Main Menu
User Menu

SOV - NKL-26

Aerosaně

NKL-26
Stroj vycházel z typu NKL-6 a měl plně uzavřený trup, usazený na čtyřech samostatně zavěšených, soustavou táhel a lan řiditelných lyžinách. Díky řiditelnosti všech lyžin byl stroj relativně dobře ovladatelný. V případě potřeby mohli být přepravováni další 4 vojáci, stojící po jednom na každé lyžině.


Trup byl dřevěný, čelní stěna byla pancéřovaná pancířem tloušťky 10 mm. Posádku stroje tvořili dva muži. Řidič seděl vpředu a ovládal stroj pomocí volantu. K výhledu mu sloužil uzavíratelný obdélníkový průzor v čelní stěně. Při pobytu v nebezpečné oblasti se průzor uzavřel a výhled zajišťovala štěrbina v jeho krytu. Druhým mužem na palubě byl velitel, který zároveň plnil roli střelce z kulometu. Ruské prameny se shodují na tom, že navzdory tvrzení různých západních autorů, jde o jediné ruské i sovětské aerosaně v činné službě, které byly opatřeny pancířem. U všech ostatních typů plech tvořil pouze potah trupu*.


K nástupu a výstupu z vozu sloužila dvířka v levé boční stěně trupu, nouzově se dalo také využít střeleckého otvoru ve střeše. V přední části obou bočních stěn trupu byla další dvě okénka, umožňující řidiči výhled do stran. Na zádi byl zavěšen motor, mírně vystupující nad střechu vozidla. To mělo praktickou příčinu - nutnost dostat kruh běžící vrtule co nejvýše. Motor byl letecký, vzduchem chlazený pětiválec M -11G. Měl elektrický startér a pro extrémní mrazy byl vybaven předehřívačem paliva. Na motor byla přímo montována jednoduchá dvoulistá vrtule o průměru 240 cm. Po stranách trupu před vrtulí byla jednoduchá konstrukce z kovových trubek, chránící vrtuli před poškozením vegetaci. V zadní části trupu, za místem velitele, byla palivová nádrž.


Nad velitelovým stanovištěm byl ve stropě kruhový otvor a na jeho hraně byl uchycen kulomet DT - ДТ (Дегтярев танковый = Děkťarjev, tankový) ráže 7,62 mm. Kulomet byl instalován na oběžném kruhu, takže s ním bylo možné otáčet v rozsahu 300°. Střelba vzad nebyla možná, prostor cca 60° byl zablokován, neboť tam se nacházel motor a vrtule. Pro vlastní střelbu se velitel musel postavit, přičemž hlavou a rameny vyčníval nad střechu. Ochranu při střelbě mu poskytoval štít kulometu.


TTD
(podle the-military-world.narod.ru )
Omotnost - 1 260 kg
Osádka - 2
Délka - 5 500 mm
Šířka - 2 800 mm
Výška - 1 950 mm
Motor - letecký karburátorový М-11G
Výkon motoru100 k.s.
Rychlost na rovině - do 75 km/hod
Vytrvalost (na rovině) - 175 km
Výzbroj - 1x 7,62 mm kulomet DT
Zásoba střeliva - 1000 nábojů
Pancíř - 10 mm


*poznámka
- částečným pancéřováním byly opatřeny i bojové aerosaně NKL-32 (НКЛ-32), označované jako "Mobilní palebný bod" (передвижная пулеметная установка) - bojové aerosaně na 4 lyžích s dřevěným částečně pancéřovaným trupem pro 2 muže. Ti měli k dispozici jednak těžký kulomet DŠK (ДШК) nebo Berezin (Березин), spřažený s kulometem DT (ДТ). Zásoba střeliva byla 400 ks pro těžký a 1000 ks pro lehký kulomet, uložené v diskových zásobnících. Podle kvality cesty dosahovaly rychlosti 30 - 50 km/hod, vytrvalost jízdy minimálně 5 hodin. Pancéřování bylo tloušťky 8 mm, motor M-11F (М-11ф (форсированный = zesílený).


Zdroje:
http://mkmagazin.almanacwhf.ru/venicle/osga_6.htm
www.battlefield.ru
http://www.answers.com/topic/rf-8-1
www.ebabylone.net
www.military.cz
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Aerosan.jpg = obr z wiki aerosaně - NKL 26
http://cs.wikipedia.org/wiki/NKL-26
http://mkmagazin.almanacwhf.ru/armor/km_4.htm
www.otvaga2004.narod.ru

SOV - NKL-26 - Aerosaně NKL-26 pododdílu kapitána Prokotilova s výsadkem samopalníků nastupují do výchozí pozice v oblasti Novgorodu. Zima 1944
pramen v textu

Aerosaně NKL-26 pododdílu kapitána Prokotilova s výsadkem samopalníků nastupují do výchozí pozice v oblasti Novgorodu. Zima 1944
pramen v textu

SOV - NKL-26 - pramen v textu

pramen v textu
SOV - NKL-26 - pramen v textu

pramen v textu
SOV - NKL-26 - pramen v textu

pramen v textu
SOV - NKL-26 - pramen v textu

pramen v textu
URL : https://www.valka.cz/SOV-NKL-26-t39703#225896Verze : 0
Popisky k rozstřelům
Prostor řidiče
1 - spínač zapalování
startér
3 - tlakoměr paliva
4 - volant
5 - kohout vypouštění vzduchu
6 - teploměr oleje
7 - ampérmetr
8 - tlakoměr oleje
9 - vypínač příďového světla
10 - vypínač světlometu
11 - rychloměr
12 -pedál zadní brzdy
13 - pedál plynu
14 - pedál přední brzdy
15 - vzduchová pumpa

Schematický řez
1 - přední lyže
2 - poloosa
3 - trup
4 - přední světlomet
5 - pancéřová deska
6 - průhled řidiče
7 - prostor řidiče
8 - oběžný kruh kulometu DT
9 - Kulomet DT
10 - pancéřový kryt kulometu
11 - palivová nádrž
12 - plnící hrdlo nádrže
13 - nosný rám motoru
14 - kryt motoru
15 - záložní palivová nádrž
16 - odnímatelná olejová nádrž
17 - magneto
18 - vrtule
19 - výfukové potrubí
20 - motor
21 - kování rámu motoru
22 - tepelný výměník
23 - chladič
24 - ochranný rám vrtule
25 - zadní tlumič
26 - zadní poloosa
27 - pylon lyže
28 - brzdový mechanismus
29 - zadní lyže
30 - baterie
31 - táhlo zadní brzdy
32 - upevńovací pás palivové nádrže
33 - lůžko palivové nádrže
34 - držák hlavního táhla řízení
35 - táhlo řízení přední lyže
36 - vstupní dveře
37 - tlumič
38 - úchyt poloosy
URL : https://www.valka.cz/SOV-NKL-26-t39703#225898Verze : 0
Sovětské bojové aerosaně, vyzbrojené kulometem na střeše vozidla a pancéřované (především zepředu).
SOV - NKL-26 -


SOV - NKL-26 -


SOV - NKL-26 -


SOV - NKL-26 -


URL : https://www.valka.cz/SOV-NKL-26-t39703#151160Verze : 1
Zdroj: http://www.o5m6.de/ba_6.htmlcourtesy of Oliver Missing
SOV - NKL-26 - Keďže podmienkou použitia tohto bojového prostriedku bol dostatok snehu, základnou používanou kamuflážou bol náter bielou farbou s červeným taktickým číslom vpravo od kabíny

Keďže podmienkou použitia tohto bojového prostriedku bol dostatok snehu, základnou používanou kamuflážou bol náter bielou farbou s červeným taktickým číslom vpravo od kabíny
Zveřejněno s laskavým svolením autora

SOV - NKL-26 - Na pravej strane je uložená náhradná vrtuľa, keďže jej poškodenie vždy znamenalo stratu pohyblivosti stroja. Za povšimnutie stoja dva odpružené háky na každej z lyží, ktoré slúžili ako brzdy a ovládali sa dvoma pedálmi z kabíny vodiča. Ich vysunutím cez otvor v lyži sa tieto zarývali do snehu a brzdili tú-ktorú lyžu.

Na pravej strane je uložená náhradná vrtuľa, keďže jej poškodenie vždy znamenalo stratu pohyblivosti stroja. Za povšimnutie stoja dva odpružené háky na každej z lyží, ktoré slúžili ako brzdy a ovládali sa dvoma pedálmi z kabíny vodiča. Ich vysunutím cez otvor v lyži sa tieto zarývali do snehu a brzdili tú-ktorú lyžu.
Zveřejněno s laskavým svolením autora

SOV - NKL-26 - Na prednej strane je odklopný priezor vodiča a taktické číslo s malou červenou hviezdou

Na prednej strane je odklopný priezor vodiča a taktické číslo s malou červenou hviezdou
Zveřejněno s laskavým svolením autora

SOV - NKL-26 - Pohľad odzadu, na ktorom je dobre vidieť ochranný rám, chrániaci posádku, resp. výsadok pre nechceným kontaktom s rotujúcou vrtuľou. Ako to vyplýva z dobových fotografií, zadná časť saní pod motorom bývala silne znečistená unikajúcim olejom a inými prevádzkovými kvapalinami.

Pohľad odzadu, na ktorom je dobre vidieť ochranný rám, chrániaci posádku, resp. výsadok pre nechceným kontaktom s rotujúcou vrtuľou. Ako to vyplýva z dobových fotografií, zadná časť saní pod motorom bývala silne znečistená unikajúcim olejom a inými prevádzkovými kvapalinami.
Zveřejněno s laskavým svolením autora

SOV - NKL-26 - Pohľad zhora

Pohľad zhora
Zveřejněno s laskavým svolením autora

URL : https://www.valka.cz/SOV-NKL-26-t39703#535023Verze : 2
MOD