Main Menu
User Menu

SOV - PRMG-2 (soubor přistávacích radiomajáků)

PRMG-2 (Landing radio beacons system)

     
Název:
Name:
PRMG-2
Originální název:
Original Name:
Посадочная Радио Маячная Группа ПPMГ-2
Kategorie:
Category:
Radionavigační zařízení
Výrobce:
Producer:
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
-
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.RRRR
Složení systému:
Composition of System:
1) Kursový radiový maják KRM-2,
2) Sestupový radiový maják GRM-2,
3) Retransátor dálkoměru RD-2
Uživatelské státy:
User States:


?
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Let-51-70 - Systémy a prostředky RTZ, vydání I. z roku 1967

SOV - PRMG-2 (soubor přistávacích radiomajáků) - Antenní systém KRM-2
(Foto Zdeněk Kabelík)

Antenní systém KRM-2
(Foto Zdeněk Kabelík)

SOV - PRMG-2 (soubor přistávacích radiomajáků) - Přístrojová část KRM-2
(Foto archiv VTÚL a PVO)

Přístrojová část KRM-2
(Foto archiv VTÚL a PVO)

URL : https://www.valka.cz/SOV-PRMG-2-soubor-pristavacich-radiomajaku-t79735#292592Verze : 0
Doklad o používání tohoto radionavigačního prostředku i na našich civilních letištích poskytl Zdeněk Kabelík.
Fotografie stacionární úpravy sestupového ("Глиссадный = skluzový") radiomajáku GRM-2 s anténním systémen (karoserie typ KUNG místo "na ZiSu je na betonovém podstavci) z letiště Holešov, kde byl zasazen od r. 1960 do r. 1973.
P.S.
Zřejmě k rozhodnutí jej tam umístit, přispěl i fakt, že letiště bylo záložním letištěm pro "přerovský" 25. bolp (do r. 1965) a pak 10. prtlo (do r. 1969).
SOV - PRMG-2 (soubor přistávacích radiomajáků) - GRM-2(Foto Zdeněk Kabelík)

GRM-2(Foto Zdeněk Kabelík)
URL : https://www.valka.cz/SOV-PRMG-2-soubor-pristavacich-radiomajaku-t79735#292762Verze : 0
Diskuse
Přístávací radiové majáky patří do skupiny radionavigačních prostředků pro přístrojové přiblížení. Na většině letišť světa bylo ( a stále je) známé jako Instrument Landing System (ILS).


Jeho obdoba vyráběná a používaná v SSSR a "zemích sféry jeho vlivu" před r. 1989, je ozn. jako Skupina přistávacích radiomajáků (PRMG) / (Посадочная Радио Маячная Группа (ПPMГ). Používalo se nejen na vojenských letištích letectev Varšavské smlouvy, ale i na civilních letištích zemí RVHP.


U obou druhů přistávacích zařízení (PRMG i ILS) jde o vytýčení sestupové osy, která vznikne jako průsečík azimutální (kursové) a sestupové roviny.


- Azimutální rovinu tvoří Dráhový/Kurzový radiomaják (KRM) / (Курсовой Радио Маяк) = Localizer / LLZ a je umístěn za koncovým prahem VPD a v její ose.
- Sestupovou rovinu tvoří Skluzový radiomaják (GRM) / Глиссадный Радио Маяк) = Glide Path beacon / GP a je zpravidla umístěn poblíž začátku VPD, na její levé nebo pravé straně na úrovni místa dosednutí letounu.


Palubním protějškem je palubní radionavigační přijímač, z něhož jsou informace přenášeny na tzv. křížový indikátor. Při přistávacím manévru se jím pilot řídí a proto se jedná o aktivní přistávací manévr.


Informace o vzdálenosti letounu od VPD udávají návěstní radiomajáky "Markery" (Typ MRM-48, pracující na frekvenci 75 MHz)
a na některých letištích
- Retlansátor dálkoměru (RD) / Ретранслятор Дальномера (PД) = Distance Measuring Equipment (DME).


Systém PRMG využívá dvou návěstí, umístěných na stanovištích Dálné a bližné přívodné radiostanice, které jsou vzdáleny 4 a 1 km před prahem VPD.


- Přistávací rádiové majáky PRMG-2 (hovorově známé jako "MATĚRIK") se u nás začaly používat v polovině padesátých let min. století na letištích Přerov, Mladá a později i Mošnov spolu se zařazením letounů Il-28 a Il-14. Tyto letouny měly v palubním radionavigační vybavení přístroje, umožňující přesné přiblížení a pozemní zařízení tvořilo součást systému SP-50.
(Prostředky pro OSP-48 zůstaly)


Zdroj: Let-51-70 - Systémy a prostředky RTZ, vydání I. z roku 1967
URL : https://www.valka.cz/SOV-PRMG-2-soubor-pristavacich-radiomajaku-t79735#419103Verze : 0