Main Menu
User Menu

SOV - RBU-1000 Směrč-2 (RPK-5 Leevyen, protiponorkový raketomet)

РБУ-1000 Смерч-2

RBU-1000 (реактивная бомбометная установка) - odpaľovacie zariadenie raketových protiponorkových a protitorpédových striel.


Označenie projektu: RPK-5 Leevyen


Základom systému RBU-1000 je sovietsky protiponorkový systém RBU-6000. Oproti tomuto systému má nový systém hlavní a nabíjacie ústrojenstvo. Tieto zmeny si vynútili charakteristiky použitej munície - hlbinných bômb RGB-10 a RGB-60.


RBU-1000 je stacionárne odpaľovacie zariadenie schopné navedenia v odmere a námere tvorené šesticou radiálne usporiadaných hlavní.
Pod odpaľovacím zariadením, v podpalubnej časti odpaľovacieho zariadenia sa nachádza priestor s hlbinnými náložami. Nabíjanie odpaľovacieho zariadenia je automatické pomocou nabíjacieho zariadenia.
Po nabití poslednej hlavne je RBU-1000 automaticky prevedené do režimu navedenia. Po odpálení všetkých striel je tiež automaticky prevedené do polohy nabíjanie - hlavne zaujmú uhol 90° voči palube a odpaľovacie zariadenie sa natočí nad automat nabíjania.


RGB-10 - nenavádzaný reaktívny náboj s fugasnou bojovou časťou a raketovým motorom na tuhé palivo. Zapaľovač UDV-60, určený na aktiváciu RGB-10 zabezpečuje odpálenie bojovej časti pri náraze na cieľ, alebo pri dosiahnutí stanovenej hĺbky.


Na základce údajov systémov riadenia paľby sú odpaľovacie zariadenia nastavené na vypočítaný odmer a námer. Streľbu je možné viesť jednotlivo, alebo salvou, z jednoho, slebo dvoch odpaľovacích zariadení.


Reaktívna hlbinná bomba (РГБ-Реактивная глубинная бомба) dosahuje rýchlosť pod vodou až 11,8 m/s. Výbuch bojovej hlavice nastane pri zásahu cieľa, alebo v stanovenej hĺbke. Výbuchom bojovej hlavice by mali byť aktivované zapaľovače torpéd do vzdialenosti 100 m od miesta výbuchu.


Takticko-technické charakteristiky:
RGB-10
Max. diaľka streľby: 1000 m
Min. diaľka streľby: 100 m
Hmotnosť:97 kg
Kaliber: 300 mm
Dĺžka: 1800 mm
Rýchlosť strely vo vode: 11,8 m/s
Max. hĺbkový dosah: 450 m


Hmotnosť odpaľovacieho zariadenia RBU-1000 - 2900 kg
Počet hlavní: 6
Dĺžka hlavne: 2165 mm
Šírka odpaľovacieho zariadenia: 2000 mm
Výška odpaľovacieho zariadenia: 2030 mm

Používa sa na lodiach nasledujúcich tried:
Project 1144
Projekt 956
Project 956A
Project 956EM
Kashin
KaraPoužité skratky
URL : https://www.valka.cz/SOV-RBU-1000-Smerc-2-RPK-5-Leevyen-protiponorkovy-raketomet-t39351#149209Verze : 0
MOD
Zopár záberov na raketomet na palubách lodí:
SOV - RBU-1000 Směrč-2  (RPK-5 Leevyen, protiponorkový raketomet) - RPK-5

RPK-5
SOV - RBU-1000 Směrč-2  (RPK-5 Leevyen, protiponorkový raketomet) - RPK-5

RPK-5
SOV - RBU-1000 Směrč-2  (RPK-5 Leevyen, protiponorkový raketomet) - RPK-5

RPK-5
SOV - RBU-1000 Směrč-2  (RPK-5 Leevyen, protiponorkový raketomet) - RPK-5

RPK-5
SOV - RBU-1000 Směrč-2  (RPK-5 Leevyen, protiponorkový raketomet) - RPK-5

RPK-5
URL : https://www.valka.cz/SOV-RBU-1000-Smerc-2-RPK-5-Leevyen-protiponorkovy-raketomet-t39351#149211Verze : 0
MOD