Main Menu
User Menu

SOV - N-007 Zaslon

Radiolokátor Tichomirov NIIP N-007 Zaslon
Vícerežimový impulzní dopplerovský radiolokátor Tichomirov NIIP N-007 Zaslon je hlavní senzor těžkých dvoumotorových přepadových stíhacích letounů Mig-31. Je určen k průzkumu, identifikaci a sledování vzdušných cílů a navádění letecké protiletadlové výzbroje. Vyznačuje se vysokým stupněm automatizace, spolehlivostí provozu, velikým dosahem a vysokou odolností proti rušení. Byl prvním leteckým radarem s anténou typu PESA.
Radiolokátor Tichomirov NIIP N-007 Zaslon byl první operačně nasazený radar vybavený zcela novou nepohyblivou anténou s elektronickým vychylováním paprsků (typ PESA). Narozdíl od klasické pohyblivé antény tato nepohyblivá umožnila podstatně lépe využít prostor v přídi letounu. Průměr antény radaru se téměř shoduje s průměrem přední části trupu v místě její instalace. Sektor snímání radaru v horizontální rovině je + 70° / - 70° a ve vertikální rovině je +70° / - 60°. Průměr antény je 1 100 mm. Radar pracuje v pásmu X a je schopen skokově měnit frekvenci.
Dosah radiolokátoru v přední polosféře na vzdušný cíl o RCS=5 m2 je 200 km. Při cíli o RCS větší než 5 m2 je jeho dosah v přední polosféře do 300 km. Celková hmotnost radiolokátoru je 240 kg Může současně sledovat až 10 cílů, přičemž na 4
z nich je schopen navádět PLŘS.
Zdroje :
- en.wikipedia.org
- http://www.niip.info/main.php?page=raz_sky_zaslon
- http://www.airwar.ru/enc/fighter/mig31.html
- http://en.wikipedia.org/wiki/Zaslon_radar
- Historie a plastikové modelářství, Speciál 1992
- ATM 7/1993 , ISSN 1210-2849
URL : https://www.valka.cz/SOV-N-007-Zaslon-t74884#275645Verze : 0
Bojový komplex MIG-31 s radiolokátor Tichomirov NIIP N-007 ZaslonRadar Zaslon byl a je používán pouze na letounu Mig-31. Přestože se jedná o poměrně starý komplex, jsou některé jeho parametry neustále tajeny. Neví se například přesně, v jakých módech je radiolokátor schopen pracovat a také co se týče dosahů jsou informace poměrně skoupé. Není divu, že tomu tak je. Tento vysoce specializovaný komplex (v současné
době v provedení Mig-31M s radarem Zaslon-M), určený k přepadovému stíhání a hlídkování nad rozlehlými prostorami,
nemá ve světě obdoby. Něco ale přeci jen víme ...


- Potvrzeny jsou například jeho výtečné schopnosti týkající se sledování a ničení cílů na pozadí země.


- Schopnost působit proti cílům s charakteristikami stealth.


- Typickým příkladem nasazení Migů-31 vybavených radiolokátorem Zaslon je hlídková činnost skupiny. Většinou se jedná
o bojový let ve čtyřčlenné formaci, kdy letouny letí v řadě vedle sebe vzdáleny cca 200 km. Při takovémto letu doslova pročesávají úsek široký přibližně 900 km. Získané informace si stroje předávají nejen mezi sebou navzájem, ale předávají
je i na velitelské stanoviště. Akční rádius Migů-31 při takovýchto akcích je různý ...


... se 4 PLŘS AA-9 Amos ( R-33 ) ... při rychlosti 2,35 M ... bez PPN ... 720 km
... se 4 PLŘS AA-9 Amos ( R-33 ) ... při rychlosti 0,85 M ... bez PPN ... 1 200 km
... se 4 PLŘS AA-9 Amos ( R-33 ) ... při rychlosti 0,85 M ... se dvěma PPN ... 1 400 km
... se 4 PLŘS AA-9 Amos ( R-33 ) ... při rychlosti 0,85 M ... se dvěma PPN a jedním tankováním za letu ... 2 200 kmZdroje :
- en.wikipedia.org
- http://www.niip.info/main.php?page=raz_sky_zaslon
- http://www.airwar.ru/enc/fighter/mig31.html
- http://en.wikipedia.org/wiki/Zaslon_radar
- Historie a plastikové modelářství, Speciál 1992
- ATM 7/1993 , ISSN 1210-2849
URL : https://www.valka.cz/SOV-N-007-Zaslon-t74884#275646Verze : 0
Bojový komplex MIG-31 s radiolokátor Tichomirov NIIP N-007 Zaslon


Zdroj : en.wikipedia.org
SOV - N-007 Zaslon - Mig-31 - radar - anténa

Mig-31 - radar - anténa
URL : https://www.valka.cz/SOV-N-007-Zaslon-t74884#275647Verze : 0
Bojový komplex MIG-31 s radiolokátor Tichomirov NIIP N-007 Zaslon

Výrobce / Manufactuer: OKB Tichomirov NIIP
Kategorie / Category: vícerežimový radiolokátor
Pracovní pásmo: X
Průměrný vyzařovaný výkon: ... ? ... kW
Maximální vyzařovaný výkon: ... ? ... kW
Hmotnost: 240 kg
Průměr antény: 1 100 mm
Typ antény: nepohyblivá s elektronickým vychylováním paprsku (PESA)
Schopnosti radiolokátoru
Protiletadlové režimy: ano (jeho hlavní zaměření )
Protizemní režimy: ... ? ...
Protilodní režimy: ... ? ...
Mapování terénu: ... ? ...
Pasivní sledování cíle (skrytý režim): ... ? ...
Výkony
Maximální dosah v přední polosféře: ... ? ... km ( cíl o RCS přes 1 000 m2 )
Maximální dosah v přední polosféře: 300 km ( cíl o RCS přes 5 m2 )
Maximální dosah v přední polosféře: 200 km ( cíl o RCS do 5 m2 )
Maximální dosah v zadní polosféře: ... ? ... km ( cíl o RCS přes 5 m2 )
Maximální dosah v zadní polosféře: ... ? ... km ( cíl o RCS do 5 m2 )
Počet současně sledovaných cílů: 10
Počet současně postřelovaných cílů: 4
Sektor snímání v horizontální rovině: + 70 / - 70
Sektor snímání ve vertikální rovině: + 70 / - 60
Střední doba mezi opravami: cca 1 000 hodin ( dle výrobce )
Poznámka / Note: Přestože se jedná o poměrně starý komplex, jsou některé jeho parametry
neustále tajeny. Neví se například přesně, v jakých módech je radiolokátor
schopen pracovat atd. Potvrzeny jsou ale jeho výtečné schopnosti týkající
se sledování a ničení cílů na pozadí země.


Zdroje :
- en.wikipedia.org
- http://www.niip.info/main.php?page=raz_sky_zaslon
- http://www.airwar.ru/enc/fighter/mig31.html
- http://en.wikipedia.org/wiki/Zaslon_radar
- Historie a plastikové modelářství, Speciál 1992
- ATM 7/1993 , ISSN 1210-2849
URL : https://www.valka.cz/SOV-N-007-Zaslon-t74884#275648Verze : 0