Main Menu
User Menu

SOV - PRMG-4 KM (soubor přistávacích radiomajáků)

PRMG-4MK (Landing radio beacons system)

     
Název:
Name:
PRMG-4KM
Originální název:
Original Name:
ПPMГ-4KM
Kategorie:
Category:
Přistávací radiové majáky
Výrobce:
Producer:
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
-
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.RRRR
Složení systému:
Composition of System:
1) Kursový radiový maják KRM-4, na přívěsu K-66
2) Sestupový radiový maják GRM-4, na přívěsu K-66
3) Retranslátor dálkoměru RD-4
4) 2 elektrocentrály AB-4-0/230
5) 2 měniče ALA 3,5-MBl
Uživatelské státy:
User States:


?
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Let-51-70 - Systémy a prostředky RTZ, vydání I. z roku 1967 a vydání II. z roku 1982

SOV - PRMG-4 KM (soubor přistávacích radiomajáků) -


SOV - PRMG-4 KM (soubor přistávacích radiomajáků) -


URL : https://www.valka.cz/SOV-PRMG-4-KM-soubor-pristavacich-radiomajaku-t63612#226906Verze : 3
Přístávací radiové majáky PRMG-4KM


Tento typ radiových majáků je určen k navádění letadel, vybavených palubním zařízením RSBN na přistání za povětrnostních podmínek I. kategorie.
Mimo některých konstručních změn (na př. mobilní zástavba na přívěsy K-66) předevší pracuje na vyšších frekvencích, než PRMG-2, který byl součástí systému SP-50 a mezi pamětníky pozemního i létajícího personálu byl znám jako "Matěrik")


Systém PRMG-4KM vytváří rovnosignální zóny, které určují přesnou polohu letadla v kursové a sestupové rovině. Poloha letadla v těchto rovinách je indikována palubním ukazatelem NPP („křížový přístroj“).1. Kursový radiový maják (KRM-4) tvaruje dva protínající se směrové signály ve vodorovné rovině +/- 15° od osy přistání. Oblast činnosti ve svislé rovině je od 0,85° do 7°.
Rozsah nastavení šířky kursového sektoru je 4 – 6°. Pracuje na kmitočtu 905,1 – 932,4 MHz,
výkon vysílače 12 W, dosah 45 km


2. Sestupový radiový maják (GRM-4) tvaruje dva protínající se směrové signály ve svislé rovině +/- 8°. Oblast činnosti ve svislé rovině je od 0,3 do 1,75°. Úhel náklonu sestupové roviny je v rozmezí 2 – 4°.
Pracuje na kmitočtu 939,6 – 966,9 MHz,
výkon vysílače 12 W, dosah 18 km.


3. Retransátor dálkoměru (RD) zabezpečuje příjem a vysílání informace o šikmé vzdálenosti do vypočítaného bodu dosednutí – dotaz / odpověď. Pracuje na kmitočtu 939,6 – 966,9 MHz, výkon vysílače 300 W, dosah 50 km.


Složení systému:
1. Kursový radiový maják KRM-4, umístěný na přívěsu K-66
2. Sestupový radiový maják GRM-4, umístěný na přívěsu K-66
3. Retransátor dálkoměru RD-4
4. 2 elektrocentrály AB-4-0/230
5. 2 měniče ALA 3,5-MBl (pro možnost napájení z vnější sítě 3x 380/220 V, 50 Hz)


Umístění na letišti:
1. KRM-4 : 500 – 1.200 m za koncem VPD v její prodloužené ose; parabolická anténa
Plocha k rozvinutí: 15 x 25 m, doba k rozvinutí: 4 hodiny
2. GRM-4 : 200 – 450 m za prahem vedle VPD a 150 m od její osy; trychtýřová anténa
3. RD-4 : v místě GRM; svislá řada zářičů


Plocha k rozvinutí: 20 x 25 m, doba k rozvinutí: 4 hodiny
(Na fotografi GRM-4 jsou v popředí VLEVO dva stožáry antén RD-4)


Pro stanoviště majáků jsou stanoveny přísné podmínky na volný prostor v pracovním směru, odstupy od překážek a zejména od vzdušných spojovacích a elektrických vedení.


Ovládání radiových majáků: místní, nebo dálkové – přes kabelové vedení do 5 km


Osádku tvoří:
Náčelník – technik, technik, mechanik a 2 řidiči – strojníci elektrocentrál


Zdroj: Let-51-70 - Systémy a prostředky RTZ, vydání I. z roku 1967 a vydání II. z roku 1982
URL : https://www.valka.cz/SOV-PRMG-4-KM-soubor-pristavacich-radiomajaku-t63612#419087Verze : 0
Foto z vlastního archivu
SOV - PRMG-4 KM (soubor přistávacích radiomajáků) - Souprava kursového majáku KRM-4

Souprava kursového majáku KRM-4
URL : https://www.valka.cz/SOV-PRMG-4-KM-soubor-pristavacich-radiomajaku-t63612#292060Verze : 0
Schéma principu činnosti
SOV - PRMG-4 KM (soubor přistávacích radiomajáků) - Sestupový radiomaják
(GRM)

Sestupový radiomaják
(GRM)

SOV - PRMG-4 KM (soubor přistávacích radiomajáků) - Kursový radiomaják
(KRM)

Kursový radiomaják
(KRM)

URL : https://www.valka.cz/SOV-PRMG-4-KM-soubor-pristavacich-radiomajaku-t63612#292062Verze : 0
KRM-4 v přepravní poloze


vložil Martin Smíšek, já jsem to jen přesunul neboli zmoderoval Very Happy dle odborných pokynů Stanislava Vystavěla
SOV - PRMG-4 KM (soubor přistávacích radiomajáků) -


URL : https://www.valka.cz/SOV-PRMG-4-KM-soubor-pristavacich-radiomajaku-t63612#292807Verze : 0
MOD
Diskuse

Citace - ICE :

KRM-4 v přepravní poloze


vložil Martin Smíšek, já jsem to jen přesunul neboli zmoderoval Very Happy dle odborných pokynů Stanislava VystavělaVšem se MOC OMLOUVÁM ZA CHYBU!
S oborností je to u mě fakt mizerné, protože je to jinak.
Ač se to složenému KRM-4 podobá,
JE to složený ant. systém přívěsu

RSBN-4
Na omyl jsem přišel po získání spousty fotografií z likvidace RSBN-4 na jednom nejmenovaném letišti nedaleko Dukovan, za což i zde děkuji.
URL : https://www.valka.cz/SOV-PRMG-4-KM-soubor-pristavacich-radiomajaku-t63612#450435Verze : 0