Main Menu
User Menu

SS - Barracuda

Barracuda class

     
Název:
Name:
Barracuda
Originální název:
Original Name:
Barracuda class
Kategorie:
Category:
oceánská ponorka
Přehled vyrobených plavidel:
Summary of Built Boats:
USS Barracuda (SS-163)
USS Bass (SS-164)
USS Bonita (SS-165)
Posádka:
Crew:
83 mužů (7 důstojníků, 11 poddůstojníků a 65 námořníků)
83 men (7 officers, 11 NCOs and 65 seamen)
Technické údaje:
Technical Data:
 
Standardní výtlak:
Standard Displacement:
2032 t
Plný výtlak:
Full Load Displacement:
2153 t
Výtlak pod hladinou:
Submerged Displacement:
2546 t
Délka:
Length:
104.09 m
Šířka:
Beam:
8.38 m
Ponor:
Draught:
4.62 m
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
2x 6 válcový dieselový motor
2x 60 článková baterie Exide
2x elektromotor Elliott
Výkon:
Power:
3355.7 1) kW při ? ot/min
Šrouby:
Propellers:
2
Zásoba paliva:
Fuel Load:
? t
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na hladině:
Surfaced Speed:
38.9 km/h
Rychlost pod hladinou:
Submerged Speed:
14.8 km/h
Dosah na hladině:
Surfaced Range:
11112 3) km při rychlosti 20.4 km/h
Dosah pod hladinou:
Submerged Range:
92.6 km při rychlosti 9.3 km/h
Maximální hloubka ponoření:
Maximum Depth:
61 m
Výzbroj a vybavení:
Armament and Equipment:
 
Výzbroj:
Armament:
4x torpédomet ráže 533 mm v přídi
2x torpédomet ráže 533 mm v zádi
- 12x torpédo Mk-10 anebo Mk-14

1x 127 mm L/51 kanon Mark 9 na lafetě Mark 18
- ? nábojů
Vybavení:
Equipment:
?
Uživatelské státy:
User States:

Poznámka:
Note:
1) pro dieselové motory
pro elektromotory 1789.7 kW při ? ot/min


3) s palivem v hlavních balastních nádržích dosah 20372 km
Zdroje:
Sources:
https://www.valoratsea.com/
https://www.fleetsubmarine.com/
https://www.warshipsww2.eu/
https://www.wikipedia.org/
Válečné lodě [4] (ISBN 80-206-0357-3)
US Submarines 1941-45 (ISBN 1-84176-859-6)
URL : https://www.valka.cz/SS-Barracuda-t16010#402589Verze : 0
MOD