SS - Džunsen Kó II modifikovaná

Junsen Ko II modified class
巡潜甲型改二潜水艦
     
Název:
Name:
Džunsen Kó II modifikovaná Junsen Ko II modified class
Originální název:
Original Name:
巡潜甲型改二潜水艦
Kategorie:
Category:
oceánská ponorka submersible ship, ocean
Přehled vyrobených plavidel:
Summary of Built Boats:
I-13
I-14


I-151
I-12
Posádka:
Crew:
108
Technické údaje:
Technical Data:
 
Standardní výtlak:
Standard Displacement:
2620 t 2579 long tons
Plný výtlak:
Full Load Displacement:
3661 t 3603 long tons
Výtlak pod hladinou:
Submerged Displacement:
4838 t 4762 long tons
Délka:
Length:
113,7 m 373 ft
Šířka:
Beam:
11,7 m 38 ft 5 in
Ponor:
Draught:
5,9 m 19 ft 4 in
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
2 × Kanpon typ 22 model 10
2 × electrický motor
2 × Kanpon Type 22 Model 10
2 × electric motor
Výkon:
Power:
3300 kW při ot/min 4425.4 bhp at rpm
Šrouby:
Propellers:
2
Zásoba paliva:
Fuel Load:
- t - long tons
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na hladině:
Surfaced Speed:
31,02 km/h 16.7 kt
Rychlost pod hladinou:
Submerged Speed:
10,2 km/h 5.5 kt
Dosah na hladině:
Surfaced Range:
39000 km při rychlosti 30 km/h 21058.3 nm at speed 16.2 kt
Dosah pod hladinou:
Submerged Range:
110 km při rychlosti 5,6 km/h 59.4 nm at speed 3 kt
Maximální hloubka ponoření:
Maximum Depth:
100 m 328 ft
Výzbroj a vybavení:
Armament and Equipment:
 
Výzbroj:
Armament:
6 × 533 mm torpédomet
1 × 14 cm palubní dělo
2 × tří a 1 × jednohlavňový 25 mm protiletadlový automatický kanon typ 96
6 × bow 533 mm torpedo tubes
1 × 14 cm deck gun
2 × triple, 1 × single 25 mm Type 96 anti-aircraft guns
Vybavení:
Equipment:
1x letecký katapult
2 × Aichi M6A Seiran
1x aicraft catapult
2 × Aichi M6A Seiran
Uživatelské státy:
User States:
/ /
Poznámka:
Note:
známá jako třída ponorek I-13 nebo Typ AM


1I-15 byla přestavěna na zásobovací ponorku v červnu 1945, z 90 % kompletní, sešrotována v roce 1945
2I-1 70 % kompletní, potopena Typhoonem 18. září 1945; později vyzvednuta a sešrotována
also called I-13-class or Type AM (A Modified) submarine


1I-15 was converted to a tanker submarine in June 1945, 90% complete, scrapped in 1945
2I-1 70% complete, sunk by a Typhoon on 18 September 1945; later salvaged and scrapped
Zdroje:
Sources:
ja.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/SS-Dzunsen-Ko-II-modifikovana-t127016#631191 Verze : 3
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více