Main Menu
User Menu
Prvé sériové IS-3 opustili brány výrobného závodu niekedy na jar 1945, v máji bola zkompletizovaná menšia overovacia séria. IS-3 už teda do bojov druhej svetovej vojny nezasiahli. Svet sa o IS-3 dozvedel až 7. septembra 1945, kedy sa na vojenskej prehliadke víťazných armád v Berlíne zúčastnilo 52 týchto vozidiel.


Výroba IS-3 prebiehala od začiatku roku 1945 do roku 1946, kedy v jeho polovici skončila postavením 2311 vozidiel.


Prvá etapa modernizácie sa odohrala v období 1948 - 1952, nazývala sa UKN / ustranenie konstruktivnych nedostatkov/. V jej rámci boli vykonané nasledovné zmeny :


- zosilnené uloženie motoru a prevodovky,
- zmenená spojka, ktorá sa prehrievala,
- zmena smerového ústrojenstva,
- zosilnený pancier pod vežou,
- ručné olejové čerpadlo bolo nahradené elektrickým,
- radiostanica 10-RK bola nahradená 10-RT a ďalšie menšie zmeny.
- cena úprav 250 000 rubľov (nový tank stál 350 000)


Začiatkom 60. rokov sa podrobili sovietske IS-3 ďalšej modernizácii, po ktorej sa zmenilo označenie na IS-3M / modernizovaný /.:


- pod priestorom vodiča bol na dne korby vytvorený únikový poklop,
- 12,7 mm guľomet DŠK je nahradený modernejším DŠKM,
- 7,62 mm guľomet DT je nahradený modernejším DTM,
- upravený poklop veliteľa,
- motor V-11 bol nahradený motorom V-54K-IS a dostal nové dvojstupňové čističe vzduchu s odstredivou filtráciou v prvom stupni,
- do systému chladenia bol vstavaný elektrický ohrievač NIKS-1,
- vlastný ohrievač dostala i olejová nádrž,
- nový protipožiarny systém,
- pozmenené chladenie a elektrovybavenie,
- nová radiostanica R-113 a interná komunikačná súprava R-120,
- na korbu pribudli 2 prídavné sudy na PHM o obsahu 200 l,
- vodič tanku dostáva prístroj pre nočné videnie typu TVN-2,
- modernizácia mala za následok i zvýšenie váhy vozidla z 46,5 na 49 t,


Viditeľné rozdiely :


- po oboch stranách boli pridané bočné kryty pásov - bočné blatníky,
- bočné schránky na náradie mali 4 príklopy s "rebrovaním", miesto troch hladkých,
- dva reflektory vpredu namiesto jedného vpravo pri pohľade zpredu,
- predné i zadné blatníky majú 5 pozdĺžnych prelisov, zadný blatník je tiež zaoblený,
- byl zvýšený odstup motoru a prevodovky od dna korby, aby nedocházelo k prenosu vibracií, úprava byla vykonaná tak, že do korby byly vyrezané otvory a tie boli "preplátované" mierne väčšou doskou podobného tvaru, takže zväčšenie predstavovalo práve silu materiálu tj. 20 mm, viditeľné len pri pohľade zospodu,


IS-3M boli postupne v 60. rokoch premiestňované do rezervných skladov, kde čakali dlhé roky na prípadné vyskladnenie a bojové použitie. Veľká väčšina z nich skončila v šrote. Posledné stroje tohto typu boli vyradené / podľa ruských prameňov/ až počiatkom 90. rokov v súvislosti s omedzovaním konvenčnej výzbroje v Európe.


Najväčším odberateľom IS-3M sa stal Egypt - celkovo 100 kusov. IS-3 a IS-3M používala aj izraelská armáda / vojnová korisť z bojov v roku 1967 / a korejská armáda.


V ČSĽA boli od roku 1950 zaradené len dve vozidlá a to verzie IS-3.Použitá literatúra :
" OBRNĚNÁ TECHNIKA 4 ", I. Pejčoch, S. Spurný 2001


upravil Ice na základě:
A. Čjubanin, Tjažolyj sovetskij tank IS-3 a IS-3M, Moskva 2007, RegNr.77-12057

SOV - IS-3M - Zmeny oproti IS-3 : prelisy na blatníkoch, 4 schránky, dve reflektory. © jagdtiger.de

Zmeny oproti IS-3 : prelisy na blatníkoch, 4 schránky, dve reflektory. © jagdtiger.de
URL CZ: https://www.valka.cz/SOV-IS-3M-t68584#240447Verze : 1
URL EN: https://www.armedconflicts.com/SOV-IS-3M-t68584#240447Version : 0
Egyptské tanky IS-3M na vojenské přehlídce v Káhiře, přibližně polovina padesátých let.
SOV - IS-3M -


URL CZ: https://www.valka.cz/SOV-IS-3M-t68584#121418Verze : 2
URL EN: https://www.armedconflicts.com/SOV-IS-3M-t68584#121418Version : 0
MOD
Ukořistěný egyptský tank IS-3M používaný izraelskou armádou.
SOV - IS-3M -


URL CZ: https://www.valka.cz/SOV-IS-3M-t68584#127585Verze : 1
URL EN: https://www.armedconflicts.com/SOV-IS-3M-t68584#127585Version : 0
MOD
IS-3M, Musée Royal de l'Armée et d'Histoire Militaire, Brusel, 2005.


vlastní foto

SOV - IS-3M -


SOV - IS-3M -


SOV - IS-3M -


SOV - IS-3M -


URL CZ: https://www.valka.cz/SOV-IS-3M-t68584#310322Verze : 3
URL EN: https://www.armedconflicts.com/SOV-IS-3M-t68584#310322Version : 0
MOD
IS-3M ("290") v Muzeu bojové slávy Uralu, Věrchjaja Pyšma.


Zdroj: archiv autora

SOV - IS-3M -


SOV - IS-3M -


URL CZ: https://www.valka.cz/SOV-IS-3M-t68584#376570Verze : 2
URL EN: https://www.armedconflicts.com/SOV-IS-3M-t68584#376570Version : 0