Main Menu
User Menu
Reklama
     
Název:
Name:
T-24
Originální název:
Original Name:
Т-24
Kategorie:
Category:
střední tank
Výrobce:
Producer:
DD.MM.1930-DD.MM.1931 Charkovský lokomotivní závod Kominterny, Charkov /
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1930-DD.MM.1931
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
1+24
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.1930
Osádka:
Crew:
5
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
17800 kg
Délka s kanónem dopředu:
Length with Gun Forward:
6500 mm
Délka korby:
Hull Length:
5650 mm
Celková šířka:
Overall Width:
2810 mm
Celková výška:
Overall Height:
3040 mm
Světlá výška:
Ground Clearance:
500 mm
Šířka pásu:
Track Width:
455 mm
Měrný tlak:
Ground Pressure:
0,46 MPa
Pancéřování:
Armour:
čelo, boky, záď - až 20 mm, strop, dno - 8,5 mm
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
M6 (vzduchem chlazený, zážehový 8-válec do V)
Výkon:
Power:
149.1 kW při 2000 ot/min
Převodové ústrojí:
Transmission:
?
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na silnici:
Road Speed:
22,5 km/h
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
? km/h
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
140 km
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
? km
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
 
Svah:
Gradient:
40 °
Boční náklon:
Side Slope:
? °
Překročivost:
Trench Crossing:
2,6 m
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
0,745 m
Brodivost:
Fording Depth:
? m
Výzbroj:
Armament:
 
Hlavní:
Main:
45 mm kanón vz.1930 (89 nábojů)
Vedlejší:
Secondary:
4x 7,62 mm DT (8.000 nábojů)
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
Palivová nádrž - 460 l
Zdroje:
Sources:
Svirin M.,Bezkurnikov A.:Pervyje sovetskije tanki, Armada No.1, EKSPRINT, Moskva 1995
www.morozov.com.ua - stránky Charkovské lokomotivky
www.armor.kiev.ua
URL : https://www.valka.cz/SOV-T-24-t6532#370276Verze : 0
MOD
První tank vyráběný sériově v Charkovském lokomotivním závodě. Stroj byl zkonstruován na základě zkušeností s prototypem T-12. Po zkouškách byl tank přijat do výzbroje RA, ale vzhledem k počtu jen 25 vyrobených kusů byl užit jen k výcviku.

Svirin M.,Bezkurnikov A.:Pervyje sovetskije tanki, Armada No.1, EKSPRINT, Moskva 1995
www.morozov.com.ua - stránky Charkovské lokomotivky
www.armor.kiev.ua
URL : https://www.valka.cz/SOV-T-24-t6532#65312Verze : 2
Svirin M.,Bezkurnikov A.:Pervyje sovetskije tanki, Armada No.1, EKSPRINT, Moskva 1995
www.morozov.com.ua - stránky Charkovské lokomotivky
www.armor.kiev.ua

SOV - T-24 -


URL : https://www.valka.cz/SOV-T-24-t6532#28855Verze : 1
MOD
www.ebay.de

SOV - T-24 -


SOV - T-24 -


URL : https://www.valka.cz/SOV-T-24-t6532#105869Verze : 1
MOD
Svirin M.,Bezkurnikov A.:Pervyje sovetskije tanki, Armada No.1, EKSPRINT, Moskva 1995

SOV - T-24 - T-24
čtyřpohledový nákres sériového stroje

T-24
čtyřpohledový nákres sériového stroje

URL : https://www.valka.cz/SOV-T-24-t6532#370235Verze : 2
MOD

T24 v boji
Většinou se uvádí, že vojenské jednotky tanky T-24 nepřevzaly. Je známo, že v roce 1938 bylo přijato rozhodnutí převést tanky vyřazené z výzbroje RA jako body statického opevnění. Dva tanky původně od Moskevského vojenského okruhu měly být převezeny do muzea na NIIBT Polygonu v Kubince. Ale v roce 1941 je jeden z nich veden ve Výzkumném oddělení VAMM (Научно-исследовательском отделе ВАММ, Москва), osud druhého T-24 není znám. Zbývajících 22 vyrobených tanků bylo dislokováno u Západního a Kyjevského vojenského okruhu. Opět se uvádí, že i když některé z nich měly funkční děla (76mm L-10), nebyly bojově použity.


Podařilo se mě najít zajímavý dokument. Dle něj byly minimálně dva stroje použity u 80. tankové brigády. Její 173. tankový pluk vykazuje dle svodky ze 27.11.1942 dva stroje s osádkami. Jeden z nich je pp s věžovým číslem „30-35“. I když svodka 80. tankové brigády k datu 20.11.1942 vykazuje jen tanky KV- 8, T-34-18, T-70-3 a T-60-17, je v některých dalších uvedeno, že disponovala „tankem rozvjedčikem“. A to i přesto, že dále jsou jmenovány stroje jako T-34, T-60 apod. Například 23.11.1942 bylo 8 těžkých KV předáno 25. tankové brigádě. Samotná 80. tanková brigáda byla 08.09.1942 převelena k 20. armádě (Západní front). Boje v listopadu 1942 probíhaly například v oblasti Greďjakino – Berezujský kopec. Dne 25.12.1942 byla 80. tanková brigáda stažena do zálohy vrchního velitelství a přemístěna do Kostrevských tankových kasáren.


Oba velitelé těchto tanků jsou v dokumentu také vypsáni.pamyat-naroda.ru
http://tankfront.ru/ussr/tbr/tbr080.html

SOV - T-24 -


URL : https://www.valka.cz/SOV-T-24-t6532#709955Verze : 5