Main Menu
User Menu
Reklama

SOV - Osnova-1E (automatizované veliteľské stanovište)

Komplex prostriedkov automatizácie veliteľského stanovišťa rádiotechnického práporu Osnova-1E


Je určený k zberu, spracovaniu rádiolokačnej informácie od rádiolokátorov, rádiolokačných rôt a ďalších zdrojov RLI a k výdaju tejto RLI ďalej.


Komplex Osnova-1E zabezpečuje v reálnom čase:
-príjem, spracovanie, zobrazenie a zdokumentovanie informácií o vzdušnej situácii od podriadených rádiolokátorov (RL), rádiolokačných stanovíšť (RLS) súčinnostných rádiotechnických jednotiek
-riadenie podriadených RL a RLS s cieľom optimalizovať procesy zistena, sledovania, zistenia štátnej príslušnosti a určenia typu vzdušných objektov v podmienkach rušenia
-výdaj informácie na veliteľské stanovištia rádiotechnických brigád, protilietadlových raketových brigád, základní stíhacieho letectva a jednotiek REB
-autonómny a komplexný nácvik obslúh.


Do zostavy komplexu patria:
-kabína bojového riadenia
-kabína spojenia a vysielania dát
-kabína s náhradnými dielmi
-elektrorozvodná kabína


Typy sledovaných cieľov: vojenské lietadlá, civilné lietadlá, balistické rakety, krídlaté rakety (rakety s plochou dráhou letu), vrtuľníky a ďalšie pomalé, nízkoletiace objekty.


Zariadenie komplexu je vybudované na súčasnej technologickej a súčiastkovej základni, s použitím najnovších poznatkov v oblasti algoritmov spracovania informácii, farebných zobrazovacích prostriedkov, univerzálnych prostriedkov vysielania dát a dokumentovania bojovej činnosti.


Komplex Osnova-1E je plne autonómny, zabezpečuje nepretržitú prevádzku pri zabezpečení komfortu pracujúcich obslúh v ľubovoľných podmienkach použitia prakticky kdekoľvek na Zemi.Ak je to potrebné, výnosné automatizované pracovné miesta môžu byť umiestnené v zodolnenom veliteľskom stanovišti.
Do zostavy doplnkových prostriedkov patrí aj opravárensko-diagnostický modul 11Ju6, určený k automatickému vyhľadaniu porúch a vadných súčiastok.


Podriadené zdroje RLI, zabezpečované VS:
-3D RL typu Desna-M, Nebo-U, Gamma-D
-automatizované systémy velenia RLS typu Pole-E (ME), Nizina-U, VP-01M
-automatizované veliteľské stanovištia rádiotechnických jednotiek typu Osnova-1E, PORI-M, VP-02M
-automatizované veliteľské stanovištia rádiotechnickej brigády typu Niva-E
-automatizované veliteľské stanovište velenia PVO typu Universal-1E
-automatizované veliteľské stanovištia protilietadlového raketového voska typu Bajkal-1E, Senež-ME (M1E)
-automatizované veliteľské stanovištia PLRS S-300
-automatizované veliteľské stanovištia (navádzacie stanovištia) stíhacieho letectva typu Rubež-ME
-automatizované veliteľské stanovištia útvarov REB
-automatizované veliteľské stanovištia zahraničnej výroby, cez komplex spojenia typu Lilija


Základné takticko-technické údaje:
počet súčasne sledovaných vzdušných objektov 120
priestor činnosti diaľkový 1600 km
výškový 100 km
rýchlosť sledovaných cieľov 6000km/hod
počet súčasne pripojených zdrojov a "spotrebiteľov" RLI 10
počet automatizovaných pracovných miest 3
počet ľudí obsluhy 7
doba zapnutia 2 min.
hmotnosť /rozmery kabíny bojového riadenia 20000 kg/11x2,33x2,61 m
hmotnosť /rozmery kabíny spojenia a vysielania dát 20000 kg/11x2,33x2,61 m
hmotnosť /rozmery kabíny s náhradnými dielmi 20000 kg/18,17x3,15x3,325 m
hmotnosť /rozmery elektrorozvodnej kabíny 14200 kg/9,013x2,89x3,56 m


http://www.russianarms.ru/forum
SOV - Osnova-1E (automatizované veliteľské stanovište) -


URL : https://www.valka.cz/SOV-Osnova-1E-automatizovane-velitelske-stanoviste-t71359#251410Verze : 0
Niekoľko fotografií
SOV - Osnova-1E (automatizované veliteľské stanovište) -


SOV - Osnova-1E (automatizované veliteľské stanovište) -


SOV - Osnova-1E (automatizované veliteľské stanovište) -


URL : https://www.valka.cz/SOV-Osnova-1E-automatizovane-velitelske-stanoviste-t71359#251411Verze : 0
Ďalšie fotky
SOV - Osnova-1E (automatizované veliteľské stanovište) -


SOV - Osnova-1E (automatizované veliteľské stanovište) -


URL : https://www.valka.cz/SOV-Osnova-1E-automatizovane-velitelske-stanoviste-t71359#251412Verze : 0