Main Menu
User Menu

SRB - Mauser 1878/80

opakovací puška

Mauser 1878/80 srbský


Historie
V roce 1879 se bratři Mauserové dozvěděli, že představitelé srbské armády rozhodují o zavedení nové jednoranné pušky na jednotný náboj. V červnu téhož roku proto Wilhelm Mauser odjel do Bělehradu, kde předložil pušku Mauser 1871, upravenou na náboj 10,15x63R. Po mnohaměsíčních zkouškách byla zbraň shledána způsobilou zavedení do výzbroje a 14. února 1881 byla podepsána smlouva na dodávku 120 tisíc pušek. Nová puška byla oficiálně označena vzor 78/80, ale podle srbského majora Koky Milovanoviće, který stál v čele komise pro výběr zbraně, je také známa jako puška Mauser-Milovanović nebo Mauser-Koka.


Puška M78/80 se od výchozí M71, kromě ráže, liší především dozadu prodlouženým vedením úderníkové matice, které vybíhalo až do krku pažby. Toto prodloužené vedení zabraňovalo otáčení úderníkové matice při otevřeném závěru. Puška M78/80 již měla (na rozdíl od M71) ošetřeno i vyhazování nábojnic - při doražení závěru v zadní poloze vytahovač narazil na dorazový šroub v levé části pouzdra závěru, vytahovač se pohnul dopředu a dal nábojnici impuls k vyhození z nábojiště. Upravena byla i konstrukce pojistky, na jejímž čepu byla nasazena vinutá pružina, tlačící pojistku dozadu do ozubu v úderníkové matici, čímž bylo opět zabráněno jejímu otáčení.
Velice zajímavá byla vodící část vývrtu hlavně - pole vývrtu, které byly u přechodového kuželu široké 4,7 mm, se směrem k ústí zužovaly až na šířku 3,9 mm. Tento konstrukční prvek prosadil major Milovanović z důvodu pravidelnějšího průběhu průtlačné síly a lepšímu utěsnění vývrtu při průchodu střely (sic!).


V roce 1907 byly pušky M78/80 přerážovány na náboj 7x57 a doplněny pětiranným schránkovým zásobníkem. Takto upravená zbraň pak nesla označení M80/7S (v některé literatuře se uvádí M80/7C, což vzniklo nepřevedením písmene “C“ z azbuky na latinku)


Bojově byla zbraň M80/7C použita až za první balkánské války proti Turecku v letech 1912 až 1913 a srbská armáda je používala ještě v letech první světové války. Původní M78/80 se bojového nasazení nedočkala.


Konstrukce
Puška Mauser-Milovanović 1878/80 je jednoranná puška s odsuvným válcovým závěrem, konstruovaná pro použití jednotných nábojů s kovovou nábojnicí. Závěr je uzamykán prostřednictvím dvou protilehlých uzamykacích ozubů, umístěných v přední části závěru. Oba ozuby se uzamykají do vybrání v objímce pouzdra závěru.
Mířidla otevřená, hledí stavitelné až do vzdálenosti 2050 metrů.


Technické údaje
Ráže - 10,15 mm
Náboj - 10,15x63R srbský Mauser
Délka - 1290 mm
Hmotnost - 4,5 kg
Délka hlavně - 780 mm
Počet drážek v hlavni - 4
Stoupání vývrtu - 550 mm
Smysl stoupání - pravý
Hloubka drážek - 0,15 mm
Šířka drážek - proměnná, 4,7 mm u komory a 3,9 mm u ústí
Rozsah hledí - 300 až 2025 m


Výroba
Pušky M78/80 byly vyráběny pouze v závodě Mauser v Oberndorfu. Jestli celkem vyrobené množství přesáhlo objednaných 120 tisíc kusů není známo, ale s největší pravděpodobností tomu tak nebylo.


Značení
Pušky M78/80 byly na levé straně pouzdra závěru značeny srbskou azbukou "BR. MAUZER I LI OBERNDORF N/N, VIRTEMBERG. PEŠ O.M. 1880"
URL CZ: https://www.valka.cz/SRB-Mauser-1878-80-t29102#103098Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/opakovaci-puska-t29102#103098Version : 0
MOD