Main Menu
User Menu

SOV - MRM-48 (návěstní radiový maják)

MRM-48 (Marker Beacon)

     
Název:
Name:
MRM-48
Originální název:
Original Name:
Mаркерный Pадио Mаяк MPM-48
Kategorie:
Category:
radionavigační zařízení
Výrobce:
Producer:
?, ?, (?) / [/url]
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
-
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.RRRR
Složení systému:
Composition of System:
1. Vysílač
2. Koaxiální kabely
3. antenní system
4. kontrolní přístroj
Uživatelské státy:
User States:


?,
?,
Poznámka:
Note:
Mаркерный Pадио Mаяк
Zdroje:
Sources:
Let-51-70 - Systémy a prostředky RTZ, vydání I. z roku 1967
URL : https://www.valka.cz/SOV-MRM-48-navestni-radiovy-majak-t63678#227173Verze : 0
Návěstní/polohový radiový maják MRM-48
RJ: Mаркерный Pадио Mаяк
AJ: Marker Beacon
NJ: Signaltechnik Funkfeuer


K přívodným radiovým stanicím, (respektive polohovým radiovým majákům Non-Directional Beacon(NDB)/ Locator (L) neodmyslitelně patří návěstní rádiové majáky, populárně nazývané MARKERY.
Slouží k signalizaci přeletu určitého bodu nebo stanoviště. Jejich dlouholetým představitelem, užívaným v letectvech Varšavské smlouvy byl typ MRM-48.


Byl součástí především přistávacích systémů OSP-48 a SP-50,
ale také u dalších přístrojových přistávacích systémů PRMG-4, PRMG-5.


Funkce radiomajáku byla zajištěna vysílačem, pracujícím na frekvenci 75 MHz ( λ =4 m), automaticky klíčovanou skupinou 2 čárek nebo 6 teček za sekundu, vyřazováním elektromagnetických vln vertikálně orientovaným směrovým diagramem ve tvaru „zploštělého trychýře“. Ten je zajištěn antenním systémem s dvojící 1/2 vlnných dipólů, orientovaných v prodloužené ose VPD a reflektorem („zrcadlem“), tvořeným u stacionárního provedení kovovou sítí 6,15 m x 4,1 m, u mobilní soupravy pak skládaný, tvořený nosníkem s dipóly a plechovými perforovanými „křídly“v rámu.
(Při přepravě je složen v půlce (jako kniha) a uložen na střeše vozidla přívodné radiostanice PAR-3, PAR-7, PAR-8.


U PAR-9 je pouze nosník dipólů a reflektor tvoří střecha vozidla UAZ-452).


Výkon vysílače je 12W, napájení 220V/50 Hz, příkon 500VA. Dosah min. 2000 m.


Průlet letadla nad majákem je na palubě signalizován akusticky (zvonek) a opticky (blikající kontrolní žárovka).


***


Jeho "nástupcem" se stal typ E-615, montovaným do souprav přívodných radiostranic PAR-9 pozdějších výrobních serií, ale předvším do souprav PAR-10 (a do modernizovaných =automatizovaných verzí PAR-8)
V čs. letectvu byl od r. 1986, spolu se zaváděním vysílačů TDV, zasazován „domácí“ typ MKR-01 a později MKR-03.


Zdroj: Předpis MNO „Systémy a prostředky RTZ“ Let-51-70, I. vydání r. 1967 a II. vydání r. 1982
URL : https://www.valka.cz/SOV-MRM-48-navestni-radiovy-majak-t63678#227236Verze : 0
Foto z vlastního archivu
SOV - MRM-48 (návěstní radiový maják) - Vysílač MRM-48

Vysílač MRM-48
SOV - MRM-48 (návěstní radiový maják) - Mobilní anténa MRM-48

Mobilní anténa MRM-48
SOV - MRM-48 (návěstní radiový maják) - Stacionární anténa MRM-48

Stacionární anténa MRM-48
URL : https://www.valka.cz/SOV-MRM-48-navestni-radiovy-majak-t63678#292053Verze : 0
Foto SHARK - Pavel Vaněk
SOV - MRM-48 (návěstní radiový maják) - Pohled na další verzi antény MRM-48 (na střeše UAZu) PAR-9

Pohled na další verzi antény MRM-48 (na střeše UAZu) PAR-9
URL : https://www.valka.cz/SOV-MRM-48-navestni-radiovy-majak-t63678#292054Verze : 0
Ilustrační foto - antenní systém MRM-48 v přepravní poloze na střeše automobilů ZiS-151 (PAR-3) a ZiL-130 (PAR-8)
SOV - MRM-48 (návěstní radiový maják) - Vlastní foto od 5.prpzn Žatec

Vlastní foto od 5.prpzn Žatec
SOV - MRM-48 (návěstní radiový maják) - (Foto Martin Smíšek)

(Foto Martin Smíšek)
URL : https://www.valka.cz/SOV-MRM-48-navestni-radiovy-majak-t63678#419085Verze : 0