Main Menu
User Menu

SOV - KNS-1 (kódový neónový maják)

KNS-1 (code neon light beacon)

     
Název:
Name:
KNS-1
Originální název:
Original Name:
Кодовый неоновый светомаяк КНС-1
Kategorie:
Category:
Světlotechnický prostředek
Výrobce:
Producer:
?, ?, (?) /
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
-
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.RRRR
Složení systému:
Composition of System:

1. Nákladní automobil ZiL-130 (Praga V3S)
1.a) Maják (komplet rámu a skříně "zářivek")
1.b) Ovládací panel s kodovacím zařízením
2. Elektrocentrála AB-8-T/230M
3. Autotransformátor (pro úpravu napájení z EC nebo ze sítě)
4. Souprava příslušenství, nástrojů a ND
Uživatelské státy:
User States:


?
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
MNO - "Systémy a prostředky RTZ" - pomůcka Let-51-70 - II.vydání R. 1982
URL : https://www.valka.cz/SOV-KNS-1-kodovy-neonovy-majak-t63718#227332Verze : 1
Světelný maják slouží k označení letiště nebo bodu v terénu v noci nebo i ve dne za ZPP.
Vyzařuje stálé nebo přerušované světlo v rytmu značek Morseovy abecedy. Na letištích se nejčastěji umísťuje na stanoviště BPRS ("bližné") a pak vysílá dvojici písmen kódu DPRS "dálné").


Původní provedení:
"Mobilní kodový neonový maják KNS-1P (Передвижной кодовый неоновый светомаяк КНС-1П) byl montován na:
- nákladní automobil ZiS-150/ZiL-150 (ЗИC-150/ЗИЛ-150)
- elektrocentrála 12,5kW (benzinový motor GAZ-MKB (ГАЗ-МКБ), generátor SGS-12,5 (СГС-12,5), napětí 3x 230 V/ 50 Hz
---------------


Provedení:
1) Mobilní KNS-1PM-2- umístěn na plošině vozidla ZIL-130 nebo Praga V3S.


2) Stacionární
- na budově nebo na zemi


Zdroj: MNO - "Systémy a prostředky RTZ" - pomůcka Let-51-70 - II.vydání R. 1982
SOV - KNS-1 (kódový neónový maják) - Detail KNS-1 
(Vlastní foto)

Detail KNS-1
(Vlastní foto)

SOV - KNS-1 (kódový neónový maják) - Boční pohled na soupravu KNS-1 
(Obr. z předpisu Let-51-70 )

Boční pohled na soupravu KNS-1
(Obr. z předpisu Let-51-70 )

SOV - KNS-1 (kódový neónový maják) - Stacionární KNS-1
(Foto Pavel Vaněk)

Stacionární KNS-1
(Foto Pavel Vaněk)

SOV - KNS-1 (kódový neónový maják) - Mobilní souprava KNS-1 
(Foto Pavel Vaněk)

Mobilní souprava KNS-1
(Foto Pavel Vaněk)

URL : https://www.valka.cz/SOV-KNS-1-kodovy-neonovy-majak-t63718#227335Verze : 1
Kódový neónový maják KNS-1PM-2


Světelný neónový kódový maják KNS-1PM-2 má celou soupravu umístěnu na upravené karoserii nákladního vozidla ZIL-130 nebo Praga V3S.

Světelným zdrojem majáku je 9 neónových obloukových lamp (DNESG-500-1 /0,5 kW je to skleněná trubice naplněná neónem a nemůže pracovat bez dalších zařízení, jako zapalovač).


Složení:
1. Maják (tvoří jen podstavec a na něm je v prosklené skříni na výšku ustaveno 9 trubic „do pyramidy“
2. Elektrocentrála AB-8-T/230M
3. Autotransformátor pro připojení k elektrocenrále nebo vnější elektrické síti
4. Souprava příslušenství, nástrojů a ND


Viditelnost je ve vodorovné rovině ve třech sektorech 0° – 90° 100%, v sektoru ze strany kabiny omezena – 100% je v rozsahu 10° – 90°.


Příkon majáku je 8 kW


Obsluha: 2 osoby (1 řidič/zdrojař)
Doba přípravy majáku k provozu 10 – 12minut, v noci 11 – 13 min., za ZPP 12 – 14 min .


Zdroj: MNO - "Systémy a prostředky RTZ" - pomůcka Let-51-70 - II.vydání R. 1982
URL : https://www.valka.cz/SOV-KNS-1-kodovy-neonovy-majak-t63718#227336Verze : 1
Ovládací panel Kódového neonového majáku KNS-1P


Zdroj: vlastní sbírka foto RTZ
SOV - KNS-1 (kódový neónový maják) - (Foto Pavel Vaněk)

(Foto Pavel Vaněk)
URL : https://www.valka.cz/SOV-KNS-1-kodovy-neonovy-majak-t63718#354597Verze : 0
KNS-1PM-2 na podvozku ZIL-130


Muzeum polského letectva v Dęblinu získalo KNS-1PM-2 od 42. základny leteckého výcviku v Radomi.
- původ: SSSR,
- rok výroby: 1979.


Na polském serveru Allegro Archiwum proběhla minulý rok dražba o pět let staršího stroje než je deblinský exponát.
- původ: SSSR,
- rok výroby: 1974.


Zdroj:
archiwum.allegro.pl
https://muzeumsp.pl/eksponaty/kns-1pm2/
SOV - KNS-1 (kódový neónový maják) - KNS-1PM-2 na ZiL-130 v muzeu polského letectva Dęblin.

KNS-1PM-2 na ZiL-130 v muzeu polského letectva Dęblin.
SOV - KNS-1 (kódový neónový maják) - Ukázka výbavy draženého vozidla s KNS-1PM-2.

Ukázka výbavy draženého vozidla s KNS-1PM-2.
SOV - KNS-1 (kódový neónový maják) -


SOV - KNS-1 (kódový neónový maják) -


SOV - KNS-1 (kódový neónový maják) -


SOV - KNS-1 (kódový neónový maják) -


SOV - KNS-1 (kódový neónový maják) -


SOV - KNS-1 (kódový neónový maják) -


SOV - KNS-1 (kódový neónový maják) -


URL : https://www.valka.cz/SOV-KNS-1-kodovy-neonovy-majak-t63718#683331Verze : 1
MOD