Main Menu
User Menu

SOV - ZS-88 (prostředek pro vedení psychologické války)

ZS-88 / ЗС-88

ZS-88 (ЗС-88, агитационная звуковещательная станция, agitačná akustická rozhlasová stanica)


Prostriedok určený na vedenie psychologických operácií na podvozku BTR-80 (GAZ-5903). Prehrávaním akustických záznamov pôsobí na vojenský personál i civilné obyvateľstvo. Akustické záznamy môžu mať propagandistický obsah, ale môžu byť aj varovaním pred nebezpečenstvom. Prostriedok je použiteľný aj na zabezpečenie kultúrnych podujatí (ozvučenie), alebo aj na simuláciu činnosti bojovej techniky v oblasti, kde sa technika nenachádza (prehrávaním záznamu pohybujúcej sa techniky).
Zdroj: archív autora
Jonathan Ferguson, N.R. Jenzen-Jones - The Arms and Munitions of the Ongoing Cobnflict in Ukraine, 2014

SOV - ZS-88 (prostředek pro vedení psychologické války) - ZS-88 zničený v bojoch medzi Ukrajinskými ozbrojenými silami a proruskými separatistam v roku 2014

ZS-88 zničený v bojoch medzi Ukrajinskými ozbrojenými silami a proruskými separatistam v roku 2014
URL : https://www.valka.cz/SOV-ZS-88-prostredek-pro-vedeni-psychologicke-valky-t179883#528085Verze : 0
MOD
Jedna archívna snímka ZS-88. V Ruskej armáde je vozidlo ZS-88 postupne nahrádzané vozidlom ZS-96 s výkonnejšou aparatúrou založenou na digitálnych technológiách.


Zdroj: army-reporter.livejournal.com

SOV - ZS-88 (prostředek pro vedení psychologické války) - ZS-88

ZS-88
URL : https://www.valka.cz/SOV-ZS-88-prostredek-pro-vedeni-psychologicke-valky-t179883#528087Verze : 0
MOD
Vážení,
podle Defence Express z 20.01.2022 do Běloruska dorazily ZS-88. Údajně aby se účastnily cvičení s názvem Spojenecké odhodlání (Союзная решимость).
Zdroj:
defence-ua.com
SOV - ZS-88 (prostředek pro vedení psychologické války) -


URL : https://www.valka.cz/SOV-ZS-88-prostredek-pro-vedeni-psychologicke-valky-t179883#688035Verze : 0
MOD