Main Menu
User Menu
Reklama

SOV - T-10

Přehled verzí

T-10
Přehled verzí:


IS-5
- pravděpodobně první prototyp nově poptávaného těžkého tanku ze 40. let 20. století


IS-8
- upravená verze tanku IS-5 z 50. let 20. století


IS-9
- vylepšený prototyp IS-8


IS-10
- konečná verze tanku, přeznačená na T-10 v důsledku pádu Stalinova kultu


T-10
- seriová verze objektu 730


T-10A
- vylepšená verze T-10 s tankovým kanónem D-25TS a stabilizátorem PUOT-1 Uragan


T-10B / T-10BK
- vylepšená verze T-10 s tankovým kanónem D-25TS a stabilizátorem PUOT-2 Grom (T-10BK byla velitelská verze T-10B s rozšířeným radiovybavením)


T-10M / T-10MK
- zásadně modernizovaná verze s novým kanonem 2A17 (M-62T2) a dvouossým stabilizátorem 2E12 Liveň (T-10MK byla velitelská verze T-10M s rozšířeným radiovybavením)


Odvozená vozidla:


2A3 Kondensator
- těžký samohybný kanón ráže 406 mm na podvozku T-10M (objekt 271)


2B1 Oka
- těžký samohybný minomet ráže 420 mm na podvozku T-10M (objekt 273)


TES-3
- mobilní jaderná elektrárna na 4 podvozcích T-10 (objekt 27)


RT-15
- samohybné odpalovací zařízení s balistickou řízenou střelou komplexu 15P696 na podvozku T-10 (objekt 815)


RT-20M
- samohybné odpalovací zařízení a transportní vozidlo s balistickou řízenou střelou komplexu 15P699 na podvozku T-10M (objekt 820, respt objekt 821)


Objekt 266
- projekt tanku T-10 s hydromechanickou převodovkou


Objekt 268
- ideový nástupce samohybného děla ISU-152 (resp. ISU-152M - objekt 704) na podvozku T-10


Objekt 282
- projekt raketového tanku na podvozku na podvozku T-10Zdroj:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Т-10
URL : https://www.valka.cz/SOV-T-10-t9062#546474Verze : 6
MOD
Těžký tank s označením T-10 byl do výzbroje sovětské armády oficiálně zařazen 28. listopadu 1953. Dosavadní označení těžkých ruských tanků iniciálami JS či IS (což je zkratka jména a příjmení Josefa V. Stalina) se u T-10 nevyskytovalo. Vůdce Sovětského svazu v tomto roce zemřel, což zároveň znamenalo i konec jeho kultu osobnosti.


Vznik tanku je možno vystopovat nedlouho po ukončení 2. světové války. Válečné IS-2 již celkově nesplňovaly technicko-taktické požadavky. Koncem války produkovaný tank IS-3 bylo nutno koncem čtyřicátých let vylepšit. Proto je na žádost sovětské armády zahájen projekt nového těžkého tanku. Konstrukční kancelář čeljabinského Zkušebního závodu 100 při návrhu nového tanku využila množství technologických a technických vylepšení získaných při dřívějších projektech těžkých tanků IS-4, IS-6 a IS-7. Tvar nového stroje v podstatě připomínal těžký IS-3. Označení nového projektu bylo IS-8 (Objekt 730). Použitý motor byl typu V-12-5 (shodný jako u IS-4 a IS-6), pásy stejné jako u IS-6. V modernizované věži je lafetován mírně vylepšený kanon D-25TA. Používána je nová munice typu BR-472 s lepšími balistickými vlastnostmi než u stávající BR-417B. Výroba ověřovací série IS-8 začala koncem roku 1950 či začátkem roku 1951 (jiné prameny udávají 1949). Rozdíl je možné přičíst tomu, že se vývoj od roku 1949, kdy byl předveden komisi na polygonu a doporučen k výrobě kvůli úpravám doporučených státní komisí, protáhl až do přelomu let 1950 a 1951. Výroba probíhala v Čeljabinsku. Tank byl do výzbroje sovětské armády zaveden pod označením T-10.


Vylepšená verze s označením T-10A dostává modernější kanon D-25TS s vertikálním stabilizátorem hlavní zbraně a ejektorem. Střelec má k dispozici nový zaměřovací systém (starší zaměřovač TŠ-2-27 je nahrazen periskopickým TPS-1 a teleskopickým TUP). Výbavu doplňuje i přístroj nočního vidění TVN-1 pro řidiče a gyrokompas GPK-48.


Další modernizovaná verze T-10B je vybavena stabilizátorem PUOT-2 pro stabilizaci hlavní zbraně ve dvou rovinách a novým zaměřovačem T2S-29-14.


Skutečně zásadní modernizaci však představovala až verze T-10M, která byla oficiálně zavedena do výzbroje sovětské armády 26. září 1957. Mezi hlavní odlišnosti této varianty patřily výkonnější kanon M-62-T2 se stabilizátorem 2E12, použití kulometu KPVT místo DŠKM, zesílené pancéřování čela věže, silnější motor V-12-6, přístroje pro noční vidění pro všechny členy osádky kromě nabíječe a protiatomová ochrana.


Od variant T-10B a T-10M byly odvozeny velitelské tanky T-10BK a T-10MK.


I s tankem T-10 se prováděl další výzkum a vývoj, které však častokrát nepřesáhly stádium prototypu. Na upraveném podvozku se objevovaly další projekty jako například Objekt 27 (TES-3), což byla pojízdná jaderná elektrárna. Dále se jednalo o zkušební tank Objekt 266 s hydromechanickou převodovkou GMT-266, prototyp samohybného protitankového děla Objekt 268 či experimentální raketový tank Objekt 282. Části podvozku, pojezdového a motor-převodového ústrojí z tanků T-10 byly použity v konstrukci samohybných odpalovacích zařízení strategických balistických střel RT-15 a RT-20P.


Celkem se tanků T-10 všech verzí vyrobilo 1539 (objevují se i čísla udávající rozsah výroby na 2500 až 8000 vozů).


Srovnatelným protivníkem tanků T-10 měl být např. britský Conqueror nebo americký M103. Tanky řady T-10 zůstaly ve výzbroji bojových útvarů sovětské armády až do začátku sedmdesátých let, kdy je začaly nahrazovat hlavní bojové tanky T-64, T-72 a nakonec T-80.
URL : https://www.valka.cz/SOV-T-10-t9062#220203Verze : 11