Main Menu
User Menu

SOV - FOG-2 (zápalný fugas)

FOG-2 / ФОГ-2

FOG-2 (ФОГ-2)FOG-2 (FOG - фугасный огнемёт, zápalný fugas) vychádza z konštrukcie ohňometu FOG-1 a je jeho ďalším rozvinutím.Ohňomety FOG-2 boli určené na ničenie živej sily a tankov protivníka. Boli skryte umiestnené v teréne, alebo v rámci vybudovaných ženijných zátarasov a po priblížení nepriateľa na vhodnú vzdialenosť boli aktivované (buď diaľkovo, alebo pomocou nástraženého systému). Ohňomet bol jednoranný, s výšľahom plamena na 100-110 m.


Hmotnosť:
- zápalná náplň: 20 kg
- prázdna hmotnosť ohňometu: 32 kg
- bojová hmotnosť: 52 kg


Konštrukčne bol tvorený tlakovou fľašou s dvojitými stenami na ktorú bolo umiestnené výmetné potrubie ukončené pretlakovým ventilom. V jednej časti sa nachádzala samotná zápalná zmes, druhá časť bola tvorená výmetnou pyrotechnickou zložou, ktorá po aktivácii vytvárala potrebný tlak pre vymetenie zápalnej zlože. Zapálenie pyrotechnickej zlože zabezpečoval zapaľovač, ktorý mohol byť iniciovaný buď elektricky, alebo mechanicky. Pri dosiahnutí dostatočného tlaku sa otváral pretlakový ventil a zápalná zmes bola tlakom plynov vytláčaná von a súčasne zapaľovaná.


Počas 2. svetovej vojny bolo v ZSSR vyrobených viac ako 15000 ks týchto ohňometov, ktoré boli primárne používané špeciálnymi ohňometnými jednotkami - spočiatku samostatnými ohňometnými rotami (отдельные роты фугасных огнеметов, 3 x čata, v každej 3 x družstvo), ktoré mali v zostave celkom 180 ohňometov FOG. Od decembra 1941 do apríla 1942 bolo vytvorených 93 týchto samostatných rôt.


V lete 1943 boli jednotlivé roty (hipomobilné) transformované do vyšších celkov - samostatných práporov dvoch typov. Prvým typom boli samostatné motorizované protitankové ohňometné prápory (отдельные моторизованные противотанковые огнеметные батальоны (ОМПТОБ)) a samostatné ohňometné prápory (отдельные огнеметные батальоны (ООБ)). Kým prvé už podľa názvu boli striktne motorizované, druhé stále používali na presun kombináciu konskej sily a automobilov. Motorizované protitankové prápory mali v štruktúre 540 ohňometov FOG a vyšší počet ľudí, ďalšej výzbroje a techniky. Na druhej strane mali prápory druhého typu vyšší počet samotných ohňometov - 576 ks.


Samostatné prápory boli zaraďované do zostavy vševojskových armád a streleckých zborov. Spravidla boli nasadzované vcelku a dopĺňali činnosť pechoty a delostrelectva. Jeden prápor bol schopný vybudovať obrané postavenie široké 3-3,5 km s hĺbkou od 400 do 800 m.
Zdroj: Шунков В.Н.: Красная Армия - Организация • Структура • Униформа • Знаки отличия • Боевые награды • Оружие пехоты • Танки • Артиллерия • Авиация; АСТ, 2004
URL : https://www.valka.cz/SOV-FOG-2-zapalny-fugas-t187407#545337Verze : 2
MOD
Statický plamenomet FOG-2.


Zdroj
Ustrojstvo i eksploatacija fugasnych ognomjoto, Moskva 1944
Zaniklé ruské i-stránky.
URL : https://www.valka.cz/SOV-FOG-2-zapalny-fugas-t187407#545369Verze : 0
MOD