Main Menu
User Menu

SOV - KKR-1, KKR-2

Průzkumný fotografický kontejner ze 70. let 20. století, určený zejména pro taktické stroje. Nosič například Su-17/-20/-22, nesen na závěsníku pod trupem.
Určen pro fotografický průzkum z malých a středních výšek, ve dne i v noci. Kromě toho umožňuje také elektronický průzkum. Původní verze (KKR-1) obsahovala kamerové vybavení a dále systém pro elektronický průzkum (ELINT). Systém byl buď SRS-7 na prvních výrobních verzích, používaných kromě sovětského například polským letectvem, nebo SRS-9 Viraž.
URL : https://www.valka.cz/SOV-KKR-1-KKR-2-t45670#178094Verze : 0
MOD
KKR-1 a KKR-2
Průzkumný kontejner ze 70.let 20. století. Pro fotografický a také elektronický průzkum (ELINT). Obsahoval optické kamery a také systém pro elektronický průzkum, buď SRS-7 (první produkční verze, používané také polským letectvem na Su-20R) nebo SRS-9 Viraž. Je určen pro fotografický průzkum z malých a středních výšek, ve dne i v noci a také pro elektronický průzkum.


Zlepšená varianta KKR-1TE/2-54 byla zavedena na počátku 80.let 20. století, k ní příslušela exportní verze KKR-1TE/2-54K. Délka kontejneru je 6.79 m, šířka 0.59 m, 0.58 m výška. Prázdná hmotnost 302 kg a plná hmotnost až 800 kg. Nosič není omezen v letové rychlosti, ale jsou povolené pouze manévry s přetížením maximálně 3.5 g.
Kontejner se skládá ze dvou modulů. Prvním je fotografická část, umístěná v přední části. Ta obsahuje fotografický přístroj A-39 pro svislé nebo šikmé snímkování, dále jeden fotoaparát PA-1 pro šikmé snímkování, poslední je noční přístroj UA-47. V zadní části je druhý modul, určený pro elektronický průzkum, ten obsahuje SRS-13 Tangaž (také známý jako izdělije 33S).


Fotografický přístroj A-39 byl vyvinut v 50. letech 20.století a stal se nejpopulárnější pro vojenské využití v sovětské armádě. V kontejneru KKR je možné ho umístit do dvou pozic - buď pro dopředné snímání do čela kontejneru nebo vertikálně. Je určen pro snímkování z malých a středních výšek, rozsah použití je ve výškách 500 až 5000 m, při povolené maximální rychlosti 1500 km/h. A-39 používá 80-ti milimetrový film a má ohniskovou vzdálenost 100 mm. Uprostřed snímku je rozlišení 44 řádků na milimetr. Šířka zachyceného pásu je 0.7 krát výška letu nosiče (při vertikální instalaci) a dvojnásobek výšky letu při šikmém snímkování. Délka při kontinuálním snímání dosahuje postupně 120-ti a 180-ti násobek výšky letu.


Fotografický přístroj PA-1 umožňuje šikmé snímkování v malých výškách, až do 1200 m a v rychlostech v rozmezí 200 a 1000 km/h. Používá film o šířce 80 mm, ohnisková vzdálenost je 90.5 mm. Při snímkování z výšky 500 m je rozlišení 20 cm.


Posledním fotopřístrojem v KKR je noční fotoaparát UA-47, ten je v kontejneru kombinován s KRF-38, ten zajišťuje osvětlení scény pomocí světlic. UA-47 má dva objektivy, každý odkloněn o 16 stupňů od svislé roviny, jeden vlevo, druhý vpravo. Činnost probíhá ve výškách 300 až 1000 metrů a rychlosti mezi 750 a 1100 km/h.
Používaný film má šířku 80 mm, jeho délka postačuje pro 152 dvojic snímků. Výmetnice světlic typu KRF-38 jsou v KKR celkem 4, každý se zásobou 38 světlic. KRF-38 umožňuje vypouštět světlice rychlostí jedna za 0.1 až 3.5 sekundy, každá světlice osvětluje scénu na 40 mikrosekund.


Elektronický průzkum (ELINT) zajišťuje systém SRS-13 Tangaž. Patří mezi systémy starší generace, umožňuje zachytit námořní a pozemní zdroje záření na vzdálenost minimálně 100 procent jejich vlastního dosahu v hlavním vlnovém svazku (tzn. ve chvíli, kdy SRS-13 nepřátelský radar zachytí, tak se sám nachází na hranici dosahu radaru). V azimutu je úhlový rozsah detekce 25 až 30 stupňů a ve vertikální ose 24-25 stupňů. Zaznamenává se nosná frekvence (carrier frequency) zdroje záření, dále frekvence opakování pulzu (pulse repetition frequency) a strana, ze které byl signál zachycen - vlevo nebo vpravo. Toto nepřešné určení směru je slabinou systému. Rozměrná přijímací anténa SRS-13 je umístěna v zadní části kontejneru KKR a zjištěné informace jsou zaznamenány na
klasický ("mokrý") film. Délka filmu umožňuje zaznamenat 5-10 hodin záznamu v závislosti na rychlosti zaznamenávání. Doba zpracování záznamu na zemi je poměrně velká, dosahuje asi 8 hodin na hodinu záznamu. Střední doba mezi poruchami (MTBF) systému Tangaž je asi 150 - 200 hodin.


Kontejnery KKR-1/2 byly kromě A-39 a PA-1 vybaveny také nfračerveným průzkumným systémem Zima (jde o IČ řádkový snímač) a TV systémem Tčibis, o něm se předpokládá, že byl vybaven datalinkem pro přenos informací na pozemní stanici.


KKR-2A byla odlišná varianta. Kromě obvyklé A-39 (pro vertikální nebo šikmé použití) obsahovala AP-402 pro šikmé snímkování a TV systém Äjst-T, IČ systém Zima a ŠRK-1 Trassa datalink, schopný přenášet zaznamenané údaje do pozemní stanice v reálném čase.


Fotoaparát AP-402 má hmotnost 58 kg, ohniskovou vzdálenost 90.5 mm a používá 80 mm film. Je určen pro snímkování z malých výšek. Pokrývá plochu s šířkou desetinásobku výšky letu nosiče, s délkou 500-ti násobku výšky.


Kontejner KKR-2Š obsahuje radar s bočním snímáním Štik-2M a datalink ŠRK Trassa. Radar umožňuje snímat plochu s šířkou 4-24 km, s rozlišením 5 - 7.5 m.


Verze KKR-2P je vybavena zase laserovým senzorem Špil-2M, ten pokrývá oblast s šířkou čtyřnásobku výšky nosiče, s rozlišením 25- 400 m (podle výšky letu).


Varianta KKR-2E pak obsahuje systém Efir-1 pro detekci radiace.


Zdroj: International Air Power Review 18, AIRtime publishing 2005
URL : https://www.valka.cz/SOV-KKR-1-KKR-2-t45670#178105Verze : 0
MOD
Průzkumný kontejner KKR-2 podvěšený pod letounem Suchoj Su-22M4R (převzato z www.military.cz)
URL : https://www.valka.cz/SOV-KKR-1-KKR-2-t45670#181545Verze : 0