Main Menu
User Menu

SOV - R-2 (8Ž38, kód NATO: SS-2 Sibling)

Raketa R-2 (index GRAU 8Ž38) je operačno-taktická balistická raketa na kvapalné pohonné látky vyvinutá v ZSSR koncom 40-tych rokov 20. storočia. Vychádza z konštrukcie nemeckej rakety V-2 a sovietskej R-1. Oproti ssvojim predchodcom má zväčšenú nosnoť a dolet. Prvá sovietska raketa, ktorá má oddeliteľnú hlavicu a možnosť korekcií počas letu pomocou rádiových povelov, vo výzbroji v rokoch 1951-1959.

Označenei USA a NATO - SS-2 Sibling.

Rakety R-1 a R-2 používali rovnaké mobilné odpaľovacie zariadenie.
Max. dosterl: 600 km
Štartovacia hmotnosť: 20400 kg


Na báze R-2 začala svoj raketový program aj Čínska ľudová republika.


Zdroj: archív autira
URL : https://www.valka.cz/SOV-R-2-8Z38-kod-NATO-SS-2-Sibling-t240407#665267Verze : 1
MOD