Main Menu
User Menu

SOV - RF-8 (aerosaně)

RF-8-GAZ-98


Obecná charakteristika
   Dvoumístné útočné nepancéřované aerosaně, používané sovětskou armádou v období 2. sv. války a krátce i po ní.


Popis
   Sáně měly protáhlý úzký, shora otevřený aerodynamicky tvarovaný trup. Vyroben byl jako trup letadla - tedy celkem 15 přepážek, propojených podélníky. Celek byl potažen překližkou. Přepážky č. 12 - 15 přecházely do pylonu se zpevněným ložem, nesoucím motorovou jednotku s vrtulí. Podlaha trupu byla ze silné překližky. Silové body, nesoucí závěsy poloos a tlumičů, byly ocelové, upevněné k trupu šrouby s podložkami. Na přídi byl umístěn velký automobilový reflektor. RF-8 spočíval na čtyřech lyžinách z nichž přední dvě byly řiditelné. Závěs předních i zadních lyží byl nezávislý, vytvořený jako svařená plechová pyramida s přírubou pro montáž lyží na poloosu s nohami s pružinovými tlumiči, zpevněnými další vodorovnou vzpěrou k trupu. Upevnění závěsu k silovým bodům na trupu bylo provedeno pomocí kloubových spojů. lyže byly opatřeny brzdami. Ty tvořily ocelové čepy. procházející vodícími trubkami a ovládané lanovým převodem od řidičova pedálu.


   Lyže - smíšené konstrukce, ploché, obdélníkového tvaru. Skládaly se z dřevěného tělesa vpředu plynule zahnutého, s překližkovým potahem shora i zespoda a lemem z kovových profilů. Zespodu byly připevněny kovové skluznice, na kterých byly pro lepší jízdní vlastnosti podélné kovové lišty. Na vrchní straně lyže byla přibližně uprostřed jejich délky umístěna plechová svařovaná pyramida s pouzdrem pro navlečení na poloosu závěsu. Pyramida byla opatřena lemem, zahnutým v spodní části, kterým byla připevněna k tělesu lyže pomocí šroubů s plochou hlavou. Přední i zadní lyže byly shodné, ale pyramida zadních měla na zadní části přivařenu konzoli pro umístění kyvné brzdové páky a svisle umístěné vodící trubičky brzdového čepu. Z boku kolem pouzdra na zadní části pyramidy byla přivařena očka. Na nich, usazena na výkyvném závěsu, see nacházela vodící kladka brzdového lanka, které bylo připojeno ke kyvné klice vidličkou se spojkou a závitem pro regulaci napnutí lanka. Tažná síla letecké vrtule a brzdění aerosaní umožňovala řídí rychlost pohybu.


   Řízení předních lyží bylo lanové. Na tyči řízení byl buben s drážkami, na který se otáčením volantu z jedné strany navíjelo a z druhé odvíjelo lano. To bylo systémem kladek vedeno k ovládání lyží. To bylo provedeno podobným bubnem, umístěným na tyči řízení, spojující obě lyže. Ta se pak vychylovala na pravou nebo levou stranu.


   Dva členové posádky seděli v trupu za sebou v oddělených prostorech. Vpředu byl střelec za ním řidič. Toto uspořádání, podobné prvním dvoumístným stíhacím letounům z 1. sv. v., mělo střelci umožnit ovládat co největší postřelovaný prostor. Oba muži vyčnívali horní částí těla z otevřeného trupu, řidič měl před sebou ochranné sklo. Okolo střelcova stanoviště byl upevněn kovový oběžný kruh a na něm byl instalován kulomet DT - ДТ (Дегтярев танковый = Děkťarjev, tankový) ráže 7,62 mm. Oběh kulometu byl omezen na 300°. Toto omezení o 60° znemožňovalo v zápalu boje zbraň namířit dozadu na řidiče, motor a vrtuli. V horizontální rovině se kulomet pohyboval do 14° od roviny. V příďovém prostoru se nacházela zásoba 10 zásobníků pro kulomet a granátů pro případný boj zblízka.


   V řidičově prostoru byly umístěny sloupek řízení, nožní pedály plynu, brzdy, rozkývání stroje a další. Řidič ovládal stroj pomocí volantu, brzdového a plynového pedálu. Zmiňovaný pedál rozkývání stroje měl speciální funkci. Když sáně delší dobu stály, docházelo často k přimrznutí lyžin ke sněhu. Tento speciální pedál byl napojen na pružiny lyžin na pravé straně. Několik zmáčknutí pedálu pružiny stáhlo, stroj se naklonil lehce na pravou stranu a při následném uvolnění pružin poskočil a odtrhl se tak od podkladu.


   Za řidičovým stanovištěm byla v trupu uložena palivová nádrž o objemu 80 litrů a startovací baterie. Nad nimi byla potom umístěna pohonná jednotka - vodou chlazený automobilový motor GAZ M-1 s maximálním výkonem 50 koní při 2800 otáčkách za minutu. Nad řidičovu hlavu se tyčila maska chladiče vodního chlazení motoru. Protože šlo o automobilový motor, dvoulistá vrtule o průměru 235 cm nebyla uchycena přímo na klikový hřídel, ale k motoru byla připojena prostřednictvím reduktoru otáček. Vrtule dávala tah 205 - 215 kg Pro zmírnění přenosu vibrací, vznikajících při chodu motoru, byl usazen na gumových tlumičích. Motor a jeho příslušenství byl zakryt kapotou s odklápěcími bočními panely. Na uzlových bodech ukotvení motorové jednotky byla uchycena i trubková konstrukce, kryjící prostor otáčení vrtule. Ta byla z bezpečnostních důvodů natírána jasně červenou barvou. Použití kovové vrtule se ukázalo jako výhodné i v situacích, kdy stroje byly nuceny překonávat oblasti s keřovitým porostem, nebo se pohybovat po lesních cestách, kam se jiným typům aerosaní nedoporučovalo vstupovat. Kovová vrtule byla méně náchylná k poškození při náhodném kontaktu s vegetací než jinde používané vrtule dřevěné.


   V létech 1942 a 43 vytvoříli bratři A. A. Beskurnikov a I. A. Beskurnikov (А. А. Бескурников и И. А. Бескурников), ještě upravenou varianta těchto saní, označovaná jako GAZ-98K. Do nich byl instalován letecký motor M-11 o výkonu 110 koní. Tím sice zmizela jejich výhoda, tj. použití méně deficitních automobilních motorů, ale saně získaly dynamičtější jízdní vlastnosti. Z této verze byla odvozena i neozbrojená štábní úprava s plně zakrytou kabinou limuzínového typu.TTD
Osádka - 2 muži
Délka - 5. 11 m
Šířka - 2, 528 m
Výška (včetně vrtule) - 2, 71 m
Hmotnost - 0, 897 t
Cestovní rychlost - 50 km/h
Výzbroj - 1 x kulomet ráže 7, 62 mm a ruční granáty.Prameny
extentech.sheetster.com
http://www.search.com/reference/RF-8
http://www.armor.kiev.ua/Tanks/WWII/sani/rf8.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aerosan
http://www.battlefield.ru/index.php?option=com


SOV - RF-8 (aerosaně) - 1–kroužek objímky kyvné poloosy přední lyže,2–kyvná poloosa,3–bromzová objímka,
4–kónusové šrouby páky řízení,5–páka řízení,6–kulový čep,7–poloosa s oky pro upevnění tlumiče a vzpěry,8–závěs,9–uzel upevnění na trup,10–vzpěra,11–šroubová regul. koncovka,1

1–kroužek objímky kyvné poloosy přední lyže,2–kyvná poloosa,3–bromzová objímka,
4–kónusové šrouby páky řízení,5–páka řízení,6–kulový čep,7–poloosa s oky pro upevnění tlumiče a vzpěry,8–závěs,9–uzel upevnění na trup,10–vzpěra,11–šroubová regul. koncovka,1

SOV - RF-8 (aerosaně) - 1–zadní lyže,2–brzdový čep,3-závěs páky brzdy,4–páka brzdy,5–vidlička brzdy,6–regulační objímka napnutí brzd. lanka,7–táhlo brzdy,8–kladka brzd. lanka,9–brzdové lanko,10–konzola,11–objímka kyvné poloosy lyže,12–vratná pružina,13–těleso nosníku lyže,14–mat

1–zadní lyže,2–brzdový čep,3-závěs páky brzdy,4–páka brzdy,5–vidlička brzdy,6–regulační objímka napnutí brzd. lanka,7–táhlo brzdy,8–kladka brzd. lanka,9–brzdové lanko,10–konzola,11–objímka kyvné poloosy lyže,12–vratná pružina,13–těleso nosníku lyže,14–mat
SOV - RF-8 (aerosaně) - Asi nejznámější obrázek
Pramen v textu

Asi nejznámější obrázek
Pramen v textu

URL : https://www.valka.cz/SOV-RF-8-aerosane-t39699#225890Verze : 0
Kresba z časopisu Modělist konstruktor rok 1981, číslo 3 (díky kolegovi Tintěrovi za doplnění)
SOV - RF-8 (aerosaně) -


URL : https://www.valka.cz/SOV-RF-8-aerosane-t39699#151131Verze : 0
MOD
Kresba z téhož zdroje
SOV - RF-8 (aerosaně) -


URL : https://www.valka.cz/SOV-RF-8-aerosane-t39699#151137Verze : 0
MOD
Řez
SOV - RF-8 (aerosaně) -


URL : https://www.valka.cz/SOV-RF-8-aerosane-t39699#151138Verze : 0
MOD
Doplněk 1
Legenda k Iceovu rozstřelu stroje:
1 - lyže
2 - trup
3 - světlomet
4 - kulomet
5 - oběžný kruh kulometu
6 - závěs upevnění kulometu
7 - zásobníky s náboji
8 - sloupek řízení
9 - horní závěs řízení
10 - volant
11 - větrný štítek řidiče
12 - palivová nádrž
13 - ochranný trubkový rám vrtule
14 - vodní chladič
15 - uzávěr chladiče
16 - vrtule
17 - kapota motoru
18 - motor Gaz M-1
19 - reduktor
20 - objímka vrtule
21 - pylon motoru
22 - baterie
23 - zadní odpružená vzpěra podvozku
24 - zadní poloosa
25 - zadní lyže s brzdou
26 - mechanismus brzdy
27 - kyvná páka brzdy
28 - kloubový závěs
29 - příčná podvozková vzpěra
30 - upevnění palivové nádrže
31 - kotevní uzel na trupu
32 - sedadlo řidiče
33 - lanko a kladky řízení
34 - přední odpružená noha podvozku
35 - páka řízení
36 - kroužek upevňující objímku lyže
37 - kyvná poloosa
38 - hlavní poloosa předního podvozku
39 - příčná tyč řízení
40, 41 - horní a spodní závěs přední lyže
42 - polička na uložení zásobníků a granátů
URL : https://www.valka.cz/SOV-RF-8-aerosane-t39699#225891Verze : 0
Jde o typ RF-8 továrny zkonstruovaný v OKB Narkomrečflota,odtud RF (jako reč flot) pod vedením M. V. Veselovskeho. Druhé označení bylo GAZ - 98 (podle užitého motoru). Plány byly předány už v listopadu 1941 a první stroje z předsérie byly dodány v prosinci 1941. Byly jimi vyzbrojeny prapory motorových saní (aerosannyje bataliony). Zvláštností konstrukce bylo to že nebyl použit jak bylo u podobných konstrukcí obvyklé letecký motor, ale motor z běžného automobilu GAZu M1, známé Emky. Také použití kovové vrtule relativně menšího průměru (průměru 2,35 metru) umožnilo spolu s celkově menší konstrukcí na aerosaně neobvyklé použití i v řidčeji zarostlých oblastech kde jinak aerosaně nemohly operovat. Jednotky na nich často útočily i po lesních cestách kde je nepřítel nečekal. Aerosaně byly užívány k rozvědce i k boji s nepřítelem, k přepadům strategicky důležitých bodů za frontou (štáby, zásobování a podobně)
V předním prostoru seděl střelec z kulometu (ten byl na oběžném kruhu jako v letadle) za ním seděl řidič za kterým byla v trupu palivová nádrž. Motor byl na trubkové konstrukci zakryté lehkou karoserií. Jako ochrana vrtule čněly do stran ochrané rámy z trubek. Celé saně seděly na čtyřech lyžích z nicž přední pár byl řiditelný. Lyže byly odpruženy vinutými péry s tlumiči uloženými uvnitř.
Později (v období 1942/43) byla konstruována ještě varianta s motorem M-11, známým pětiválcem z letounu Po-2, což zlepšilo dynamické vlastnosti. Existovala i štábní verze k dopravě vyšších velitelů se zakrytou kabinou a bez výzbroje.
URL : https://www.valka.cz/SOV-RF-8-aerosane-t39699#151148Verze : 0
no a ještě fotku (ta je vždy lepší než malůvka Smile )
SOV - RF-8 (aerosaně) -


URL : https://www.valka.cz/SOV-RF-8-aerosane-t39699#151150Verze : 0
Malý, ale snad dostatečně čitelný obrázek štábní limuzíny na bázi RF-8.
SOV - RF-8 (aerosaně) - pramen
http://www.warlib.ru/index.php?id=000055

pramen
http://www.warlib.ru/index.php?id=000055

URL : https://www.valka.cz/SOV-RF-8-aerosane-t39699#225979Verze : 0
Na snímku "limuzíny" není ale verze RF-8 ale zcela jiná konstrukce, jde o saně konstruované bratry Bezkurnikovimy, šlo o konstrukci která sice má jméno GAZ 98K ale lišíse snad ve všem, místo 4 má jen 3 lyže jiné konstrukce, motor je rovněž jiný (M-11D tedy letecký) a ani trup se v ničem nepodobá původním RF-8. Jde o jediné prototyp z let 1942/43. K zařazení (které je běžné) asi došlo proto že původní RF-8 byly po vylepšení motoru v továrně GAZ (jiná vrtule a další změny) přeznačeny na RF-8-GAZ-98 (РФ-8-ГАЗ-98 ) a továrna i další saně (už na pohled zcela jiné) označila jako GAZ-98K (ГАЗ-98К) i označení je tedy jiné, továrna možná použila toto označení aby nebyla podzírána z rozšiřování počtu typů, možná měla jiný důvod, ale i označení jako stroj továrny GAZ je jiné (u RF-8 bylo označení užito aby se odlišily starší a novější verze)

Spíše se zdá že továrna GAZ vivinula vlastní saně označené ГАЗ-98К a jedny z nich opatřila kabinou. na konci článků to je aspoň obvykle zmíněno (В аэросанях с индексом ГАЗ-98К автомобильный двигатель заменили авиационным М-11 мощностью 110 л. с., что сделало машину более динамичной. На базе ГАЗ-98К был создан штабной вариант с закрытой кабиной (лимузин); эта машина не имела вооружения. tedy: Na aerosaních s označením ГАЗ-98К byl automobilní motor vyměněn za letecký M-11 s výkonem 110ks, což zvýšilo pohyblivost stroje. Na základě ГАЗ-98К byla postavena varianta se zakrytou kabinou (limuzin), tento stroj neměl výzbroj.) citát je ze druhého článku uvedeného ve zdroji, ale opakuje se v podstatě všude stejně.
zdroj : www.battlefield.ru
mkmagazin.almanacwhf.ru
URL : https://www.valka.cz/SOV-RF-8-aerosane-t39699#226018Verze : 0
Obrázek je z http://www.warlib.ru/index.php?id=000055 , kde je stroj přímo označen jako typ ГАЗ-98К, tedy GAZ-98K.


Okolnosti jeho vzniku jsou popsány v závěrečném odstavci výše se nacházejícího popisu vzniku a konstrukce. V pramenech se obecně hovoří o tom, že automobilní motor byl nahrazen leteckým, a že právě tato úprava byla překonstruována bratry Bezkurnikovými na zmiňovanou štábní limuzínu.


Ještě je nutno podotknout, že navzdory relativní četnosti pramenů jde o poměrně malé množství údajů. Autoři textů navzájem přebírají, často i nepřesně. Takže důvěřovat, ale prověřovat.
URL : https://www.valka.cz/SOV-RF-8-aerosane-t39699#226032Verze : 0
Původní příspěvek pochází (stejně jako kresby) z časopisu "Modělist Konstruktor" někdy z osmdesátých let, tento původní příspěvek mluví zcela jednoznačně v závodě GAZ byl zkonstruován typ GAZ-98K a jedním z prototypů byla i zmíněná limuzína (nikoli jediným) nicméně to nic nemění na tom že jde o výrazně jiný typ než původní RF-8, k tomu směřoval můj původní příspěvek, pokud se změní motor, trup a počet lyží sotva jde ještě tento typ řadit k RF-8 (to že měl i jiný název je další věc). Souhlasím že ostatní články zřejmě čerpají z jednoho zdroje, ten v MK je ale zdaleka nejstarší (je to tištěný časopis) a to že jej někdo krátí nebo špatně přeloží nic nemění, právě proto jsem uvedl druhý zdroj (tentotiž cituje přesně původní zdroj, je to v reálu internetová odnož původního časopisu) a vložil i koii původního ruského textu, z něj vyplývá jasně že "limuzína" byla postavena na základě typu GAZ-98K který byl zřejmě vyroben v několika kusech.
URL : https://www.valka.cz/SOV-RF-8-aerosane-t39699#226126Verze : 0