Main Menu
User Menu
Reklama

SOV - Okysličovadlo pro raketové motory AK-20K

АК-20К

Okysličovadlo pro raketové motory AK-20K (АК-20К)


Použití:
Okysličovadlo AK-20K se používá v kapalinových raketových motorech vyráběných v SSSR a Rusko.


Používá se s palivem pro raketové motory TG-02, se kterým při spojení tvoří samozápalnou směs.


Vzhled:
Okysličovadlo AK-20K je těkavá kapalina červenohnědé barvy, která na vzduchu silně dýmá.


Působení na živý organismus:
Okysličovadlo AK-20K je jedovaté, při krátkodobém působení na pokožku působí popáleniny, při delším silné poleptání (empiricky vyzkoušeno, že myš se v okysličovadle AK-20K rozpustila i s chlupama do jedné minuty).


Působení na ostatní:
Působení okysličovadla AK-20K vzdorují nerezové oceli, hliník a některé jeho slitiny, fluorované plastické hmoty, sklo, porcelán, glazovaná keramika a chlorovaný polyvinylchlorid.
Krátkodobě odolává pryž, pryž, polyvinylchlorid a polyetylén.
Při zředění vodou nepůsobí tak extrémně agresivně na organické látky, začne ale razantně narušovat kovy, a to včetně hliníku a jeho slitin.


Složení:
Okysličovadlo AK-20K je roztok oxidu dusičitého N2O4 v 98% kyselině dusičné HNO3 přibližném poměru 20% ku 80%, inhibitor neznám.
- 73,4% kyselina dusičná HNO3
- 1,2 až 2,8% voda H2O
- 20% oxid dusičitý N2O4
- 1,3% inhibitor kyselina fosforečná H3PO4
- 0,5% inhibitor fluorovodík HF


Základní fyzikální vlastnosti:
- měrná hmota při 20°C ..... 1,575 g/cm3
- bod varu ..... +49,5°C až +54°C
- teplota tuhnutí (v závislosti na obsahu dusíku) ..... -61°C až -72°C


Poznámka:
Způsobuje samozápal paliva TG-02


Zdroj:
- PVO-23-5 - Raketa V-755, Popis, str.71
- Článek A.V.Dolidze v GEN (Georg. Eng. News), 2002: Vývoj a použití minerálního hnojiva na základě okysličovadla raketového paliva
- Odpověď diskutujícího s nickem "wetrolom" 05.02.2007 v diskusi o technických oddílech na forum.airbase.ru
URL : https://www.valka.cz/SOV-Okyslicovadlo-pro-raketove-motory-AK-20K-t91270#340739Verze : 0
Reklama