Main Menu
User Menu

SS - Daphné

     
Název:
Name:
Daphné
Originální název:
Original Name:
Daphné
Kategorie:
Category:
ponorka
Přehled vyrobených plavidel:
Summary of Built Boats:
/
Daphné (S641)
Diane (S642)
Doris (S643)
Eurydice (S644)
Flore (S645)
Galétée (S646)
Minerve (S647)
Junon (S648)
Vénus (S649)
Psyché (S650)
Siréne (S651)

PNS Hangor (S131)
PNS Shushuk (S132)
PNS Mangro (S133)
PNS Ghazi (S134)

Albacora (S163)
Barracuda (S164)
Cachalote (S165)
Delfim (S166)
/
SAS Maria van Riebeeck (S97)
SAS Emily Hobhouse (S98)
SAS Johanna van der Merwe (S99)
/
Delfín (S61)
Tonina (S62)
Marsopa (S63)
Narval (S64)
Posádka:
Crew:
6 důstojníků + 24 poddůstojníků + 20 námořníků / 6 officers + 24 non-commissioned officers + 20 seamen
Technické údaje:
Technical Data:
 
Standardní výtlak:
Standard Displacement:
869 t
Plný výtlak:
Full Load Displacement:
- t
Výtlak pod hladinou:
Submerged Displacement:
1043 t
Délka:
Length:
57.75 m
Šířka:
Beam:
6.74 m
Ponor:
Draught:
5.25 m
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
2x diesel SEMT Pielstick-Jeumont-Schneider type 12 PA 1 bis
2x elektromotor Jeumont Schneider
Výkon:
Power:
1938.8 kW při ? ot/min
Šrouby:
Propellers:
2
Zásoba paliva:
Fuel Load:
- t
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na hladině:
Surfaced Speed:
22.2 km/h
Rychlost pod hladinou:
Submerged Speed:
27.8 km/h
Dosah na hladině:
Surfaced Range:
18520 km při rychlosti 13 km/h
Dosah pod hladinou:
Submerged Range:
7963.6 km při rychlosti 13.9 km/h
Maximální hloubka ponoření:
Maximum Depth:
300 m
Výzbroj a vybavení:
Armament and Equipment:
 
Výzbroj:
Armament:
12x torpédomet 550 mm (8x příď, 4x záď) 12 torpéd
Vybavení:
Equipment:
1x radar DRUA 31
1x sonar DUUA 1
1x pasivní sonar DSUV 2
1x akustický telemetr DUUX
1x radarový detektor ARUR 10B


v 70.letech
1x radar DRUA 31
1x sonar DUUA 2B
1x pasivní sonar DSUV 2
1x akustický telemetr DUUX
1x radarový detektor ARUR 10B
Uživatelské státy:
User States:

/


/
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
PEJČOCH, Ivo, NOVÁK, Zdeněk, HÁJEK, Tomáš: Válečné lodě[6]. 1.vydání, Praha: Ares s.r.o. 1997, 296s.,ISBN 80-86158-02-0
en.wikipedia.org
http://fr.wikipedia.org/wiki/Classe_Daphn%C3%A9
www.military-today.com/navy/daphne_class.htm
www.netmarine.net/bat/smarins/minerve/caracter.htm
www.netmarine.net
URL : https://www.valka.cz/SS-Daphne-t115954#401963Verze : 0