Main Menu
User Menu
Reklama

SS - Džunsen Ocu

Junsen Otsu class

巡潜乙型 / じゅんせんおつがた

     
Název:
Name:
Džunsen Ocu
Originální název:
Original Name:
巡潜乙型 / じゅんせんおつがた
Kategorie:
Category:
oceánská ponorka
Přehled vyrobených plavidel:
Summary of Built Boats:
I-15
I-17
I-19
I-21
I-23
I-25
I-26
I-27
I-28
I-29
I-30
I-31
I-32
I-33
I-34
I-35
I-36
I-37
I-38
I-39
Posádka:
Crew:
94
Technické údaje:
Technical Data:
 
Standardní výtlak:
Standard Displacement:
2198 t
Plný výtlak:
Full Load Displacement:
2584 t
Výtlak pod hladinou:
Submerged Displacement:
3654 t
Délka:
Length:
108,70 m
Šířka:
Beam:
9,30 m
Ponor:
Draught:
5,14 m
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
2 × Kanpon typ 2 model 10
2 × electrický motor
Výkon:
Power:
9246.7 kW při ot/min
Šrouby:
Propellers:
2
Zásoba paliva:
Fuel Load:
816 t
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na hladině:
Surfaced Speed:
43,7 km/h
Rychlost pod hladinou:
Submerged Speed:
14,8 km/h
Dosah na hladině:
Surfaced Range:
25928 km při rychlosti 29,6 km/h
Dosah pod hladinou:
Submerged Range:
177,8 km při rychlosti 5,6 km/h
Maximální hloubka ponoření:
Maximum Depth:
100 m
Výzbroj a vybavení:
Armament and Equipment:
 
Výzbroj:
Armament:
6x 533 mm torpédomet v přídi (6x I)
- 17 torpéd
1x 140 mm L/40 námořní kanon typ 11 (1x I)
2x 25 mm protiletadlový automatický kanon typ 96 (1x II)
Vybavení:
Equipment:
1x letecký katapult
- Malý námořní průzkumný letoun typ 0 model 11
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
známá také jako Třída I-15 nebo Třída B1
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Type_B1_submarine
URL : https://www.valka.cz/SS-Dzunsen-Ocu-t127019#630701Verze : 6
MOD
Reklama