SOV - PRP (mobilní KV radiozaměřovací stanoviště)

PRP (mobile HF Direction-Finding-Station)
     
Název:
Name:
PRP PRP
Originální název:
Original Name:
ПРП - Передвижной Радиопеленгационный пункт
Kategorie:
Category:
Radionavigační zařízení radio navigation system
Výrobce:
Producer:
Závod č. 193 (завод №193) ?,
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1941-DD.MM.RRRR
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
?
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.RRRR
Složení systému:
Composition of System:
1. Automobilní KV radiový zaměřovač
1.a) Skříňový automobil ZIS-6 zaměřovače
1.b) Antenní systém H-Adcock
1.c) Goniometr
1.d) KV přijímač s příslušenstvím
1.e) Bloky spojení
1.f) Bloky ovládání a regulace napájení
2. Nabíjecí stanice akumulátorů s agregátem
3. Vyhodnocovací a koordinační stanoviště
4. Automobilní radiová stanice RAF
4.a) Skříňový automobil ZIS-6
4.b) Radiová stanice RAF
1. Automobile HF Direction-Finder
1.a) VAN Truck ZIS-6 HF D/F
1.b) Antenna H-Adcock system
1.c) Goniometer
1.d) HF Receiver and Accessories
1.e) Comunication set
1.f) Unit control and regulation
2. Accumulator Charging Station with aggregate
3. Evaluative and coordination Station
4. Automobile Radio station type RAF
4.a) VAN Truck ZIS-6
4.b) Radio-set RAF
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
http://forum.qrz.ru
URL : https://www.valka.cz/SOV-PRP-mobilni-KV-radiozamerovaci-stanoviste-t127142#430425 Verze : 0
Mobilní KV radiozaměřovací stanoviště
SOV - PRP (mobilní KV radiozaměřovací stanoviště) - Rozmístění systému PRP
(http://forum.qrz.ru)

Rozmístění systému PRP
(http://forum.qrz.ru)

SOV - PRP (mobilní KV radiozaměřovací stanoviště) - (http://forum.qrz.ru)

(http://forum.qrz.ru)
SOV - PRP (mobilní KV radiozaměřovací stanoviště) - (http://forum.qrz.ru)

(http://forum.qrz.ru)
SOV - PRP (mobilní KV radiozaměřovací stanoviště) - Přístrojová část zaměřovače na výnosném stole pro práci mimo vozidlo
(http://forum.qrz.ru)

Přístrojová část zaměřovače na výnosném stole pro práci mimo vozidlo
(http://forum.qrz.ru)

SOV - PRP (mobilní KV radiozaměřovací stanoviště) - (http://forum.qrz.ru)

(http://forum.qrz.ru)
SOV - PRP (mobilní KV radiozaměřovací stanoviště) - (http://forum.qrz.ru)

(http://forum.qrz.ru)
SOV - PRP (mobilní KV radiozaměřovací stanoviště) - (http://forum.qrz.ru)

(http://forum.qrz.ru)
URL : https://www.valka.cz/SOV-PRP-mobilni-KV-radiozamerovaci-stanoviste-t127142#430446 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek