Main Menu
User Menu

SOV - S-60 (57 mm protiletadlový kanon)

Název / Name : S-60
АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЗЕНИТНАЯ ПУШКА С-60

Výrobce / Manufacturer :
Závod č. 4
Závod č. 7
Závod č. 92
Závod č. 235
Závod č. 946
Vyráběn / Production period : 1950-1957
Vyrobeno kusů / Number of produced : 5725
Obsluha / Crew : 9 (5 bez podávačov nábojov, veliteľa a vodiča)
Technické údaje / Technical data
Bojová hmotnost / Combat weight : (kg) 4775
Přepravní hmotnost / Travelling weight : (kg) 4875
Délka / Length : (mm) 8600
Šířka / Width : (mm) 2054
Výška / Height : (mm) 2370 / 6000 (pri max. námere)
Přepravní rychlost / Towing speed : (km/h) 60 (spevnená komunikácia)
25 - 35 (nespevnená komunikácia)
15 (terén)
Ráže / Calibre : (mm) 57
Délka hlavně / Barrel lenght : (mm) 4390 / L77 (s úsťovou brzdou)
4170 / L72,1 (bez úsťovej brzdy)
Úsťová rychlost / Muzzle velocity : (m/s) 1000
Náměr / Elevation : (°) -2 - +87
-4 - +87 (prvé výrobné série)
Odměr / Traverse : (°) 360
Rychlost střelby / Rate of fire : (ran/min / rpm) 100-120
Maximální dostřel / Maximum range : (m) 6000 m (mierený)
Používaná munice / Shell : 53-UBR-281
53-UBR-281U
53-UOR-281
53-UOR-281U
57-JOSV PLK S-60
57-JONhSv PLK S-60
57-JPSv PLK S-60
a ďalšie (vyrábané u jednotlivých užívateľov)
Poznámka / Note :Zdroj: archív autora,A.B. Širokorad - Encyklopedia otečestvennoj artillerii, Charvest 2000, Minsk, ISBN 985-433-703-0
URL : https://www.valka.cz/SOV-S-60-57-mm-protiletadlovy-kanon-t958#314599Verze : 0
MOD
57 mm automatický protilietadlový kanón S-6O ( 57 mm PLK S-60) je určený k streľbe na vzdušné ciele do vzdialenosti až 4800 m pri použití automatického zameriavača pre priamu streľbu a do vzdialenosti až 6000 m pri použití ústredného zameriavača PAUZO-5.


V spojení s PAUZO-5 a s rádiolokátorom zabezpečuje streľbu na neviditeľné vzdušné ciele.


Všetky úkony potrebné k výstrelu ( otvorenie záveru, vytiahnutie nábojnice, napnutie záveru, podanie náboja, vyhodenie nábojnice , nabitie náboja do nábojovej komory, zatvorenie záveru a odpílenie) sa dejú automaticky.


Mechanizmus kanónu umožňuje streľbu krátkymi dávkami, dlhými dávkami alebo jednotlivými ranami.

57 mm PLK S-60 s skladá
:


- hlavne,
- automatu,
- lafety,
- automatického PL zameriavača pre priamu streľbu,
- podvozku,
- amplidynového synchrónneho prenosu ASP-57,
- chladiaceho zariadnia.


Hlaveň sa skladá z :


- vlastná hlaveň,
- úsťová brzda,
- zpruhový vratník,
- kulisa,
- záchytka.


Hlavné technické údaje :


Počet drážok : 24


Počiatočná rýchlosť streľby : 1000 m / s


Rýchlosť streľby : 105 – 120 rán / min.

Max. dostrel : výškový : 8800 m / diaľkový 12000Rozmery v mm :


Dĺžka kanónu v pochodovej polohe: 8500


Dĺžka záklzu : 300 – 370
Šírka v pochodovej polohe : 2054

Svetlá výška : 380
Rozchod kolies : 1750


Hmotnosť v kg :


Hlavne s vratníkom : 330
Podvozku : 2000
Kanónu v pochodovej polohe : 4750
Kanónu v bojovej polohe : 4500Zdroj : Del-22-3/1 Praha 1957
URL : https://www.valka.cz/SOV-S-60-57-mm-protiletadlovy-kanon-t958#314813Verze : 0
Vývoj 57 mm PLK S-60 sa začal v roku 1944 v CAKB (ЦАКБ - Центральное артиллерийское конструкторское бюро)pod vedením V. G. Grabina. Súbežne s projektom tohto PLK prebiehal vývoj aj dvoch ďalších konkurenčných projektov - v OKB č. 88, založenom na automate 61-K a v konštrukčnej kancelárii továrne č.4 (vytvárajúcu vlastnú konštrukciu). Pri porovnávaní projektov pred komisiou GAU bolo rozhodnuté, že konkurenčné projekty nie sú relizovateľné a ďalší vývoj bol povolená len pre PLK S-60.
Prototyp PLK S-60 bol prvýkrát testovaný na konci roku 1946. Testy odhalili rad nedostatkov, ktoré si vynútili ďalší vývoj. Opakované skúšky prebiehali v auguste až septembri 1949 a následne bol v januári 1950 PLK prijatý do výzbroje ako 57 mm automatický protilietadlový kanón S-60.


Prvé bojové nasadenie kanóna (ako vojenská pomoc pre KĽDR bol použitý v kórejskom konflikte) prinieslo určité úpravy, ktoré si vynútili negatívne bojové skúsenosti (trhanie vyťahovačov, zanášanie podávačov, problémy s vyvažovačom a ďalšie). Pri ďalšom používaní boli odhalené aj ďalšie nedostatky konštrukcie - skríženie a vzpriečenie nábojov pri podávaní, nedokonalé uzatvorenei záveru pri automatickej streľbe, pretlačenie náboja mimo os nábojovej komory a jeho následné vzpriečenie, súčasné podávanie dvoch nábojov zo zásobníka, krátky, alebo naopak dlhý záklz hlavne a ďalšie. Riešeniu problémov nepomohli ano časté protichodné názory a konflikty medzi pracovníkmi konštrukcie a výroby o spôsobe odstránenia zistených nedostatkov.


Automat na svoju prácu využíva energiu záklzu hlavne, podávanei nábojov je z páskového zásobníka pre 4 náboje. Tlmič záklzu je hydraulický, zbraň má pružinový vyvažovač. Ovládanei zbrane je mechanické ručné, alebo elektrické. Spodná krížová lafeta je vybavená dvojosým podvozkom s kolesami nákladného automobilu ZiS-5 s dvomi ramenami. Pri streľbe sa spodná lafeta spúšťa na 4 oporné taniere (výnimočne je streľba možná aj počas pohybu), spätné vyzdvihnutie je zabezpečené dvomi hydraulickými zdvihákmi na nápravách. Hlaveň umožňovala nepretržitú streľbu v rozsahu 50-60 výstrelov, potom došlo k jej zahriatiu na cca 400-450°C s hrozbou jej poškodenia. Z toho dôvodu bol v súprave kanóna zaradený vodný chladič, schopný v priebehu 3-4 minút schladiť hlaveň na 80-100°C pre pokračovanie v streľbe. Kanón bol primárne určený pre streľbu v rámci batérie, pričom prenos údajov zo streleckého rádiolokátora na jednotlivé PLK (až 8 ks) zabezpečoval komplet sledovacích pohonov ESP-57. Ako strelecký rádiolokátor boli postupne používané PUAZO-6-60 (PUAZO-5, PUAZO-6), SON-9 (SON-9A) a nakoniec RPK-1. Prostredníctvom ESP-57 bolo možné riadiť PLK v nasledujúcich režimoch:
- automatické diaľkové navedenie PLK batérie na základe údajov zo streleckého rádiolokátora (základný spôsob)
- poloautomatické navedenie jednotlivých kanónov na základe údajov zo streleckého rádiolokátora
- ručné navedenie PLK na základe údajov streleckého rádiolokátoras podľa nulových indikátorov (indikátorový spôsob). Pri použití centralizovaného riadenia (strelecký rádiolokátor, ESP-57) sa museli PLK nachádzaťž max. 50 metrov od centrálneho bodu (tzv. "batéria stred") - rozvodnej skrine.
Pre napájanie PLK (ESP, PUAZO) slúžila elektrocetrála SPO-30 (možná náhrada za podobnú s výkonom 30 kW), alebo štandartná priemyselná sieť (3 x 220 V, 50 Hz). Pokiaľ bolo v zostave batérie len 6 PLK, bolo možné použiť aj elektrocentrálu AP-24 s výkonom 24 kW).


Sériovú výrobu zabezpečovali Závody č. 4, 7, 92, 235 a 946.


Kanóny boli vyvážané do mnohých štátov sveta, zúčastnili sa desiatok vojenských konfliktov od vojny v Kórei až po súčasnosť. Slúžili aj v Československu (do 180 ks) a následne aj v Armádach Českej republiky a Slovenskej republiky.Rok
Počet vyrobených kusov
1950
50
1951
251
1952
17
1953
397
1954
626
1955
1087
1956
1958
1957
1339
Spolu
5725Zdroj: archív autora,A.B. Širokorad - Encyklopedia otečestvennoj artillerii, Charvest 2000, Minsk, ISBN 985-433-703-0
URL : https://www.valka.cz/SOV-S-60-57-mm-protiletadlovy-kanon-t958#314535Verze : 0
MOD
Spresnenie obsluhy - počet osôb 9, nasledovne:
1. veliteľ dela
2. stavač azimutu - strelec
3. stavač námeru
4. stavač diaľky
5. stavač rýchlosti a kurzu cieľa
6. nabíjač
7-8. 2x podávač
9. vodič


Na kanóne boli rozmiestnení nasledovne:
Veliteľ - z pravej strany pri kanóne, navádzal stavača azimutu na cieľ, dával pokyn na streľbu
Stavač azimutu - sedel na pravej strane, navádzal kanón na cieľ v azimute, na pokyn veliteľa stláčal spúšť
Stavač diaľky - stál nad stavačom azimutu a nastavova diaľku cieľa podľa pokynov veliteľa
Stavač rýchlosti a kurzu cieľa - sedel vľavo od stavača diaľky, priamo za záverom hlavne, podľa údajov veliteľa nastavoval rýchlosť a na základe siluety cieľa kurz cieľa
Stavač námeru - pri zameraní azimutu cieľa stavačom azimutu sa snažil zamerať cieľ v námere, sedel vľavo od hlavne
Nabíjač - stál vľavo od stavača námeru, v závislosti na rýchlosti streľby zasúval do podávacieho strojenstva zásobniky
Podávači - pohybovali sa medzi vozidlom (iným miestom uloženia munície) a kanónom. Dodávali plné zásobníky na kanón a plnili náboje do zásobníkov
Vodič- v prípade streľby z krátkej zastávky sedel vo vozidle a bol pripravený na pokyn veliteľa dela opustiť s vozidlom a kanónom palebné postavene, pri streľbe z miesta plnil úlohy podľa pokynov veliteľa (priame a strážne zaistenie, ošetrovanie vozidla, hotovostné úohy, pomoc podávačom)


Max. dostrel pri použití munície bez autodeštrukcie (náhradná, protipancierová) je cca 13500 m.


Rádiolokátory SON-9 a SON-9A a strelecký počítač PUAZO (ťahané) boli nahradené rádiolokátorom RPK-1 (na podvozku URAL-375D).


Pri prístrojových streľbách pracovali na dele iba stavač azimutu - strelec (stláčal spúšť podľa signálu z RPK), nabíjač (nabíjal) a podávači. Ostatné údaje boli nastavované automaticky streleckým počítačom 1A19 v RPK (u SON-9 počítačom PUAZO).


Zdroj: vlastná prax v ASR
URL : https://www.valka.cz/SOV-S-60-57-mm-protiletadlovy-kanon-t958#140151Verze : 0
MOD
Základnou palebnou jednotkou u 57 mm PLK v ČSĽA (ASR) bola protilietadlová batéria. Táto bola tvorená dvomi palebnými čatami (každá 3 sk PLK a 3 ks ANTŤ) a družstvami velenia a spojenia (RPK-1, 1xANTŤ s EC AD-30, 1xPVS-E, 1xUAZ-469, 1x ANTS)


Protilietadlový oddiel bol tvorený tromi palebnými batériami a batériou velenia. Táto mala vo svojej štruktúre čatu rádiolokačného prieskumu a velenia (RLK P-15), čaty technického a materiálneho zabezpečenia.


Oddiely boli buď samostané, alebo 2-3 protilietadlové oddiely tvorili protilietadlový pluk.


Ako ťažné vozidlo sa v ČSĽA (ASR) používali hlavne T-111, T-148, T-813, T-815 6x6,T-815 8x8 (u bojových útvarov), v rozvinovaných útvaroch hocijaký ANTŤ (Automobil Nákladný Terénny Ťažký) - čo bol schopný civilný sektor dodať.Zdroj: vlastná prax v ASR
wade
URL : https://www.valka.cz/SOV-S-60-57-mm-protiletadlovy-kanon-t958#140153Verze : 0
MOD
Výcvik protilietadlovcov ...
SOV - S-60 (57 mm protiletadlový kanon) - S-60 v palebnom postavení

S-60 v palebnom postavení
URL : https://www.valka.cz/SOV-S-60-57-mm-protiletadlovy-kanon-t958#259162Verze : 0
Podrobné informace jsou na www.pvo.ru, www.pzaku.net.
V češtině jsou na mojí stránce www.pvo.webz.cz. Zde jsou moje vlastní fotografie PLK,výtah z dobové dokumentace, střelivo s popisem........
Fotografie převzaly uvedené www. stránky a i stránky zabývající se PVO v Německu.
URL : https://www.valka.cz/SOV-S-60-57-mm-protiletadlovy-kanon-t958#4421Verze : 0
Súčasnosť, už len ako pamiatka. Multifunkčná zásobovacia základňa západ Nemšová, 15.7.2008, fotené mobilom.
SOV - S-60 (57 mm protiletadlový kanon) -


SOV - S-60 (57 mm protiletadlový kanon) -


URL : https://www.valka.cz/SOV-S-60-57-mm-protiletadlovy-kanon-t958#262422Verze : 0
MOD
S-60
Přelouč 31.3.2009
SOV - S-60 (57 mm protiletadlový kanon) - vlastní foto

vlastní foto
SOV - S-60 (57 mm protiletadlový kanon) - vlastní foto

vlastní foto
SOV - S-60 (57 mm protiletadlový kanon) - vlastní foto

vlastní foto
SOV - S-60 (57 mm protiletadlový kanon) - vlastní foto

vlastní foto
SOV - S-60 (57 mm protiletadlový kanon) - vlastní foto

vlastní foto
URL : https://www.valka.cz/SOV-S-60-57-mm-protiletadlovy-kanon-t958#304953Verze : 0
MOD
Zdroj : Lidová armáda 1982 č. 12


Del-22-3/1, predpis ČSLA
SOV - S-60 (57 mm protiletadlový kanon) - Úsťová brzda.

Úsťová brzda.
SOV - S-60 (57 mm protiletadlový kanon) - Úsťová brzda - popis.

Úsťová brzda - popis.
URL : https://www.valka.cz/SOV-S-60-57-mm-protiletadlovy-kanon-t958#307532Verze : 0
Licenčná výroba:
- Zakłady Mechaniczne Tarnów /
- DIMÁVAG Miskolc-Diósgyőr / (SZ-60)
- ? (Type 59)Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/AZP_S-60
URL : https://www.valka.cz/SOV-S-60-57-mm-protiletadlovy-kanon-t958#599513Verze : 0
MOD