Main Menu
User Menu

SOV - RUS-2s / RUS-2 "Pegmatit" / "Redut" (prehľadový RL)

"PEGMATIT" / "REDUT"

RUS-2s / RUS-2 (Pegmatit / Redut) - impulzný rádiolokátor vyrábaný v stacionárnej (RUS-2s) i mobilnej variante.


Vývoj bojových lietadiel koncom 30-tych rokov minulého storočia urýchlil i rozvoj protivzdušnej obrany. Tá k včasnému a presnému zásahu potrebovala informácie o vzdušnom protivníkovi. Takým zdrojom informácii sa stali rádiolokátory, ktorých vývoj bol na konci 30-tych rokov úspešne riešený v Nemecku, Veľkej Británii i ZSSR.


Prvým sovietskym rádiolokátorom určeným k prieskumu vzdušnej situácie bol typ RUS-1 "Reveň" prijatý do výzbroje v septembri 1939 (09/1939). Pokusne bol vyskúšaný v sovietsko-fínskej vojne. Začiatkom veľkej vlasteneckej vojny bolo vo výzbroji Červenej armády okolo 45 týchto rádiolokátorov, väčšinou zaradených u PVO Zakaukazka a Ďalekého východu.


Počas sovietsko-fínskej vojny bol bojovo vyskúšaný aj prototyp rádiolokátoru RUS-2, ktorý dokázal zachytiť vzdušné ciele navzdialenosť 120 km. Do výzbroje PVO bol prijatý v júni 1940 (06/1940). Na základe skúseností z prevádzky nultej série tohto rádiolokátoru vznikla jednoanténová stacionárna modifikácia RUS-2s Pegmatit a mobilná varianta RUS-2 Redut (umiestnená v dvoch skriňových automobiloch).


Zavedením rádiolokátorov RUS-1 (RUS-2) do výzbroje PVO prudko vzrástla efektívnosť PVO. Údaje o vzdušných cieľoch (diaľka, azimut, rýchlosť letu skupinového aj jednotlivého cieľa) od niekoľkých rádiolokátorov umožnila veleniu okruhu PVO reálne vyhodnocovať vzdušnú situáciu a efektívne používať vlastné zdroje.Zdroj: archív Martina Smíška - plk. Ing. Karel ŠIMEK - Prvé sovětské rádiolokátory (Letectvo a PVO, 1984, str. 62)
URL : https://www.valka.cz/SOV-RUS-2s-RUS-2-Pegmatit-Redut-prehladovy-RL-t45700#178159Verze : 0
MOD
Fotografie RUS-2Zdroj: www.russianarms.ru , archív Martina Smíška (Letectvo a PVO, 1984, str. 63, plk. Ing.Karel ŠIMEK - Prvé Sovětské rádiolokátory)
SOV - RUS-2s / RUS-2 Pegmatit / Redut (prehľadový RL) - RUS-2 - prijímacia časť

RUS-2 - prijímacia časť
SOV - RUS-2s / RUS-2 Pegmatit / Redut (prehľadový RL) - RUS-2 (vysielacia časť)

RUS-2 (vysielacia časť)
SOV - RUS-2s / RUS-2 Pegmatit / Redut (prehľadový RL) - RUS-2 pri presune

RUS-2 pri presune
SOV - RUS-2s / RUS-2 Pegmatit / Redut (prehľadový RL) - RUS-2

RUS-2
URL : https://www.valka.cz/SOV-RUS-2s-RUS-2-Pegmatit-Redut-prehladovy-RL-t45700#178166Verze : 0
MOD