Main Menu
User Menu

SOV - RPK-1 (1RL35 - strelecký rádiolokátor)

"VAZA"

RPK-1


Strelecký rádiolokátor určený ako náhrada rádiolokátorov SON-9/SON-9A pri riadení paľby protilietadlového delostrelectva od kalibru 57 mm vyššie.


Vlastný strelecký rádiolokátor je umiestnený na podvozku vozidla URAL-375.
Umožňuje zachytenie a sledovanie cieľa v rádiolokačnom a optickom režime, výpočet prvkov pre zamierenie protilietadlových kanónov, prenos údajov na jednotlivé protilietadlové kanóny v rámci batérie.
Zabezpečuje automatické namierenie kanónov na cieľ.


Základné TTD:


dosah: max. 60 km
schopnosť sledovania cieľa: max 40 km v závislosti na cieli
prac. frekvencia: 9,25-9,7 GHz
obsluha: 5 osôb
doba rozvinutia: do 7 min
doba zvinutia: do 3 min
hmotnosť: 13,6 t
dĺžka: 7,44 m
šírka: 2,8 m
výška: 3,5 m


Užívatelia: ZSSR (nástupnícke štáty - Ukrajina, Bielorusko...), ČSSR (SR a ČR), NDR, Rumunsko, Juhoslávia, Poľsko, Fínsko, Angola, Irak ....


Verzie: RPK-1/RPK-1N/RPK-1AM/RPK-1M1
SOV - RPK-1 (1RL35 - strelecký rádiolokátor) - RPK-1 - Národná ľudová armáda NDR

RPK-1 - Národná ľudová armáda NDR
URL : https://www.valka.cz/SOV-RPK-1-1RL35-strelecky-radiolokator-t37082#139104Verze : 0
MOD
Ďalšie informácie o službe RPK-1 v NVA sú na stránke www.flak11.de/rpk1start.htm.www.
SOV - RPK-1 (1RL35 - strelecký rádiolokátor) - RPK-1 v bojovej polohe

RPK-1 v bojovej polohe
SOV - RPK-1 (1RL35 - strelecký rádiolokátor) - RPK-1 ozbrojených síl Rumunskej republiky. Na boku je vidieť elektrocentrálu AB-16.

RPK-1 ozbrojených síl Rumunskej republiky. Na boku je vidieť elektrocentrálu AB-16.
SOV - RPK-1 (1RL35 - strelecký rádiolokátor) - RPK-1 Juhoslovanských ozbrojených síl. Detail antény rádiolokátoru a vztyčovanie anténky rozpoznávacieho systému Kremnyj 2

RPK-1 Juhoslovanských ozbrojených síl. Detail antény rádiolokátoru a vztyčovanie anténky rozpoznávacieho systému Kremnyj 2
SOV - RPK-1 (1RL35 - strelecký rádiolokátor) - RPK-1 Fínskych ozbrojených síl. V popredí je veliteľský ďalekohľad TZK umožňujúci navedenie rádiolokátora na cieľ.

RPK-1 Fínskych ozbrojených síl. V popredí je veliteľský ďalekohľad TZK umožňujúci navedenie rádiolokátora na cieľ.
SOV - RPK-1 (1RL35 - strelecký rádiolokátor) - RPK-1 Bieloruských ozbrojených síl

RPK-1 Bieloruských ozbrojených síl
URL : https://www.valka.cz/SOV-RPK-1-1RL35-strelecky-radiolokator-t37082#139121Verze : 0
MOD
RPK-1N boli vo výzbroji OS Slovenskej republiky do roku 2001. Posledná bojová jednotka vyzbrojená touto technikou bola protilietadlová batéria Výcvikového strediska protivzdušnej obrany Pozemného vojska v Poprade, odkiaľ je aj záber nasledujúceho vozidla. V tom istom roku boli vyradené aj posledné rádiolokátory tohto typu z uložených protilietadlových oddielov tohto útvaru.
SOV - RPK-1 (1RL35 - strelecký rádiolokátor) -


URL : https://www.valka.cz/SOV-RPK-1-1RL35-strelecky-radiolokator-t37082#139125Verze : 1
MOD
RPK-1 vyřazený z polské armády
SOV - RPK-1 (1RL35 - strelecký rádiolokátor) - (Motodemont - www.motodemont.com.pl)

(Motodemont - www.motodemont.com.pl)
SOV - RPK-1 (1RL35 - strelecký rádiolokátor) - (Motodemont - www.motodemont.com.pl)

(Motodemont - www.motodemont.com.pl)
URL : https://www.valka.cz/SOV-RPK-1-1RL35-strelecky-radiolokator-t37082#145921Verze : 0
MOD