Main Menu
User Menu
Reklama

SOV - S-60 (57 mm protiletadlový kanon)

57 mm automatic anti-aircraft gun S-60

57-мм автоматическая зенитная пушка С-60

     
Název:
Name:
57mm automatický protiletadlový kanon S-60
Originální název:
Original Name:
57-мм автоматическая зенитная пушка С-60
Výrobce:
Producer:
DD.MM.195R-DD.MM.195R Krasnojarský závod č. 4 Vorošilova, Krasnojarsk /
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Závod č. 7, ?
DD.MM.195R-DD.MM.195R Svazový dělostřelecký závod Stalina, Gorkij /
DD.MM.195R-DD.MM.195R Votkinský strojírenský závod, Votkinsk /
DD.MM.1950-DD.MM.195R Krasnojarský závod č. 946, Krasnojarsk /
DD.MM.19RR-DD.MM.19RR Zakłady Mechaniczne, Tarnów /
DD.MM.19RR-DD.MM.19RR DIMÁVAG, Miskolc-Diósgyőr /
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1950-DD.MM.1957
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
5725
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.RRRR
Obsluha:
Crew:
91)
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
4775 kg
Přepravní hmotnost:
Manoeuvre Weight:
4875 kg
Ráže:
Calibre:
57 mm
Délka hlavně:
Barrel Length:
43902) mm
Celková délka:
Overall Length:
8600 mm
Celková šířka:
Overall Width:
2054 mm
Celková výška:
Overall Height:
23703) mm
Náměr:
Elevation:
-2 - +874) °
Odměr:
Traverse:
360 °
Přepravní rychlost:
Manoeuvre Speed:
605) km/h
Používaná munice:
Ammo Used:
53-UBR-281
53-UBR-281U
53-UOR-281
53-UOR-281U
57-JOSV PLK S-60
57-JONhSv PLK S-60
57-JPSv PLK S-60
a ďalšie (vyrábané u jednotlivých užívateľov)
Výkony:
Performance:
 
Maximální dostřel:
Maximum Range:
6000 m (mířený)
Rychlost střelby:
Rate of Fire:
100-120
Úsťová rychlost:
Muzzle Velocity:
1000 m/s
Uživatelské státy:
User States:


Podněstří(SZ-60)
(SZ-60)
...
Poznámka:
Note:
Licenčná produkcia: Poľsko, Maďarsko (SZ-60)...
Nelicenčná produkcia: Čínska lidová republika (Typ 59)...

1)5 bez podávačov nábojov, veliteľa a vodiča
2)L77, 4170mm / L72,1 bez úsťové brzdy
3)6000mm pri max. námere
4)první výrobní série -4 - +87°
5)nespevnená komunikace 25-35 km/hod, terén 15 km/hod
Zdroje:
Sources:
A.B. Širokorad - Encyklopedia otečestvennoj artillerii, Charvest 2000, Minsk, ISBN 985-433-703-0
archív autora
URL : https://www.valka.cz/SOV-S-60-57-mm-protiletadlovy-kanon-t958#314599Verze : 3
MOD
57 mm automatický protilietadlový kanón S-6O ( 57 mm PLK S-60) je určený k streľbe na vzdušné ciele do vzdialenosti až 4800 m pri použití automatického zameriavača pre priamu streľbu a do vzdialenosti až 6000 m pri použití ústredného zameriavača PUAZO-5.


V spojení s PUAZO-5 a s rádiolokátorom zabezpečuje streľbu na neviditeľné vzdušné ciele.
Všetky úkony potrebné k výstrelu ( otvorenie záveru, vytiahnutie nábojnice, napnutie záveru, podanie náboja, vyhodenie nábojnice, nabitie náboja do nábojovej komory, zatvorenie záveru a odpílenie) sa dejú automaticky.
Mechanizmus kanónu umožňuje streľbu krátkymi dávkami, dlhými dávkami alebo jednotlivými ranami.

57 mm PLK S-60 s skladá
:
- hlavne,
- automatu,
- lafety,
- automatického PL zameriavača pre priamu streľbu,
- podvozku,
- amplidynového synchrónneho prenosu ASP-57,
- chladiaceho zariadnia.


Hlaveň sa skladá z :
- vlastná hlaveň,
- úsťová brzda,
- zpruhový vratník,
- kulisa,
- záchytka.


Hlavné technické údaje :
Počet drážok : 24
Počiatočná rýchlosť streľby : 1000 m / s
Rýchlosť streľby : 105 – 120 rán / min.
Max. dostrel : výškový : 8800 m / diaľkový 12000


Rozmery v mm :
Dĺžka kanónu v pochodovej polohe: 8500
Dĺžka záklzu : 300 – 370
Šírka v pochodovej polohe : 2054
Svetlá výška : 380
Rozchod kolies : 1750


Hmotnosť v kg :
Hlavne s vratníkom : 330
Podvozku : 2000
Kanónu v pochodovej polohe : 4750
Kanónu v bojovej polohe : 4500Zdroj : Del-22-3/1 Praha 1957
URL : https://www.valka.cz/SOV-S-60-57-mm-protiletadlovy-kanon-t958#314813Verze : 2
Vývoj 57 mm PLK S-60 sa začal v roku 1944 v CAKB (ЦАКБ - Центральное артиллерийское конструкторское бюро)pod vedením V. G. Grabina. Súbežne s projektom tohto PLK prebiehal vývoj aj dvoch ďalších konkurenčných projektov - v OKB č. 88, založenom na automate 61-K a v konštrukčnej kancelárii továrne č.4 (vytvárajúcu vlastnú konštrukciu). Pri porovnávaní projektov pred komisiou GAU bolo rozhodnuté, že konkurenčné projekty nie sú relizovateľné a ďalší vývoj bol povolená len pre PLK S-60.
Prototyp PLK S-60 bol prvýkrát testovaný na konci roku 1946. Testy odhalili rad nedostatkov, ktoré si vynútili ďalší vývoj. Opakované skúšky prebiehali v auguste až septembri 1949 a následne bol v januári 1950 PLK prijatý do výzbroje ako 57 mm automatický protilietadlový kanón S-60.


Prvé bojové nasadenie kanóna (ako vojenská pomoc pre KĽDR bol použitý v kórejskom konflikte) prinieslo určité úpravy, ktoré si vynútili negatívne bojové skúsenosti (trhanie vyťahovačov, zanášanie podávačov, problémy s vyvažovačom a ďalšie). Pri ďalšom používaní boli odhalené aj ďalšie nedostatky konštrukcie - skríženie a vzpriečenie nábojov pri podávaní, nedokonalé uzatvorenei záveru pri automatickej streľbe, pretlačenie náboja mimo os nábojovej komory a jeho následné vzpriečenie, súčasné podávanie dvoch nábojov zo zásobníka, krátky, alebo naopak dlhý záklz hlavne a ďalšie. Riešeniu problémov nepomohli ano časté protichodné názory a konflikty medzi pracovníkmi konštrukcie a výroby o spôsobe odstránenia zistených nedostatkov.


Automat na svoju prácu využíva energiu záklzu hlavne, podávanei nábojov je z páskového zásobníka pre 4 náboje. Tlmič záklzu je hydraulický, zbraň má pružinový vyvažovač. Ovládanei zbrane je mechanické ručné, alebo elektrické. Spodná krížová lafeta je vybavená dvojosým podvozkom s kolesami nákladného automobilu ZiS-5 s dvomi ramenami. Pri streľbe sa spodná lafeta spúšťa na 4 oporné taniere (výnimočne je streľba možná aj počas pohybu), spätné vyzdvihnutie je zabezpečené dvomi hydraulickými zdvihákmi na nápravách. Hlaveň umožňovala nepretržitú streľbu v rozsahu 50-60 výstrelov, potom došlo k jej zahriatiu na cca 400-450°C s hrozbou jej poškodenia. Z toho dôvodu bol v súprave kanóna zaradený vodný chladič, schopný v priebehu 3-4 minút schladiť hlaveň na 80-100°C pre pokračovanie v streľbe. Kanón bol primárne určený pre streľbu v rámci batérie, pričom prenos údajov zo streleckého rádiolokátora na jednotlivé PLK (až 8 ks) zabezpečoval komplet sledovacích pohonov ESP-57. Ako strelecký rádiolokátor boli postupne používané PUAZO-6-60 (PUAZO-5, PUAZO-6), SON-9 (SON-9A) a nakoniec RPK-1. Prostredníctvom ESP-57 bolo možné riadiť PLK v nasledujúcich režimoch:
- automatické diaľkové navedenie PLK batérie na základe údajov zo streleckého rádiolokátora (základný spôsob)
- poloautomatické navedenie jednotlivých kanónov na základe údajov zo streleckého rádiolokátora
- ručné navedenie PLK na základe údajov streleckého rádiolokátoras podľa nulových indikátorov (indikátorový spôsob). Pri použití centralizovaného riadenia (strelecký rádiolokátor, ESP-57) sa museli PLK nachádzaťž max. 50 metrov od centrálneho bodu (tzv. "batéria stred") - rozvodnej skrine.
Pre napájanie PLK (ESP, PUAZO) slúžila elektrocetrála SPO-30 (možná náhrada za podobnú s výkonom 30 kW), alebo štandartná priemyselná sieť (3 x 220 V, 50 Hz). Pokiaľ bolo v zostave batérie len 6 PLK, bolo možné použiť aj elektrocentrálu AP-24 s výkonom 24 kW).


Sériovú výrobu zabezpečovali Závody č. 4, 7, 92, 235 a 946.


Kanóny boli vyvážané do mnohých štátov sveta, zúčastnili sa desiatok vojenských konfliktov od vojny v Kórei až po súčasnosť. Slúžili aj v Československu (do 180 ks) a následne aj v Armádach Českej republiky a Slovenskej republiky.Rok
Počet vyrobených kusov
1950
50
1951
251
1952
17
1953
397
1954
626
1955
1087
1956
1958
1957
1339
Spolu
5725Zdroj: archív autora,A.B. Širokorad - Encyklopedia otečestvennoj artillerii, Charvest 2000, Minsk, ISBN 985-433-703-0
URL : https://www.valka.cz/SOV-S-60-57-mm-protiletadlovy-kanon-t958#314535Verze : 0
MOD
Spresnenie obsluhy - počet osôb 9, nasledovne:
1. veliteľ dela
2. stavač azimutu - strelec
3. stavač námeru
4. stavač diaľky
5. stavač rýchlosti a kurzu cieľa
6. nabíjač
7-8. 2x podávač
9. vodič


Na kanóne boli rozmiestnení nasledovne:
Veliteľ - z pravej strany pri kanóne, navádzal stavača azimutu na cieľ, dával pokyn na streľbu
Stavač azimutu - sedel na pravej strane, navádzal kanón na cieľ v azimute, na pokyn veliteľa stláčal spúšť
Stavač diaľky - stál nad stavačom azimutu a nastavova diaľku cieľa podľa pokynov veliteľa
Stavač rýchlosti a kurzu cieľa - sedel vľavo od stavača diaľky, priamo za záverom hlavne, podľa údajov veliteľa nastavoval rýchlosť a na základe siluety cieľa kurz cieľa
Stavač námeru - pri zameraní azimutu cieľa stavačom azimutu sa snažil zamerať cieľ v námere, sedel vľavo od hlavne
Nabíjač - stál vľavo od stavača námeru, v závislosti na rýchlosti streľby zasúval do podávacieho strojenstva zásobniky
Podávači - pohybovali sa medzi vozidlom (iným miestom uloženia munície) a kanónom. Dodávali plné zásobníky na kanón a plnili náboje do zásobníkov
Vodič- v prípade streľby z krátkej zastávky sedel vo vozidle a bol pripravený na pokyn veliteľa dela opustiť s vozidlom a kanónom palebné postavene, pri streľbe z miesta plnil úlohy podľa pokynov veliteľa (priame a strážne zaistenie, ošetrovanie vozidla, hotovostné úohy, pomoc podávačom)


Max. dostrel pri použití munície bez autodeštrukcie (náhradná, protipancierová) je cca 13500 m.


Rádiolokátory SON-9 a SON-9A a strelecký počítač PUAZO (ťahané) boli nahradené rádiolokátorom RPK-1 (na podvozku URAL-375D).


Pri prístrojových streľbách pracovali na dele iba stavač azimutu - strelec (stláčal spúšť podľa signálu z RPK), nabíjač (nabíjal) a podávači. Ostatné údaje boli nastavované automaticky streleckým počítačom 1A19 v RPK (u SON-9 počítačom PUAZO).


Zdroj: vlastná prax v ASR
URL : https://www.valka.cz/SOV-S-60-57-mm-protiletadlovy-kanon-t958#140151Verze : 0
MOD
Základnou palebnou jednotkou u 57 mm PLK v ČSĽA (ASR) bola protilietadlová batéria. Táto bola tvorená dvomi palebnými čatami (každá 3 sk PLK a 3 ks ANTŤ) a družstvami velenia a spojenia (RPK-1, 1xANTŤ s EC AD-30, 1xPVS-E, 1xUAZ-469, 1x ANTS)


Protilietadlový oddiel bol tvorený tromi palebnými batériami a batériou velenia. Táto mala vo svojej štruktúre čatu rádiolokačného prieskumu a velenia (RLK P-15), čaty technického a materiálneho zabezpečenia.


Oddiely boli buď samostané, alebo 2-3 protilietadlové oddiely tvorili protilietadlový pluk.


Ako ťažné vozidlo sa v ČSĽA (ASR) používali hlavne T-111, T-148, T-813, T-815 6x6,T-815 8x8 (u bojových útvarov), v rozvinovaných útvaroch hocijaký ANTŤ (Automobil Nákladný Terénny Ťažký) - čo bol schopný civilný sektor dodať.Zdroj: vlastná prax v ASR
wade
URL : https://www.valka.cz/SOV-S-60-57-mm-protiletadlovy-kanon-t958#140153Verze : 0
MOD
Výcvik protilietadlovcov ...
SOV - S-60 (57 mm protiletadlový kanon) - S-60 v palebnom postavení

S-60 v palebnom postavení
URL : https://www.valka.cz/SOV-S-60-57-mm-protiletadlovy-kanon-t958#259162Verze : 0
Podrobné informace jsou na www.pvo.ru, www.pzaku.net.
V češtině jsou na mojí stránce www.pvo.webz.cz. Zde jsou moje vlastní fotografie PLK,výtah z dobové dokumentace, střelivo s popisem........
Fotografie převzaly uvedené www. stránky a i stránky zabývající se PVO v Německu.
URL : https://www.valka.cz/SOV-S-60-57-mm-protiletadlovy-kanon-t958#4421Verze : 0
Súčasnosť, už len ako pamiatka. Multifunkčná zásobovacia základňa západ Nemšová, 15.7.2008, fotené mobilom.
SOV - S-60 (57 mm protiletadlový kanon) -


SOV - S-60 (57 mm protiletadlový kanon) -


URL : https://www.valka.cz/SOV-S-60-57-mm-protiletadlovy-kanon-t958#262422Verze : 0
MOD
S-60
Přelouč 31.3.2009
SOV - S-60 (57 mm protiletadlový kanon) - vlastní foto

vlastní foto
SOV - S-60 (57 mm protiletadlový kanon) - vlastní foto

vlastní foto
SOV - S-60 (57 mm protiletadlový kanon) - vlastní foto

vlastní foto
SOV - S-60 (57 mm protiletadlový kanon) - vlastní foto

vlastní foto
SOV - S-60 (57 mm protiletadlový kanon) - vlastní foto

vlastní foto
URL : https://www.valka.cz/SOV-S-60-57-mm-protiletadlovy-kanon-t958#304953Verze : 0
MOD
Zdroj : Lidová armáda 1982 č. 12


Del-22-3/1, predpis ČSLA
SOV - S-60 (57 mm protiletadlový kanon) - Úsťová brzda.

Úsťová brzda.
SOV - S-60 (57 mm protiletadlový kanon) - Úsťová brzda - popis.

Úsťová brzda - popis.
URL : https://www.valka.cz/SOV-S-60-57-mm-protiletadlovy-kanon-t958#307532Verze : 0
Licenčná výroba:
- Zakłady Mechaniczne Tarnów /
- DIMÁVAG Miskolc-Diósgyőr / (SZ-60)
- ? (Type 59)Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/AZP_S-60
URL : https://www.valka.cz/SOV-S-60-57-mm-protiletadlovy-kanon-t958#599513Verze : 0
MOD
Zostrih z posledných strrelieb PLK S-60 realizovanych jednotkou ASR - 2. protilietadlová batéria Výcvikového strediska vojskovej protivzdušnej obrany (VÚ 4564 Poprad). Veliteľ batérie npor. Ing. Martin Stanko, zástupca veliteľa batérie npor. Ing. Štefan Bukovan, veliteľ čaty por. Ing. Václav Želonka, výkonný práporčík nrtm. Július Daniš. Mená veliteľov kanónov si už nepamätám, ale možno sa ozvú. Rok 1997, lebo 1998?


URL : https://www.valka.cz/SOV-S-60-57-mm-protiletadlovy-kanon-t958#665085Verze : 1
MOD
PLK S-60 - exponát Vojenského historického múzea Piešťany, rok 2012.

Zdroj: vlastné foto

SOV - S-60 (57 mm protiletadlový kanon) - 57mm PLK S-60, VHM Piešťany 2012

57mm PLK S-60, VHM Piešťany 2012

Web autora : www.bukovan.tk
Zveřejněno s laskavým svolením autora

SOV - S-60 (57 mm protiletadlový kanon) - 57mm PLK S-60, VHM Piešťany 2012

57mm PLK S-60, VHM Piešťany 2012

Web autora : www.bukovan.tk
Zveřejněno s laskavým svolením autora

SOV - S-60 (57 mm protiletadlový kanon) - 57mm PLK S-60, VHM Piešťany 2012

57mm PLK S-60, VHM Piešťany 2012

Web autora : www.bukovan.tk
Zveřejněno s laskavým svolením autora

URL : https://www.valka.cz/SOV-S-60-57-mm-protiletadlovy-kanon-t958#682909Verze : 1
MOD
S-60 ukrajinskej armády namontovaný na korbe nákladného vozidla počas streľby.
tweet #1665850710930366474
URL : https://www.valka.cz/SOV-S-60-57-mm-protiletadlovy-kanon-t958#726509Verze : 0
MOD
V obci zničený ruský nákladný automobil Ural 4320-36 s 57 mm protilietadlovým kanónom S-60. Berestove, Donecká oblasť.
tweet #1723407849521344632
URL : https://www.valka.cz/SOV-S-60-57-mm-protiletadlovy-kanon-t958#739850Verze : 0
MOD