T-72

Přehledové forum
Přehled variant tanku T-72 v SSSR

prototypy:
objekt 172
objekt 172-2M

verze pro SSSR:

T-72 Ural objekt 172M (ve službě od 1974)
kanón 2A26M2, optický dálkoměr TPD-2-49, noční vidědní střelce TPN-1
pancéřování: čelo korby - vrstvené 80+105+20, věž - litá
modernizace: přidání pancéřové desky na čelo korby, přidání dynamického pancéřování (T-72V), záměna optického dálkoměru za laserový (TPD-K1)

T-72 Ural-1 objekt 172M1 (1976)
kanón 2A26M2, optický dálkoměr TPD-2-49, noční vidědní střelce TPN-1
pancéřování: čelo korby - vrstvené 80+105+20, věž - kompozitní (korundum)
modernizace: přidání pancéřové desky na čelo korby, přidání dynamického pancéřování (T-72V) záměna optického dálkoměru za laserový (TPD-K1)

T-72A objekt 176 (1977)
kanón 2A46, laserový dálkoměr TPD-K1, noční vidědní střelce TPN-1 (pozdější série TPN-3)
pancéřování: čelo korby - vrstvené 60+105+50, věž - vrstvená (vložka na bázi křemene a skelného pojiva)
modernizace: přidání pancéřové desky (16 mm) na čelo korby, boční kryty pásů, zadýmovací granátomety, antiradiační vrstva na střeše věže, přidání dynamického pancéřování (T-72AV)

T-72B objekt 184 (1985)
kanón 2A46M, SŘP 1A40-1, noční vidědní střelce TPN-3, systém PTŘS 1K13
pancéřování: čelo korby - nové vrstvené (vrstvy ocele, tvrzené ocele, pryže, antineutronové balistické vložky - 9 vrstev celkem bez dynamického pancéřování), věž - pancéřování typu BDD + dynamické panceřování první generace u pozdějších sérií, pozdější série vybavené dynamickým pancéřováním nové generace K-5 (kolem roku 1989), poslední série mají doplněný SŘP o senzor rychlosti a směru větru (asi 1990)

T-72B1 objekt 184-1 (1985)
kanón 2A46M, SŘP 1A40-1, noční vidědní střelce TPN-3, není uzpůsobena k odpalování PTŘS
pancéřování: stejné jako u T-72B

T-72BM objekt 184M (pôvodne T-72B2 Rogatka / Т-72Б2 Рогатка)
modernizované T-72B pro Ruskou armádu

velitelské verze:
T-72K objekt 172MK
T-72AK objetk 176K
T-72AVK objekt 176KV
T-72BK objekt 184K
T-72B1K objekt 184K-1

projekty: T-72BU dokončené po rozpadu SSSR jako T-90

T-72B3 (2013)
modernizácia starších T-72B pre Ruské pozemné sily, do výzbroje postupne zaraďované od roku 2013

verze určené na export:

T-72 objekt 172M-E
kanón 2A26M2, optický dálkoměr TPD-2-49, noční vidědní střelce TPN-1
pancéřování: čelo korby - vrstvené (nevím, zdali první nebo druhá varianta), věž - litá

T-72 objekt 172M-E1
(odlišnosti od předchozí verze mi nejsou známy)
pancéřování čela korby by mělo odpovídat druhé variantě (60+105+50)

T-72M objekt 172M-E2
kanón 2A46, laserový dálkoměr TPD-K1, noční vidědní střelce TPN-1
pancéřování: čelo korby - vrstvené 60+105+50, věž - litá
39 ks munice do kanónu, bez bočních krytů pásů a bez zadýmovacích granátometů, NV řidiče TVNE-4PA

T-72M objekt 172M-E3
kanón 2A46, laserový dálkoměr TPD-K1, noční vidědní střelce TPN-1
pancéřování: čelo korby - vrstvené 60+105+50, věž - litá
39 ks munice do kanónu, s bočními kryty pásů a se zadýmovacími granátomety, NV řidiče TVNE-4B, nová sedačka pro řidiče

T-72M objekt 172M-E4
kanón 2A46, laserový dálkoměr TPD-K1, noční vidědní střelce TPN-1
pancéřování: čelo korby - vrstvené 60+105+50, věž - litá
44 ks munice do kanónu

T-72M1 objekt 172M-E5
kanón 2A46, laserový dálkoměr TPD-K1, noční vidědní střelce TPN-1
pancéřování: čelo korby - vrstvené 16+60+105+50, věž - vrstvená (vložka něco na bázi křemene)
Pozn.: Ač mnoho zdrojů na internetu tvrdí, že jsou různé varianty pancéřování věže a že exportní modely mají pancéřování horší, informace přímo od NIISTALI naopak udává, že všechny T-72M1 produkované v SSSR na export mají pancéřování věže shodné s T-72A. Jediné odlišnosti v této variantě jsou na různých prototypech. Omyl pravděpodobně vznikl nedostatečným rozlišováním mezi T-72M a T-72M1.

T-72M1 objekt 172M-E6
(odlišnosti od předchozí verze mi nejsou známy)

T-72S
(tak tohle je furt docela záhada. Zdá se, že snad existuje bezpočet variací v pancéřování, ve vybavení a dokonce i ve značení … T-72M1M, T-72S1 …)
Měla by existovat varianta objekt 172M-E8 jež byla exportována do Íránu na počátku 90. let - pancéřování a vybavení je stejné jako u T-72B (nevím však, zda-li obsahuje i systém PTŘS) + dynamické pancéřování K1 (první generace) a také senzor rychlosti větru.
(o objektu 172M-E7 jsem doposud nic nenašel)


Pavel Novák
URL : https://www.valka.cz/T-72-t3764#152170 Verze : 3
Mimo vyššie popísaných sériových tankov sa v rámci vývoja objavilo aj viacero riešení, ktoré sa do sériovej výroby v navrhovanej podobe nedostali.

Vývojové projekty na báze T-72 (Objekt 172M)

- Objekt 172MN (Объект 172МН) - tank vybavený 130mm drážkovaným kanónom 2A50 / LL-36E (2А50 / ЛП-36Е)
- Objekt 172MD (Объект 172МД) - tank vybavený 125mm hladkostenným kanónom 2A49 / D-89T (2А49 /Д-89Т)
- Objekt 172MP (Объект 172МП) - tank vybavený 125mm hladkostenným kanónom 2A46M (2А46М)
- Objekt 175 (Объект 175) - modifikácia T-72, bez prototypu
- Objekt 177 (Объект 177) - T-72 s protitankovým raketovým kompletom 9K120 Svir (9К120 Свирь) s laserovým navedením
- Objekt 179 (Объект 179) - T-72 so systémom riadenia paľby 1A33 Ob (1А33 Обь) a protitankovým raketovým kompletom 9K112 Kobra (9К112 Кобра)
- Objekt 186 (Объект 186) - T-72 so 16-valcovým dieselovým krížovým motorom 2V-16 (2В-16) s výkonom cca 1000-1200 hp.


Vo vývojovej rade T-72 sa premietali aj skúsenosti používateľov a mnohé staršie, vo výzbroji zavedené tanky sa priebežne modernizovali. Medzi takéto modifikácie patrili napr.

- T-72AV / Objekt 176V (Т-72АВ / объект 176В) - tank T-72A vybavený dynamickou ochranou Kontakt (ДЗ Контакт) realizovaný v roku 1985. Po rozpade ZSSR sa tieto tanky vyraďované z výzbroje nástupnických štátov stávali často predmetom exportu (ich užívateľom v 21. storočí sa stala napr. Keňa, Demokratická republika Kongo, Nigéria či Sudán). S označením T-72AV sa často stretávame aj pri informáciách o nasadenej bojovej technike v Občianskej vojne v Sýrii
- T-72BA / Objekt 184A (Т-72БА / объект 184А) - modernizácia realizovaná v rámci generálnych opráv starších tankov T-72B. Modernizácia spočívala v inštalácii systému riadenia paľby 1A40-1 (1А40-1), resp. 1A40-1M (1А40-1М), nového stabilizátora 2E42-4 Žasmin (2Э42-4 Жасмин), doplnkového pancierového plátu pod pracovisko vodiča-mechanika, pojazdového ústrojenstva z T-90, motora V-84MS (В-84МС), dynamickej ochrany Kontakt-5 (Контакт-5) a snímaču vetra na vežu.
- T-72BA1 / Objekt 184A1 (Т-72БА1 / объект 184А1) - modernizácia realizovaná v rámci generálnych opráv tankov starších tankov T-72B, oproti T-72BA sa líši použitím systému riadenia paľby 1A40-M2 (1А40-М2) a motora B-92S2 (В-92С2).


Po rozpade ZSSR sa vo viacerých nástupnických štátoch rozbehli vlastné projekty zamerané na zvýšenie bojovej hodnoty tankov T-72.

- T-7M2A (Изделие 172М2А) - ruská modifikácia exportnej verzie T-72M1 pre Alžírsko, kanón 2A46M-5, zamerivač Sosna, diaľkovo ovládaný guľomet
- T-72B1MS Biely Orol (Т-72МС Белый орёл) (v niektorých zdrojoch sa používa označenie T-72MS)- modernizácia predstavená v roku 2012 určená pre zahraničných užívateľov tankov T-72B/M. O modernizáciu prejavili záujem (prípadne už modernizované tanky aj obdržali) napr. Nikaragua, Laos, Srbsko1) či Vietnam.


- T-72AG
- T-72-120
- T-72MP
- T-72E
- T-72E1
- T-72UA1
- T-72AMT


- T-72BME


- T-72KZ
- T-72KZ Šigyz


-T-72 Aslan


Krajiny bývalého Sovietskeho zväazu ale neboli jedinými štátmi, ktoré tanky T-72 modernizovali. Celá rada modernizácií vznikla v krajinách, kde sa T-72 vyrábali licenčne - Československo a modernizácie realizované v Českej republike (T-72 Scarab, T-72M3, T-72M4) a Slovenskej republike (T-72-T21, T-72M1-A, T-72M2, Poľsko (asi najznámejšia modernizácia aj s exportnými úspechmi je PT-91), Juhoslávia (a jej nástupnícke štáty) s modernizáciou tankov M-84 (napr. M-84A, M-84D a ich vrianty, M-91 Vihor, M-95 Degman), či Rumunsko (TR-125) a India. Samostatná kapitola sú modernizácie realizované priamo jednotlivými užívateľmi, licencované a nelicencované kópie pôvodom napr. zo Severnej Kórei, či Iránu, či súkromnými spoločnosťami po celom svete.
1)napr Srbsko, ktoré tanky obdržalo v rokoch 2020-2021 ich označuje ako T-72MS - Modernizovaný Srbský

Zdroj: archív autora
https://vpk.name/library/f/t-72.html
URL : https://www.valka.cz/T-72-t3764#655797 Verze : 17
T-72


Tank T-64 mal popri kladoch aj rad nedostatkov. Napríklad nevyhovujúce spúšťacie charakteristiky motora (najmä pri nízkych teplotách), vysokú citlivosť na prach, vysokú spotrebu paliva atď. Zámerom konštruktérov bolo vyvinúť prototyp, ktorý by bol alternatívou komplikovaného a drahého tanku T-64. Za základ bol vzatý tank T-64A, do ktorého sa pokúsili namontovať osvedčený motor V-46 s výkonom 547 kW. Ten mal však väčšie rozmery, následkom čoho sa musela predĺžiť korba. Pokusná vzorka tanku dostala označenie "objekt 172". Tento tank prešiel náročnými skúškami, ktoré ukázali, že tank má vyšší výkon a zlepšenú mobilitu, ale vyskytli sa problémy s pojazdovým ústrojenstvom. Tak bol skonštruovaný prakticky celkom nový tank, ktorý po zaradení do výzbroje dostal označenie T-72 "URAL".


Konštrukcia tanku T-72 má výrazne vyššie bojové možnosti v porovnaní s už zastaralými tankami T-54, T-55 a T-62. Oproti týmto typom má vyššiu pohyblivosť a priechodnosť v teréne, účinnejšiu streľbu za pohybu a nižšiu siluetu. Hlavnú výzbroj tvorí tankový kanón 2A46 kalibru 125 mm s hladkým vývrtom hlavne. Je stabilizovaný v dvoch rovinách a má tepelnú ochranu hlavne. Tank môže viesť účinnú streľbu na obrnené ciele podkaliberným strelivom do vzdialenosti 2100 m. Doplnkovú výzbroj tvorí spriahnutý 7,62 mm guľomet a protilietadlový komplet ZU-72 kalibru 12,7 mm. Pohon zabezpečuje 12-valcový kvapalinou chladený vznetový motor V-46-6 s výkonom 582 kW s mechanickou prevodovkou. Pohonná jednotka je vybavená zadymovacím generátorom. Pásové pohybové ústrojenstvo má 6 pojazdových kolies na každej strane s väčšou medzerou medzi uložením prvého a druhého a medzi uložením tretieho a štvrtého. Základný typ nemá ochranné kryty koľajových pásov.
T-72 - čo urobiť s prebytočnými vozidlami...

čo urobiť s prebytočnými vozidlami...
URL : https://www.valka.cz/T-72-t3764#132827 Verze : 0
Výkres T-72


Zdroj: Michail Barjatinskij: T-72 Uralskaja bronja protiv NATO, EKSMO 2010, ISBN 9785699429912
T-72 -


URL : https://www.valka.cz/T-72-t3764#379099 Verze : 0
T-72M1 Makedonských ozbrojených sil pod obdobou našich ESO přístřešků. Jako rozpoznávací znak použita vlajka Republiky Makedonie a samozřejmě taktická čísla. Fotografie pořízena při některé z inspekcí komise KFOR a Task Force Fox v blíže neupřesněných kasárnách tankového praporu ARM.
T-72 -


URL : https://www.valka.cz/T-72-t3764#74647 Verze : 0
Tímto způsobem řeším odpověď na martyho dotaz ohledně otevírání krytů nad motoropřevodovým prostorem T-72 a jeho variant. vzhledem k tomu, že jde o docela komplexní otázku jen dodávám, že jde o fotografie z různých vozidel... a způsob zavěšení se tedy může lišit verzi od verze.
T-72 - foto vozidla z Lešan

foto vozidla z Lešan
T-72 - foto vozidla z Lešan

foto vozidla z Lešan
T-72 - zvednutý blok filtrů vzduchu s pantografem jeho vedení

zvednutý blok filtrů vzduchu s pantografem jeho vedení
T-72 -


T-72 - tenhle kryt tam může a nemusí být

tenhle kryt tam může a nemusí být
URL : https://www.valka.cz/T-72-t3764#80042 Verze : 0
irak
T-72 -


T-72 -


T-72 -


URL : https://www.valka.cz/T-72-t3764#132938 Verze : 0
irak
T-72 -


T-72 -


T-72 -


URL : https://www.valka.cz/T-72-t3764#132939 Verze : 0
irak
T-72 -


T-72 -


T-72 -


URL : https://www.valka.cz/T-72-t3764#132940 Verze : 0
Nerovná rovnice: T-72 versus Maverick .Detail - věž T-72 se rozpadla na mnoho malých částí.
T-72 -


URL : https://www.valka.cz/T-72-t3764#134241 Verze : 0
Není to sice T-72, ale jugoslávský derivát M-84...
Jestli tohle uspokojí zájem kolegy ja.rici.t o zničené mašiny nevím, ale sedět v tom, asi by z něj moc nezbylo.
T-72 -


T-72 -


T-72 -


URL : https://www.valka.cz/T-72-t3764#134596 Verze : 0
Modelársky zaujímavá kamufláž indickej armády.


http://www.timelifepictures.com
T-72 -


T-72 -


T-72 -


T-72 -


URL : https://www.valka.cz/T-72-t3764#136851 Verze : 0
toto by mali byť novej irackej armáde darovaní krásavci z maďarska (celkový počet 77 ks)
T-72 -


T-72 -


T-72 -


T-72 -


T-72 -


URL : https://www.valka.cz/T-72-t3764#137959 Verze : 0
Na poslednej prehliadke Indických ozbrojených síl sa predstavil aj tank T-72 ale vybavený novým(?) typom odmínovača.
T-72 - Zdroj: http://www.militaryphotos.net/forums/showthread.php?t=150301

Zdroj: www.militaryphotos.net
URL : https://www.valka.cz/T-72-t3764#295580 Verze : 0
Vlastní foto Koblenz
T-72 -


T-72 -


T-72 -


URL : https://www.valka.cz/T-72-t3764#379517 Verze : 0
Pravdepodobne T-72 Ural objekt 172M, exponát v Múzeu Kubinka (autor: Дмитрий Федоров - http://dfedoroff.livejournal.com/65791.html )
T-72 - T-72 Ural objekt 172M

T-72 Ural objekt 172M

Web autora : http://dfedoroff.livejournal.com/65791.html
Zveřejněno s laskavým svolením autora

URL : https://www.valka.cz/T-72-t3764#528666 Verze : 0
T-72M1, Památník a muzeum Obrněného sboru, Latrun vlastní foto, 2017
T-72 -


T-72 -


T-72 -


URL : https://www.valka.cz/T-72-t3764#600915 Verze : 1
Údajný T-72M z Památníku a muzea Obrněného sboru, Latrun 2018.
T-72 - Výřez fota zveřejněn se svolením majitele.

Výřez fota zveřejněn se svolením majitele.
Zveřejněno s laskavým svolením autora

URL : https://www.valka.cz/T-72-t3764#608545 Verze : 0
T-72M vyřazený z výzbroje Německé lidové armády, Bovington Tank Museum, 2008. Jedná se o hybridní variantu označovanou T-72M ÜV2 (oproti standardní T-72M má přídavné pancéřování čela korby a přepracovaný protipožární systém), která byla do NDR dodána z Polské lidové republiky v počtu 23 kusů v roce 1986. Tank se do sbírek muzea dostal v roce 1994. Viditelný je sklopený "komín" ze soupravy pro hluboké brodění. (©Radek Havelka).
URL : https://www.valka.cz/T-72-t3764#620684 Verze : 1

Diskuse

Velmi pěkný a informativní článek! Nicméně bych se chtěl zeptat na jednu věc ohledně tanku T-72. Můj dotaz se týká startovacího systému motoru tanku. Na stránce LiveLeak.com jsem našel toto video http://www.liveleak.com/view?i=4c1_1377519180 - (nejsem autorem tohoto videa, veškerá autorská práva náleží jeho autorům). Na videu je popsána procedura startování motoru tanku T_72. Byl bych rád kdyby někdo dokázal přesně popsat kroky, které se odehrávají ve videu. Například čím přesně se tank startuje. Z videa to není zcela jasné. Jelikož jsem velký fanda vojenské techniky tyto věci mě velice zajímají. Předem děkuji za odpověď.
URL : https://www.valka.cz/T-72-t3764#527612 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy


Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více