Main Menu
User Menu

SOV - rýchlovysielač k R-350

Rýchlovysielač pre rádiostanicu R-350 a aj R-350M je mechanické zariadenie, ktoré pomocou nadierovaného kinofilmu 35 mm slúžiaceho ako pamäťové médium umožnilo vysielanie zašifrovanej správy rýchlosťou okolo 600 až 900 znakov za minútu. Správa musela byť zašifrovaná v podobe číselných skupín. Perforovanie (programovanie) sa robilo pomocou zvláštneho zariadenia. Rýchlovysielač pri každom posunutí kinofilmu o jeden krok otvorom prislúchajúcim konkrétnej číslici pripojil vysielací kontakt o disk a tento počas jednej svojej otáčky vyslal číslicu v podobe morzeovej značky. Rýchlosť vysielania jednotlivých číslic sa mierne menila, lebo napríklad nula má dĺžku 22 elementárnych impulzov a päťka iba 12 elementárnych impulzov. Jeden elementárny impulz zodpovedá dĺžke bodky (medzery v znaku). Čiarka a medzera medzi znakmi trvá 3 elementárne impulzy.
V prípade chýbajúceho filmu, bolo možné týmto kóderom vysielať aj znaky pomocou "pera" ťahaním po príslušnej cestičke na vrchu kódera, kde boli na plošnom spoji vyleptané jednotlivé znaky. Niekoľko bodiek sa používalo na opravy zle vyslaných (pomýlených) znakov. Po každom piatom znaku sa perforovala medzera.


Zdroj: vlastná zbierka a https://www.cryptomuseum.com/ so súhlasom admina
SOV - rýchlovysielač k R-350 - Kóder - telegrafný kľúč

Kóder - telegrafný kľúč
SOV - rýchlovysielač k R-350 - Perforátor

Perforátor
URL : https://www.valka.cz/SOV-rychlovysielac-k-R-350-t120153#412504Verze : 1
MOD
Na základe vlastného merania a premerania kódovacieho impulzného valca v tomto zariadení si dovolím nesúhlasiť s tvrdením, že sa pri vysielaní menila rýchlosť vysielanie jednotlivých číslic.
Pri použití "pera" je dĺžka vysielania jednotlivej číslice rovnaká, pretože aj drážky pre jednotlivé číslice sú rovnako dlhé. Ale u niektorých číslic (napr.už spomínanej 5ky) bude po odvysielaní iba dlhšia medzera.Pri použití perforovaného kinofilmu to neplatí, dĺžka samotného celého znaku (číslice) a medzery medzi nimi je rovnako dlhá. Každá číslica má ale rozdielne dĺžky medzier medzi jednotlivými znakmi a aj samotné "bodky" a "čiarky" v znaku majú odličné dĺžky, resp. časy (elementárne impulzy).
Ďalšie vlastnosti rýchlovysielača (kódera):
Prístroj je konštruovaný tak, že otáčaní kľukou proti smeru otáčania hodinových ručičiek je rýchlosť vysielania čtvrtinová, t.j. film je posúvaný 4x pomalšie. Smer podávania filmu sa pri tom nezmení. Predpokladám že je to vhodnejšie pri vysielaní v zarušenom prostredí, alebo na hranici počuteľnosti pri veľmi veľkých vzdialenostiach vysielania- tým sa ale zvyšuje riziko odhalenia vysielania.
Na spodnej strane zariadeni sú dve skrutky, jedna je na nastavenie tvrdosti ručného morze kľúča a druhou (v bakelitovej objímke) sa nastavuje doraz kľúča, resp jeho zdvih.
Morze kódy vysielaných čísiel:
1 .----
2 ..---
3 ...--
4 ....-
5 .....
6 -....
7 --...
8 ---..
9 ----.
0 ----- (vysielanie na perforovaný film má odlišný formát: --.--)
... (znak pre opravu) .........
URL : https://www.valka.cz/SOV-rychlovysielac-k-R-350-t120153#701927Verze : 0
Zdroj foto: vlastná zbierka sptech.sk
SOV - rýchlovysielač k R-350 - Pohľad na samotný rýchlovysielač a prepojovací káblik s konektorom.

Pohľad na samotný rýchlovysielač a prepojovací káblik s konektorom.
SOV - rýchlovysielač k R-350 - Pohľad na rýchlovysielač s vybratým kontaktným perom

Pohľad na rýchlovysielač s vybratým kontaktným perom
SOV - rýchlovysielač k R-350 - Ukážka vysielania znakov pomocov pera.

Ukážka vysielania znakov pomocov pera.
SOV - rýchlovysielač k R-350 - Kódovací valček- za povšimnutie stoja rozdielne dĺžky znakov bodka pre číslice 1 až 5 (počítané zdola nahor)

Kódovací valček- za povšimnutie stoja rozdielne dĺžky znakov "bodka" pre číslice 1 až 5 (počítané zdola nahor)
URL : https://www.valka.cz/SOV-rychlovysielac-k-R-350-t120153#701930Verze : 1