Main Menu
User Menu
Reklama

SOV - SNR-75V / Fan Song E

RSN-75

Střelecký naváděcí radiolokátor SNR-75V (v kódu NATO Fan Song E)
Je, jakožto kabina PV, součástí stanice navedení PLRK S-75M3 Volchov. Je určen ke zjišťování a sledování vzdušných cílů a navádění PLŘS na ně. Kabina je převážena na kolovém podvozku se sejmutým anténním systémem, při převedení do bojové polohy je kabina usazena na mechanických zvedácích a kola jsou ve vzduchu. Kabina je uvodorovněna a pomocí autojeřábu je sestaven anténní systém, skládající se ze dvou ortogonálních antén pracujících na principu Lewisových scannerů, doplněných dvěma parabolickými anténami.


Lewisův scanner je zařízení, pomocí něhož je možno rozmítat vyzařovaný paprsek mechanickým způsobem, neboť v době vzniku PLRK S – 75 byly fázované anténní soustavy v říši snů a proto museli konstruktéři vymyslet jiný systém „rozpohybování“ paprsku antény bez nutnosti mechanického pohybu celého anténního systému.
Pro pohyb paprsku po anténě bylo využito zařízení, které měnilo rotační pohyb apertury zářiče na skenování prostoru. Konec vlnovodu na rotační spojce se otáčel v „ulitě“ která odrážela vysokofrekvenční energii na zrcadlo antény a potom do prostoru. Podle místa dopadu paprsku se měnil i směr, kterým byl paprsek vyzářen. Při „návratu“ anténního snímače zpět do výchozího bodu byla apertura nasměrována dovnitř „ulity“, což způsobovalo nehomogenitu ve vlnovodné trase, odraz výkonu z magnetronu zpět a poškození magnetronu. Proto byly na toto zařízení namontovány indukční snímače, které v okamžiku průchodu apertury zářiče, vybavené permanentním magnetem, začátkem aktivního a zpětného běhu vygeneruje impulsy, které jsou základem pro tvorbu INKB (Impulsy načala i konca blanka). Tyto jsou přivedeny do vysílačů a zabezpečují vypnutí vysílačů v době „zpětného běhu“ anténních snímačů.Kabina se otáčí kolem svislé osy celokruhově, anténní systém se naklápí ve vertikální rovině v rozsahu -3° – 82°30'.


Radiolokátor je jednokanálový k cíli a tříkanálový počtem naváděných PLŘS. Zobrazuje reálný (tj. libovolný) počet cílů ve vyzařovací charakteristice antén, avšak přesně sledovat (a tedy navést na něj rakety) může jen na jeden cíl. Je tedy schopen postřelovat 1 cíl a navádět na něj současně 3 střely.

Anténní systém se skládá z těchto vertikálně a horizontálně polarizovaných antén:


P-11V (Poloha ŠP) – listová vyzařovací charakteristika 1,1° x 7°
P-12V (Azimut ŠP) – listová vyzařovací charakteristika 1,1° x 7
P-13V (Azimut ÚP) – tužková vyzařovací charakteristika 1,7°
P-14V (Poloha ÚP) – tužková vyzařovací charakteristika 1,7°
P-16V (RPK) - anténa vysílače řídících povelů na raketu


Základní takticko-technická data:


Počet současně sledovaných cílů: neomezen
Počet přesně sledovaných cílů s možností navedení raket: 1
Počet současně naváděných PLŘS: 1-3
Max. dosah: 70-150 km (podle výšky a typu cíle)
Max. výkon: impulsní 1 MW, výkon antény RPK 100 kW
Frekvence: 5,010-5,090 MHz a 4,910-4,990 MHz
Frekvence opakování vysílání: opakovací perioda 544 +- 22µs = 1766 imp/s - 1915 imp/s - a opak. perioda 1088+-44µs = 883 – 957 imp/s
Délka impulzu: 0,4 µs v rozsahu 75 km nebo 0,8 µs v rozsahu 150 km


Tabulka max. vzdáleností zjištění a sledování jednoho cíle s charakteristickými vlastnostmi:


Typ letounuVýška cíle (km)Dálka zjištění v režimu Úzký parsek / Široký paprsek (km)Dálka automatického sledování v režimu POdsvět / široký paprsek (km)
Těžký bombardér10-12150 / 110120 / 90
Střední bombardér3130 / 80 70 /70
Střední bombardér8-12130 / 9080 / 80
Stíhač3110 / 7065-55
Stíhač8-14120 / 7570-60
Základní rozměry


Hmotnost v pochodové / bojové poloze (kg)Výška v pochodové / bojové poloze (mm)Šířka v pochodové / bojové poloze (mm)Délka v pochodové / bojové poloze (mm)
10 860 / 15 3003 500 / 7 950 2 500 / 10 0006 700 / 7 360
služební předpisy AČR
Předpis Zenitnyj raketnyj kompleks S-75M, 1965

SOV - SNR-75V / Fan Song E - Obrázek poskytnut laskavým svolením administrátora webu forum.presscont.eu. zdroj obrázku http://forum.presscont.eu/download/file.php?id=219&mode=view

Obrázek poskytnut laskavým svolením administrátora webu forum.presscont.eu. zdroj obrázku forum.presscont.eu
SOV - SNR-75V / Fan Song E - Skenování prostoru SNR 75:

Režim úzký paprsek, používal se při vyhledání a zachycení cíle na dálce větší než 70 km, u PLRK S-75M3 bylo též možno v něm vést střelbu. Diagram vyzařování v ÚP:

Skenování prostoru SNR 75:

Režim úzký paprsek, používal se při vyhledání a zachycení cíle na dálce větší než 70 km, u PLRK S-75M3 bylo též možno v něm vést střelbu. Diagram vyzařování v ÚP:

SOV - SNR-75V / Fan Song E - Režim široký paprsek, používal se při vyhledání a zachycení cíle na dálce 70 km a menší. Základní režim pro střelbu na cíle ve výškách menších než 5 km. Diagram vyzařování v ŠP:

Režim široký paprsek, používal se při vyhledání a zachycení cíle na dálce 70 km a menší. Základní režim pro střelbu na cíle ve výškách menších než 5 km. Diagram vyzařování v ŠP:
SOV - SNR-75V / Fan Song E - Režim ozáření (podsvět), základní režim pro střelbu pro cíle na větších výškách než 5 km. Obě antény ÚP soustředily svoje vyzařovací charakteristiky do jednoho bodu, přičemž příjem signálu zabezpečovaly antény ŠP. Výhodné zejména při střelbě za rušení, pr

Režim ozáření (podsvět), základní režim pro střelbu pro cíle na větších výškách než 5 km. Obě antény ÚP soustředily svoje vyzařovací charakteristiky do jednoho bodu, přičemž příjem signálu zabezpečovaly antény ŠP. Výhodné zejména při střelbě za rušení, pr
SOV - SNR-75V / Fan Song E - Režim IPR (Impulsně selektivní režim – bohužel na správný ruský výraz jsme si nevzpomněli), používal se při střelbě na cíle, u nichž hrozilo použití protiradiolokačních střel. Příznakem bylo, že cíl otočil na přílet a letěl s kurzovým parametrem blízkým 0

Režim IPR (Impulsně selektivní režim – bohužel na správný ruský výraz jsme si nevzpomněli), používal se při střelbě na cíle, u nichž hrozilo použití protiradiolokačních střel. Příznakem bylo, že cíl otočil na přílet a letěl s kurzovým parametrem blízkým 0
URL : https://www.valka.cz/SOV-SNR-75V-Fan-Song-E-t74858#275521Verze : 3
MOD
Protože, jak jsem zjistil, nejsou pole pro komentáře k obrázkům dostatečně velké, ještě jednou popíšu režimy Ozáření a IPR.


Režim ozáření (podsvět), základní režim pro střelbu pro cíle na větších výškách než 5 km. Obě antény ÚP soustředily svoje vyzařovací charakteristiky do jednoho bodu, přičemž příjem signálu zabezpečovaly antény ŠP. Výhodné zejména při střelbě za rušení, protože signál rušiče je na straně RL modulován jen charakteristikou přijímací antény. Proto platí, že při takovémto uspořádání anténního systému RL je vhodné použít antény s vyšším ziskem k vysílání a antény s nižším ziskem k příjmu pro zvýšení úrovně užitečného signálu na vstupu RL.


Režim IPR (Impulsně selektivní režim – bohužel na správný ruský výraz jsme si nevzpomněli), používal se při střelbě na cíle, u nichž hrozilo použití protiradiolokačních střel. Příznakem bylo, že cíl otočil na přílet a letěl s kurzovým parametrem blízkým 0 km. Při zapnutí došlo k zúžení prostoru vyzařování podle obrázku, což zmenšovalo šanci proti-RL střele na zachycení signálů vysílače.
SOV - SNR-75V / Fan Song E -


SOV - SNR-75V / Fan Song E - Ukázka příkladu vzdušné situace jak ji mohl vidět DN na stínítkách indikátorů v kabině navedení UV. Je zobrazena situace, kdy se cíl (skupinový) po odpalu raket stočil na odlet

Ukázka příkladu vzdušné situace jak ji mohl vidět DN na stínítkách indikátorů v kabině navedení UV. Je zobrazena situace, kdy se cíl (skupinový) po odpalu raket stočil na odlet
URL : https://www.valka.cz/SOV-SNR-75V-Fan-Song-E-t74858#275523Verze : 0
MOD
RSN-75 M3 "Fan Song E"
muzeum Lotnictwa Polskiego Krakov
tento kus je bohužel v současnosti umístěn v nepřístupné části
SOV - SNR-75V / Fan Song E - vlastní foto

vlastní foto
URL : https://www.valka.cz/SOV-SNR-75V-Fan-Song-E-t74858#290721Verze : 0
MOD
Exponát Varšavského muzea
SOV - SNR-75V / Fan Song E - vlastní foto

vlastní foto
URL : https://www.valka.cz/SOV-SNR-75V-Fan-Song-E-t74858#290899Verze : 0
MOD
Doplnění k anténám na kabině PV:


Anténa RPK měla kuželovou vyzařovací charakteristiku s úhlem vyzařování 20° a kruhovou polarizací.
Za mně se udával výkon vysílače RPK 60 kW (decimetrové pásmo, umístěn v kabině AV, osazen majákovou triodou).


Přijímače i vysílače byly dva - pro každou rovinu po jednom.
Vysílač byl osazen osmidutinovým (?) magnetronem Mi-147 (? - nějak mně ten typ přišel sám od sebe, asi je to pravda).
Modulátor vysílače byl osazen 8 svazkovými tetrodami GMI-2B, podmodulátor už nevím kolika (2?) tetrodami GU-50.


Vysokofrekvenční část přijímače byla osazena elektronkou s postupnou vlnou, typ si už nepamatuji.


Rozmítání svazku elektromagnetické energie antén širokého paprsku bylo prováděno pomocí tzv. "ulity".


Další zajímavé součásti kabiny PV byly:
- kroužkové těleso, které zabezpečovalo přenosy všech signálů a energií bez pevného vodičového propojení (směrem k lafetě), což umožňovalo otáčení kabiny v horizontální rovině bez omezení;
- feritové přepínače, které umožňovaly tok vysílací energie a přijímaného signálu správným směrem tak, aby nedošlo ke zničení přijímače.

K jednotlivým režimům práce antén: chtělo by to ještě nakreslit jak to vypadalo při střelbě v režimu ÚP (uměl to S-73M3).


To MART.in: fotečky PV-čka jsou parádní!!! Škoda, že jich není víc (nejlépe něco jako walkarround).
Akorát to není S-73M3, nemá systém "Karat-2" (TV kamera), takže je to něco do S-75M2 včetně.
URL : https://www.valka.cz/SOV-SNR-75V-Fan-Song-E-t74858#291070Verze : 0