Main Menu
User Menu
Na obrázku je príslušník veliteľského družstva veliteľskej čaty mínometnej batérie zvaný tiež počtár


Používa PUO-9M (Pribor upravlenja ogňja ) prístroj riadenia paľby.
Na tomto prístroji sa riešia graficko-výpočetné úlohy , zabezpečujúce prípravu a riadenie streľby delostreleckej batérie alebo oddielu.
Hlavné graficko - výpočetné úlohy :
-vynesenie bodu daného pravouhlímy alebo polárnymi súradnicami
-určenie súradníc bodu vyneseného na rysovku prístroja
-meranie topografickej diaľky a smerníku medzi dvomi bodmi na rysovke
-určenie prvkov streľby úplnou prípravou alebo podľa výsledkov zastrieľania
-určenie prvkov streľby a ostatných údajov potrebných pre zastrieľanie sdruženým pozorovaním
-grafické riešenie pretínania cieľov sdruženým pozorovaním
SOV - PUO-9M (prístroj riadenia paľby) -


SOV - PUO-9M (prístroj riadenia paľby) -


URL : https://www.valka.cz/SOV-PUO-9M-pristroj-riadenia-palby-t25663#97271Verze : 0
MOD