Main Menu
User Menu

SOV - PRMG-5 (soubor přistávacích radiomajáků)

PRMG-5 (Landing radio beacons system)

     
Název:
Name:
PRMG-5
Originální název:
Original Name:
Посадочная Радио Маячная Группа ПPMГ-5
Kategorie:
Category:
-
Výrobce:
Producer:
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
-
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.RRRR
Složení systému:
Composition of System:

1. Automobil UAZ-452AE - KRMaRD:
1.a) 2 komplety KRM-5
1.b) retranslátor dálkoměru RD-5
1.c) přívěs GAZ-704 s dvojicí elektrocentrál AB-2-T/230M1
2. Automobil UAZ-452AE - GRM
2.a) 2 komplety GRM-5
2.b) přívěs GAZ-704 s dvojicí elektrocentrál AB-2-T/230M1
Uživatelské státy:
User States:


?
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zdroj: MNO "Systémy a prostředky RTZ" - pomůcka * Let-51-70 - II. vydání r. 1982


URL : https://www.valka.cz/SOV-PRMG-5-soubor-pristavacich-radiomajaku-t35548#131399Verze : 0
UAZ 452AE
SOV - PRMG-5 (soubor přistávacích radiomajáků) -


URL : https://www.valka.cz/SOV-PRMG-5-soubor-pristavacich-radiomajaku-t35548#188726Verze : 0
Jedná se o vozidlo UAZ-452 AE se speciální vestavbou komponentů kursového majáku systému KRM-5..

PS - díky za opravu
URL : https://www.valka.cz/SOV-PRMG-5-soubor-pristavacich-radiomajaku-t35548#201393Verze : 0
Toto vozidlo na snímku - s krytem anténních dipólů na boku, je maják kursový - KRM-5.


Je to rozpoznávací znak obou vozidel.


Uvnitř vozidel je kompletní přístrojové vybavení (1x záloha) a v případě, že při provozu vysílače dojde k odchylce parametrů nebo při poruše, přepne se automaticky na záložní.


Ke každému vozidlu přísluší ještě přívěs GAZ-704 s dvojicí elektrocentrál AB-2-T/230M1.


Zdroj: MNO "Systémy a prostředky RTZ" - pomůcka * Let-51-70 - II. vydání r. 1982
URL : https://www.valka.cz/SOV-PRMG-5-soubor-pristavacich-radiomajaku-t35548#227331Verze : 0
Pár fotek z vlastního archivu:
SOV - PRMG-5 (soubor přistávacích radiomajáků) - Souprava PRMG-5 při přesunu

Souprava PRMG-5 při přesunu
SOV - PRMG-5 (soubor přistávacích radiomajáků) - Zamaskovaný automobil sestupového radiomajáku

Zamaskovaný automobil sestupového radiomajáku
SOV - PRMG-5 (soubor přistávacích radiomajáků) - Souprava kursového radiomajáku

Souprava kursového radiomajáku
URL : https://www.valka.cz/SOV-PRMG-5-soubor-pristavacich-radiomajaku-t35548#292183Verze : 0
Přístávací radiové majáky PRMG-5


Tento typ radiových majáků je určen k navádění letadel, vybavených palubním zařízením RSBN na přistání za povětrnostních podmínek I. kategorie.
Systém PRMG-5 vytváří rovnosignální zóny, které určují přesnou polohu letadla v kursové a sestupové rovině. Poloha letadla v těchto rovinách je indikována palubním ukazatelem NPP („křížový přístroj“).


***
Úvodem "trochu historie":
1. sovětským systém přesných přistávacích radiomajáků, který se začal používat také v našem letectvu pro zabezpečení přístrojového přistání letounů Il-28 a Il-14 byl na letištích Přerov a Mladá (1955) zasazen typ PRMG-2, pracující v pásmu 100 až 300 MHz a v Mošnově (1960) pak celý komplet - tzv. MATĚRIK s radiovým dálkoměrem RD-2.
Skládal se z:
- kurzového radiomájáku (KRM-2) = Localizer (LLZ),
- sestupového radiomajáku (GRM-2) = Glide Path-beacon (GP),
- dvou návěstních radiomajáků (Marker)
a bývá doplněn retranslátorem radiového dálkoměru (RD-2) = Distance Measuring Equipment (DME).


Od r. 1974 byl používán modernější typ PRMG-4 KM.


Od r. 1981 byl zaváděn typ PRMG-5 a byla jím vybavena většina vojenských letišť.


Mimo některých konstručních změn (např. použití polovodičů, v každém z majáků jsou 2 rovnocenné komplety pro 100% zálohování, mobilní zástavba do malých dodávkových automobilů UAZ-452AE.
***


Systém PRMG-5 tvořily:
2 automobily UAZ-452AE s přívěsy GAZ-704:


1. Automobil UAZ-452 AE - KRM a RD:
1.a) 2 komplety KRM-5
(kursový radiomaják / /Курсовой Радио Маяк = Localizer) s antenním sytémem (10 prvků na boku automobilu)
- pracoval na kmitočtu 905,1 - 932,4 MHz;
- výkon vysílače 8 W
- dosah 45 km
- umístěn 500 - 1200 m za koncem VPD v její prodloužené ose


1.b) retranslátor dálkoměru RD
(Ретранслятор Дальномера = Distance Measuring Equipment) s antenním sytémem (4 prvky )
- pracoval na kmitočtu 939,6 - 966,9 MHz
- kanál dotazu dálky na kmitočtu 772 MHz
- kanál odpovědí dálky 966,9 MHz.
- výkon vysílače 400 W
- dosah 50 km
- umístěn spolu s KRM

1.c) přívěs GAZ-704 s dvojicí elektrocentrál AB-2-T/230M1


2. Automobil UAZ-452 AE - GRM:


2.a) 2 komplety GRM-5
(sestupový radiomaják / ( Глиссадный Радио Маяк = Glide Path beacon) s antenním sytémem (tzv. "O" - zóna na stožáru )
- pracoval na kmitočtu 939,6 - 966,9 MHz
- výkon vysílače 8 W
- dosah 18 km
- umístěn 200 - 500 m od prahu VPD a 150 m (vlevo/vpravo) od osy VPD


2.b) přívěs GAZ-704 s dvojicí elektrocentrál AB-2-T/230M1.


---
Jednalo se spolehlivý systém, ale jeho pracovní kmitočty zasahovaly do tzv. televizního pásma. Dále nebyl PRMG kompatibilní se systémem ILS. Proto bylo od jeho používání v čs. letectvu/VzS AČR upuštěno.Zdroj: Zdroj: Let-51-70 - Systémy a prostředky RTZ, vydání I. z roku 1967 a vydání II. z roku 1982
SOV - PRMG-5 (soubor přistávacích radiomajáků) - Souprava GRM-5 
(foto www.polyot.ru)

Souprava GRM-5
(foto www.polyot.ru)

URL : https://www.valka.cz/SOV-PRMG-5-soubor-pristavacich-radiomajaku-t35548#419112Verze : 0