SOV - S-300V-1 [kód NATO: SA-12a Gladiator]

С-300В-1
     
Název:
Name:
S-300V-1 S-300V-1
Originální název:
Original Name:
С-300В-1
Kategorie:
Category:
protivzdušný raketový komplet
ďalekého dosahu
Long Rande Air Defence System
Výrobce:
Producer:
DD.MM.1983-DD.MM.1988 ?, ? /
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1983-DD.MM.1988
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
?
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.1980
Složení:
Composition:
 
Střela / Munice:
Missile / Ammunition:
9M83
Odpalovací / Palebné prostředky:
Launch / Firing Means:
9A83 (odpaľovacie zariadenie so štyrmi raketami 9M83)
Prostředky velení, řízení a průzkumu:
Command, Control and Surveillance Means:
9S52 Poľana D4 (automatizovaný systém velenia nadriadeného stupňa, od roku 1986)

9S457-1 (veliteľské stanovište protilietadlového oddielu)
9S15M Obzor-3 (prehľadový rádiolokátor protilietadlového oddielu

9S32 (stanica navedenia rakiet protilietadlovej batérie)
Prostředky technického zabezpečení:
Technical Support Means:
9A85 (transportno-nabíjací prepravník pre odpaľovacie zariadenie 9A83 s raketami 9M83)
Výcvikové prostředky:
Training Means:
?
Mobilita:
Mobility:
samohybný mobile
Uživatelské státy:
User States:


Poznámka:
Note:
Index GRAU: 9K81-1
Kód NATO: SA-12a Gladiator

Verze:
- S-300V (SA-12 Gladiator/Giant)
- S-300VM (SA-23 Gladiator)
GRAU: 9K81-1
NATO designation: SA-12a Gladiator

Version:
- S-300V (SA-12 Gladiator/Giant)
- S-300VM (SA-23 Gladiator)
Zdroje:
Sources:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1-300%D0%92
https://pvo.guns.ru/s300v/s300v.htm
The Military Balance 2020 p.347
archív autora
URL : https://www.valka.cz/SOV-S-300V-1-kod-NATO-SA-12a-Gladiator-t239796#663126 Verze : 0
Protilietadlový raketový komplex S-300V-1 je výsledkom prvej etapy vývoja komplexného prostriedku PVO pre potreby pozemných síl, ktorého cieľom bolo ničiť široké spektrum svzdušných cieľov od bežných lietdaidel a vrtuľníkov, až po balistické rakety. Vývoj prebiehal v rámci projektu S-300, ktorého výsledkom bol aj komplexy PVO S-300P a S-300F.

Hlavnou konštrukčnou kanceláriou, ktorá zodpovedala za vývoj jednotlivých prvkov a ich vzájomnú integráci bol Vedecko-výskumný elektromechanický inštitút Ministerstva rádiového priemyslu ZSSR. Toto pracovisko súčasne vyvíjalo aj u rakety, navádzací rádiolokátor, automatizovaný systém velenia a neskôr aj sektorvý rádiolokátor. Práce viedol hlavný konštruktér V.P. Jefremov (В.П. Ефремов).

Vývoj prieskumného rádiolokátora prebiehal vo Vedecko-vyskumnom inštitúte meracích zariadení Ministretsva rádiového priemyslu ZSSR pod vedením hlavného konštruktéra Ju.A. Kuznecova (Ю.А.Кузнецов), ktorého neskôr nahradil G.N.Golubev (Г.Н.Голубев).

Odpaľovacie zariadenia a transportno nabíjacie zariadenia vyvíjala Štátna konštrukčná kancelária pneumatického strojárstva Ministerstva automobilového priemyslu, hlavný konštruktér A. I. Jaskin (А.И.Яскин), neskôr V. S. Jevtušenko (В.С.Евтушенко)

Táto etapa vývoja bola ukončená v roku 1980, keď boli jednotlivé prototypy systému, schopnému ničiť bežné aerodynamické ciele, rakety s plochou dráhou letu a taktické balistické rakety (napr. rakety Lance a 8K14) postúpené na vojskové skúšky. Tie prebiehali na Embenskom polygóne v rokoch 1980-81. Po ich vyhodnotení a odstránení zistených nedostatkov bol systém zavedený v roku 1983 do výzbroje pozemných síl pod označením S-300V-1 (analytici NATO mu priradili označenie SA-12 Gladiator, neskôr (na odlíšenie od prvkov protiraketovej obrany) ako SA-12a Gladiator.

Od roku 1988 boli vyrobené komplety postupne dopĺňané prvkami protiraketovej obrany (analytici NATO im priradilo kód SA-12b Giant) - raketou 9M83 s príslušným odpaľovacím zariadením a technickym zabezpečením, sektorovým rádiolokátorom a upravenými prostriedkami ASV na štandart S-300V.

Zdroj: archív autora
https://pvo.guns.ru/s300v/s300v.htm
fas.org
URL : https://www.valka.cz/SOV-S-300V-1-kod-NATO-SA-12a-Gladiator-t239796#663128 Verze : 7
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy


Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více