Main Menu
User Menu
Reklama

SOV - P-5 ("Most-2" - přehledový radiolokátor)

P-5 (Radar "CROSS FORKS")

Přehledový radiolokátor P-5 ("Most-2")
(také jako ORL-4)
РЛС кругового обзора П-5 "Мост-2"/Дюна


linkování


Zdroj:
http://radar.narod.ru/rdr-ap-rv.html#r66
http://users.sch.gr/dlabaditis/TH/radars/index.htm
SOV - P-5 (Most-2 - přehledový radiolokátor) - RL P-5 GAZ-63 s ant. stožárem (chybí 4x Yagi)
(Foto http://fictionbook.ru/author/evgeniyi_kochnev/avtomobili_sovetskoyi_armii_1946_1991
)

RL P-5 GAZ-63 s ant. stožárem (chybí 4x Yagi)
(Foto fictionbook.ru
)

SOV - P-5 (Most-2 - přehledový radiolokátor) - Kompletace antenní jednotky 
(Foto vlastní archiv)

Kompletace antenní jednotky
(Foto vlastní archiv)

URL : https://www.valka.cz/SOV-P-5-Most-2-prehledovy-radiolokator-t124336#423547Verze : 0
Diskuse
Přikládám pár řádků v originále a prosím "dobrovolníky" o překlad:
РЛС Мост-2


Первой РЛС метрового диапазона, разработанной специально в качестве станции разведки и целеуказания для войсковой ЗА, была автомобильная радиолокационная станция кругового обзора с названием "Мост-2". К станции были предъявлены требования обеспечить дальность обнаружения самолетов до 140 км, точность определения азимута - 2°, дальности - 1 км, разрешающую способность по азимуту 20°. Станция работала с импульсной мощностью 80-100 кВт. Антенная система РЛС, состоящая из 4 "волновых каналов", расположенных попарно в двух горизонтальных плоскостях (этажах), размещалась на одном шасси с аппаратной кабиной. В станции были установлены передатчик, супергетеродинный приемник, ИКО и индикатор для определения угла места цели. Дальность и азимут определялись с помощью ИКО, Угол места и высота цели определялись методом переключения этажей антенны при работе на прием с помощью указанного индикатора угла места. Станция имела очень простую конструкцию и обладала хорошими эксплуатационными характеристиками. Еще в 1946 г. РЛС "Мост-2" успешно прошла испытания и была принята на вооружение войсковой ЗА, а также использовалась в ВВС.


Citace pamětníka z VVS:
Подтверждаю, это подвижный вариант ОРЛ-1, стационарная ОРЛ-1 имела четырёхрядную, двухэтажную антенну, а "Мост" двурядную, двухэтажную. Это копии английской РЛС.
Вот какой я старый, сам удивляюсь, что прошла через мои руки такая старина.
РЛС "Мост-2", это был подвижный вариант ОРЛ-1 на шасси ГАЗ-63
(GAZ-63).


П-5 Дюна / "Мост-2" ("CROSS FORKS")
The British Light Warning Radar (AMES Type 6) was the first 2x2 Yagi surveillance radar;


* US Reporting name in the 1950s was "CROSS FORK".
Other designations should be Most-2 and ORL-4 (součást radiolokačního přistávacího systému RSP-4)


Zdroj:
http://radar.narod.ru/rdr-ap-rv.html#r66
http://users.sch.gr/dlabaditis/TH/radars/index.htm
URL : https://www.valka.cz/SOV-P-5-Most-2-prehledovy-radiolokator-t124336#423549Verze : 0

Citace - STANISLAV VYSTAVĚL :

Přikládám pár řádků v originále a prosím "dobrovolníky" o překlad:

Pokus o preklad:


Rádiolokačná stanica Most-2
Prvý rádiolokátor metrového pásma, vyrobený špeciálne pre stanice prieskumu a navedenia vojskového protilietadlového delostrelectva, bola mobilná rádiolokačná stanica kruhového obzoru s názvom "Most-2". Rádiolokátor mal zabezpečiť diaľku zistenia lietadiel do 140km s presnosťou zistenia azimutu 2° a diaľky 1 km., rozlišovacia schopnosť v azimute 20°.
Vysielač pracoval s impulzným výkonom 80-100 kW. Anténny systém sa skladal zo 4 vlnových kanálov, rozložených v pároch v dvoch horizontálnych rovinách (poschodiach) a bol umiestnený na jednom podvozku spolu s prístrojovou kabínou. V kabíne bol umiestnený vysielač, superheterodyn (prijímač), indikátor kruhového obzoru (IKO) a indikátor na určenie polohového uhlu cieľa. Diaľka a azimut sa zisťovali z IKO, polohový uhol a výška metódou prepínania poschodí prijímacej antény s pomocu údajov z indikátora polohového uhla. RLS mala veľmi jednoduchú konštrukciu a jednoduchú obsluhu. V roku 1946 RLS Most-2 úspešne prešla skúškami a bola prijatá do výzbroje vojskového protilietadlového delostrelectva, a tiež bola používaná v ozbrojených silách.


Citace pamětníka z VVS:
Potvrdzujem, toto je mobilný variant ORL-1, stacionárna ORL-1 mala štvorradovú dvojposchodovú anténu a "Most"dvojradovú, dvojposchodovú. Toto je kópia anglickej RLS. Pozrite, aký som starý a sám sa divím, že mi prešla rukami takáto starinka.
RLS "Most-2" je mobilný variant ORL-1 na podvozku GAZ-63.
URL : https://www.valka.cz/SOV-P-5-Most-2-prehledovy-radiolokator-t124336#423676Verze : 0
Michale díky!
Jedná se o poměrně málo známé téma a poodhaluje roušku počátků poválečné radiolokace v SSSR.
Těch "klonů" bylo asi více.
Standa
URL : https://www.valka.cz/SOV-P-5-Most-2-prehledovy-radiolokator-t124336#423684Verze : 0
Chcem len vysvetliť pojem Anténa vlnový kanál je to dobre známa anténa YAGI, ale keďže v tom čase bolo v ZSSR objavené všetko skôr ako inde, označovali ju takto a nie menom skutočného objaviteľa. Ide o klasickú anténu používanú v pásme metrových vĺn. Perličkou je, že Japonci túto anténu začali v praxi používať až oveľa neskôr ako ostatný svet, napriek tomu, že ju vymyslel Japonec Ing. Yagi.
URL : https://www.valka.cz/SOV-P-5-Most-2-prehledovy-radiolokator-t124336#423713Verze : 0
MOD