Main Menu
User Menu

SOV - KUB-4 (KV prijímač)

КЧБ-4

Krátkovlnný prijímač pochádzajúci z polovice 20tych rokov.Označenie z: Krátkovlnný Udernej Brigády 4 elektrónkový. Modernizovaná verzia KUB-4M sa vyrábala od roku 1938 až do roku 1946.Prijímač je poplatný dobe vzniku, je to priamozosilňujúci 4 elektrónkový prijímač typu 1-V-2, teda jeden vysokofrekvenčný zosilňovač, spätnoväzobný audión a dva stupne nízkofrekvenčného zosilnenia. Stupnice boli číselné, odčítanie frekvencie bolo cez kalibračné krivky. Prijímač obsahoval ešte aj piatu elektrónku ktorá slúžila ako regulačný prvok spätnej väzby. Zmena rozsahu sa uskutočňovala výmennými cievkami. Prijímač KUB-4 bol aj vo výbave ľadoborca Čeljuskin a drifujúcej polárnej stanice Severný pól 1. V oboch prípadoch bol obsluhovaný E. Krenkelom. Počas vojny bol využívaný na nižších stupňoch velenia a v civilnej sfére.


Rozsah: 1,5 až 30 MHz
Prevádzky: A1, A3
Napájanie: aku 4 V žeravenie a suché batérie 120 V anódy


Zdroj: RA3CC
SOV - KUB-4  (KV prijímač) - Pôvodný KUB-4

Pôvodný KUB-4
SOV - KUB-4  (KV prijímač) - Schéma rovnaká pre obe verzie

Schéma rovnaká pre obe verzie
SOV - KUB-4  (KV prijímač) - KUB-4M

KUB-4M
URL : https://www.valka.cz/SOV-KUB-4-KV-prijimac-t123864#421623Verze : 0
MOD