Main Menu
User Menu

SOV - R675 Onyx (lodný prijímač)

Р675 Оникс

R675 Onyx bol určený pre všetky lodné triedy okrem krížnikov. Používal sa na príjem telegrafie, telefónie a automatický príjem tajnej komunikácie a vysokorýchlostné vysielanie. Tieto neobvyklé režimy sa prijímali pomocou zvláštnych prídavkov.Rozsah: 1,5 až 24 MHz v 5 podrozsahoch
Prevádzky: A1, A3, F1
Citlivosť: A1, F1 0,35 mikroV, A3 2 mikroV
Rozmery 407 x 482 x 557 mm, zdroj 230 x 254 x 205 mm
Hmotnosť: 91 a 15,5 kgZdroj: Krasnye uši
URL : https://www.valka.cz/SOV-R675-Onyx-lodny-prijimac-t81915#300347Verze : 0
MOD