Main Menu
User Menu
Reklama

SOV - T-37 (T-37A)

T-37 (T-37A)

Т-37 (Т-37А)

     
Název:
Name:
T-37 (T-37A)
Originální název:
Original Name:
Т-37 (Т-37А)
Kategorie:
Category:
tančík
Výrobce:
Producer:
DD.MM.1933-DD.MM.1936 Státní svazový závod č. 37, Moskva /
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1933-DD.MM.1936
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
2 627 (3 345 všech verzí/all versions)
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.1932
Osádka:
Crew:
2
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
3200 kg
Délka s kanónem dopředu:
Length with Gun Forward:
3750 mm
Délka korby:
Hull Length:
3750 mm
Celková šířka:
Overall Width:
2100 mm
Celková výška:
Overall Height:
1820 mm
Světlá výška:
Ground Clearance:
300 mm
Šířka pásu:
Track Width:
210 mm
Měrný tlak:
Ground Pressure:
0,55 MPa
Pancéřování:
Armour:
nýtované, svařované, ocelový válcovaný plech
korba - čelo a boky - 9 mm, záď - 6 mm, dno, strop - 4 mm
věž - čelo, boky, záď - 6 mm, strop - 4 mm
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
GAZ-AA, řadový, zážehový vodou chlazený čtyřválec, 3 300 cm3
Výkon:
Power:
29,4 kW při 2200 ot/min
Převodové ústrojí:
Transmission:
mechanická převodovka 4+1, rozvodka na lodní šroub, 2 x boční
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na silnici:
Road Speed:
40 km/h
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
? km/h
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
200 km
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
120 km
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
 
Svah:
Gradient:
40 °
Boční náklon:
Side Slope:
30 °
Překročivost:
Trench Crossing:
1,6 m
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
0,5 m
Brodivost:
Fording Depth:
plovoucí m
Výzbroj:
Armament:
 
Hlavní:
Main:
1x 7,62 mm DT, 2 142 nábojů
Vedlejší:
Secondary:
nemá
Uživatelské státy:
User States:Poznámka:
Note:
643 vozidel s radiostanicí 71-TK-1 (T-37TU)
75 ks s plamenometem (OT-37)
rychlost plavby - do 7 km/h
Zdroje:
Sources:
PEJČOCH, Ivo, PEJS, Oldřich: Obrněná technika 3, SSSR 1919-1945 I.část, ARES, Praha 2002
MAGNUSKI, Janusz:, KOLOMIJEC, Maksym: Rudý Blitzkrieg, Bonus A, Brno 1996
BARJATINSKIJ, M.: Amfibii Krasnoj Armii, Bronětěchnika 1/2003, Modělist-Konstrukťor, Moskva
URL : https://www.valka.cz/SOV-T-37-T-37A-t9320#368983Verze : 0
MOD
T-37

Zdroj
Kolomiec M.V., Tanki-amfibii T-37,T-38,T-40, Frontovaja Iljustracija, nakl.Stratěgija KM, Moskva 1999

SOV - T-37 (T-37A) - T-37
čtyřpohledový nákres vozidla

T-37
čtyřpohledový nákres vozidla

URL : https://www.valka.cz/SOV-T-37-T-37A-t9320#369266Verze : 0
MOD
T-37 -řez
Zdroj:
MAGNUSKI, Janusz:, KOLOMIJEC, Maksym: Rudý Blitzkrieg, Bonus A, Brno 1996

SOV - T-37 (T-37A) - T-37 - Hlavní části

T-37 - Hlavní části
URL : https://www.valka.cz/SOV-T-37-T-37A-t9320#314435Verze : 0
MOD
T-37 - vývoj a popis


Když Britská armáda po zkouškách dvou prototypů tanku Vickers-Carden-Loyd Amphibian Tank (A4E11 a A4E12) nepřijala toto vozidlo do výzbroje a povolila jeho vývoz, objevilo se několik zájemců. Sovětská obchodní mise podepsala s firmou Vickers 05.02.1932 kontrakt na výrobu osmi kusů tohoto vozidla pro zkoušky tanků, které měly tvořit základ obrněných vozidel pro průzkumné jednotky DRRA. Vozidla byla předána během poloviny roku 1932. Souběžně s ním byly zkoušeny domácí konstrukce T-33 (závod Bolševik -N.A.Astrov) a T-41 (Závod č.37) z něj vycházející. Obě posledně jmenovaná vozidla byla uznána za nezpůsobilá služby a jelikož nebyla vůle platit licenční poplatky, byl na základě požadavku Rady obrany za použití maximálního množství domácích automobilových součástek a "zpětného inženýrství" zkonstruován a vyroben během několika měsíců prototyp, přijatý v roce 1933 do výzbroje DRRA jako T-37.
Pro pohon vozidla byl použit automobilový motor GAZ-AA a určil spolu s požadavkem na plavbyschopnost v podstatě velikost vozidla a tloušťku pancíře. Podvozek se skládal z napínacího a hnacího kola, čtyř pojezdových kol, sdružených po dvou do vozíků odpružených vinutou pružinou a dvou podpěrných kladek. Korba byla nýtovaná z ocelových plechů. Nad pásy byly blatníky (u pozdějších verzí vztlakové), sloužící také ke zvýšení stability při plavbě. Vlevo v korbě bylo pracoviště řidiče, vpravo na stropě byla umístěna kulatá, ručně otočná věž pro velitele s lafetovaným kulometem DT 7,62 mm. Osádka do vozidla nastupovala dvěma poklopy nad svými stanovišti. V zadní části korby byla umístěna převodovka s vývodem na lodní šroub, motor a palivová nádrž. Sání vzduchu, výfuk a výdech chladícího vzduchu byl na stropě zadní části korby. Řízení se provádělo na vodě kormidlem a na souši brzděním pásů. Brzdy byly bohužel vně vozidla, takže po vyjetí z vody byly neúčinné a za sucha někdy až moc účinné (zakousnutím brzdy přišel téměř o život konstruktér Astrov).
Tento plovoucí tank, který nahrazoval T-27, v podstatě vynikal tím, že nevynikal ani pancéřováním (9 - 4 mm) ani palebnou silou (1x 7,62) ani jízdními vlastnostmi (zmiňované brzdy, příčná i podélná nestabilita a nízký výkon motoru).


Zdroj:
PEJČOCH, Ivo, PEJS, Oldřich: Obrněná technika 3, SSSR 1919-1945 I.část, ARES, Praha 2002
MAGNUSKI, Janusz:, KOLOMIJEC, Maksym: Rudý Blitzkrieg, Bonus A, Brno 1996
BARJATINSKIJ, M.: Amfibii Krasnoj Armii, Bronětěchnika 1/2003, Modělist-Konstrukťor, Moskva
http://www.battlefield.ru/

SOV - T-37 (T-37A) - T-37 (starý typ) - věž s konickým nástavcem, ploché blatníky

T-37 (starý typ) - věž s konickým nástavcem, ploché blatníky
SOV - T-37 (T-37A) - T-37 (vový typ) věž s plochou střechou, vpředu sešikmená, duté blatníky

T-37 (vový typ) věž s plochou střechou, vpředu sešikmená, duté blatníky
SOV - T-37 (T-37A) - T-37U s radiostanicí a rámovou anténou

T-37U s radiostanicí a rámovou anténou
URL : https://www.valka.cz/SOV-T-37-T-37A-t9320#316050Verze : 0
MOD
T-37 - zkoušky a nasazení


Jelikož měl být tento tank používán průzkumným a výsadkovým vojskem, zkoušely se různé v té době "nestandardní" způsoby jeho použití. Prvním z nich bylo nesení pod těžkými bombardovacími letouny TB-3. Tank byl umístěn na závěsném zařízení PG-12 (pro D-8, D-12 a T-37) pod trupem a v praxi měli výsadkáři vyčistit přistávací prostor, letouny přistát, odpoutat vozidla a tyto poskytnout výsadkářům palebnou podporu. Tento systém byl použit v září 1935 při cvičení Kyjevského vojenského okruhu (osádky po přistání přesedly do vozidel) a v roce 1936 v Běloruském voj. okruhu s osádkami v tancích. V boji o jeho použití nejsou zprávy.
Probíhaly též zkoušky vysazení T-37 bez osádky ze vzduchu na vodu (Medvědí jezera u Moskvy) na závěsu TVD-2. Při prvních dvou pokusech se vozidlu prolomilo dno. Po zpevnění dna vnější "člunovou" výztuží a optimalizací letu TB-3 se pokusy začaly dařit. Jelikož nebyl dořešen problém, jak se dostane osádka do vozidla (podle některých zdrojů bylo provedeno několik shozů s experimentátorem L.Kulčickim) a riziko bylo vysoké, bylo od dalších pokusů upuštěno.
Tak jako u většiny typů sovětských tanků té doby byla vyrobena i plamenometná verze OT-37 (CHT-37). I přes malý výkon plamenometu (nemožnost instalace nádrže větší než 36 l), bylo vyrobeno několik desítek kusů.
V roce 1935 byla provedena propagandistická jízda v Leningradské oblasti, tanky projely za 11 dní 700 km, z toho 600 km po vodě.


T-37 byly zařazovány místo tanků T-27 do průzkumných jednotek v četách (pět vozidel), rotách (15-17) a praporech (50-60) a po roce 1938 se objevovaly i ve stavech střeleckých divizí. Jejich první bojové vystoupení bylo při útoku na Polsko ve stavu Ukrajinského frontu. Jejich špatné vlastnosti a nedostatky se objevily v plné nahotě v Zimní válce proti Finsku. Hromadně vyřazeny byly ale až roku 1944.
Ze zahraničních armád používalo několik desítek kořistních strojů Finsko jako průzkumné a dále Wehrmacht odzbrojené jako tahače.


Zdroj:
PEJČOCH, Ivo, PEJS, Oldřich: Obrněná technika 3, SSSR 1919-1945 I.část, ARES, Praha 2002
MAGNUSKI, Janusz:, KOLOMIJEC, Maksym: Rudý Blitzkrieg, Bonus A, Brno 1996
BARJATINSKIJ, M.: Amfibii Krasnoj Armii, Bronětěchnika 1/2003, Modělist-Konstrukťor, Moskva
http://www.battlefield.ru/
www.armchairgeneral.com
http://armor.kiev.ua/Tanks/BeforeWWII/T37/

SOV - T-37 (T-37A) - Shoz tanku T-37 na hladinu

Shoz tanku T-37 na hladinu
SOV - T-37 (T-37A) - T-37 pod letounem TB-3

T-37 pod letounem TB-3
SOV - T-37 (T-37A) - T-37 s výztuží dna

T-37 s výztuží dna
URL : https://www.valka.cz/SOV-T-37-T-37A-t9320#316057Verze : 0
MOD
foto
SOV - T-37 (T-37A) -


URL : https://www.valka.cz/SOV-T-37-T-37A-t9320#32235Verze : 0
MOD
foto
SOV - T-37 (T-37A) -


URL : https://www.valka.cz/SOV-T-37-T-37A-t9320#32237Verze : 0
MOD
Opuštěný stroj


www.ebay.com
SOV - T-37 (T-37A) - www.ebay.com

www.ebay.com
URL : https://www.valka.cz/SOV-T-37-T-37A-t9320#249419Verze : 0
Stavy bojeschopných tanků T-37 podle vojenských okruhů k 1.1.1938
Vojenský okruh Počet kusů
Moskevský VO 135
Zakavkazský VO 2
Uralský VO 9
Sibiřský VO 1
Středoasijský VO 0
Severokavkazský VO 66
Charkovský VO 49
Kijevský VO 751
Běloruský VO 492
Privolžský VO 24
Zabajkalský VO 294
Leningradský VO 313
Dálněvýchodní armáda 409
Učiliště, polygony 24
Dohromady 2520Ve stavu jsou započteny plamenometné verze ( 73 ks)


Zdroj
Kolomiec M.V., Tanki-amfibii T-37,T-38,T-40, Frontovaja Iljustracija, nakl.Stratěgija KM, Moskva 1999
URL : https://www.valka.cz/SOV-T-37-T-37A-t9320#369881Verze : 0
MOD