Main Menu
User Menu

SOV - SON-4 ("Whiff" - strelecký rádiolokátor)

SON-4 (kód NATO "Whiff") - strelecký rádiolokátor, vyvinutý v ZSSR na základe amerického streleckého rádiolokátora centimetrového pásma SCR-584.


Po skončení WW2 a s postupujúcim vedecko-technickým rozvojom bolo jasné, že rádiolokátory a protilietadlové delostrelectvo tak ako bolo používané už nestačí na postreľovanie rýchlych prúdových lietadiel. Strelecké rádiolokátory SON-2 používané u protilietadlového delostrelectva mali problémy sledovať vysokolietajúce a rýchle ciele. V súvislosti s rozvojom letectva dochádzalo aj k rozvoju protilietadlového delostrelectva, špeciálne k modernizácii diel a prostriedkov riadenia paľby. V roku 1946 sa u PVO začal vyvíjať nový protilietadlový komplex, tvorený batériou 100 mm protilietadlových diel, novým elektronickým navádzacím systémom PUAZO a rádiolokátorom SON-4.
Samotný rádiolokátor bol vyvíjaný pod vedením A.A. Forštera (А. А. Форштер[/]) a M.L. Sliozberga ([i]М. Л. Слиозберг). Pri konštrukcii rádiolokátora sa prihliadalo na jeho schopnosť pracovať v rôznych režimoch činnosti - v režime kruhového obzora (pre autonómne vyhľadávanie cieľo v priestore), ručného navedenia antény (ručné navedenie do prietoru cieľa, prípadne ručné sledovanie cieľa) a v režime automatického sledovania cieľa v uhlových súradniciach (diaľka cieľa bola meraná ručne, prípadne poloautomaticky).
URL : https://www.valka.cz/SOV-SON-4-Whiff-strelecky-radiolokator-t45701#178163Verze : 1
MOD
Technický popis:
Vysielač rádiolokátora bol tvorený magnetronovým generátorom. Vo vysielacom systéme boli 4 magnetróny, ktoré zabezpečovali prácu na rôznych frekvenciách. Ku každému magnetrónu existoval samostatný kanál ochrany proti rušeniu v prijímacom systéme.
Anténny systém (spoločný pre príjem aj vysielanie) zabezpečuje navedenie rádiolokačného lúča v azimute a v námere a príjem signálu odrazeného od cieľov.
Systém merania diaľky zabezpečuje zobrazenie diaľky cieľa na indikátore, pre potreby ručného, alebo poloautomatického sledovania cieľa. Rozlišovacia schopnosť v diaľke dosahuje 120 m.
Prijímací systém zabezpečuje spracovanie prijatého signálu pre potreby systému merania diaľky a systému ovládania antény.


Vojskové skúšky rádiolokátora SON-4 (СОН-4)boli vykonané v roku 1947 a rádiolokátor bol prijatý do výzbroje ako strelecký rádiolokátor batérií protilietadlového delostrelectva kalibru 100 mm v súčinnosti s PUAZO.


Efektivita systému sa ešte zvýšila po zavedení nového delostreleckého granátu, ktorý miesto nárazového, prípadne časového zapaľovača používal rádiolokačný zapaľovač. Rádiolokačný zapaľovač umožňoval vysokú pravdepodobnosť výbuch granátu vo vzdialenosti 15-20 m od cieľa a následné ničenie cieľa črepinovým účinkom a tlakovou vlnou výbuchu.


Rádiolokátor SON-4 bol neskôr použitý pre vývoj rádiolokátora SON-30 (СОН-30) pre riadenie paľby batérie 130 mm protilietadlových kanónov s výškovým dostrelom až 16000 m. V roku 1951 bol celý komplex 130 mm kanónov, PUAZO a SON-30 podrobený vojskovým skúškam. Aj napriek úspešným skúškam nebol komplex prijatý do výzbroje a ďalší vývoj sa uberal smerom k protilietadlovým raketám.


Takticko-technické charakteristiky:
Min. diaľka zistenia cieľa (bombardovacie lietadlo) vo výške 4000 m: 60 km
Max. diaľka automatického sledovania cieľa vo výške 4000 m: 40 km
Min. diaľka merania súradníc: 1000 m
Presnosť merania súradníc:
- v diaľke: 20 m
- azimut/polohový uhol: 00-01,6 dielcov
Vlnová dĺžka: centimetrové pásmo
Impulzný ýkon: 250 kW
Anténa: parabolická s priemerom 1,8 m
Šírka lúča: 3,5-4,6°Zdroj:http://hist.rloc.ru/lobanov/6_05.htm, archív autora
URL : https://www.valka.cz/SOV-SON-4-Whiff-strelecky-radiolokator-t45701#210406Verze : 0
MOD
Rádiolokátor SON-4 v bojovej polohe.
SOV - SON-4 (Whiff - strelecký rádiolokátor) - SON-4

SON-4
URL : https://www.valka.cz/SOV-SON-4-Whiff-strelecky-radiolokator-t45701#208489Verze : 0
MOD