SOV - FOG-2 (zápalný fugas)

FOG-2 / ФОГ-2
FOG-2 (ФОГ-2)


FOG-2 (FOG - фугасный огнемёт, zápalný fugas) vychádza z konštrukcie ohňometu FOG-1 a je jeho ďalším rozvinutím.


Ohňomety FOG-2 boli určené na ničenie živej sily a tankov protivníka. Boli skryte umiestnené v teréne, alebo v rámci vybudovaných ženijných zátarasov a po priblížení nepriateľa na vhodnú vzdialenosť boli aktivované (buď diaľkovo, alebo pomocou nástraženého systému). Ohňomet bol jednoranný, s výšľahom plamena na 100-110 m.

Hmotnosť:
- zápalná náplň: 20 kg
- prázdna hmotnosť ohňometu: 32 kg
- bojová hmotnosť: 52 kg

Konštrukčne bol tvorený tlakovou fľašou s dvomi otvormi. V jednom otvore je umiestnená výmetná náplň (pyrotechnická zlož), do druhého je umiestnené výmetné potrubie ukončené pretlakovým ventilom. V tlakovej fľaši sa nachádzala samotná zápalná zmes. Aktiváciou výmetnej náplne sa zapálila pyrotechnická zlož, ktorej splodiny horenia vytvárali pretlak a tlačili zápalnú zmes do výmetného potrubia. Zapálenie pyrotechnickej zlože zabezpečoval zapaľovač, ktorý mohol byť iniciovaný buď elektricky, alebo mechanicky. Pri dosiahnutí dostatočného tlaku sa otváral pretlakový ventil a zápalná zmes bola tlakom plynov vytláčaná von a súčasne zapaľovaná.

Počas 2. svetovej vojny bolo v ZSSR vyrobených viac ako 15000 ks týchto ohňometov, ktoré boli primárne používané špeciálnymi ohňometnými jednotkami - spočiatku samostatnými ohňometnými rotami (отдельные роты фугасных огнеметов, 3 x čata, v každej 3 x družstvo), ktoré mali v zostave celkom 180 ohňometov FOG. Od decembra 1941 do apríla 1942 bolo vytvorených 93 týchto samostatných rôt.

V lete 1943 boli jednotlivé roty (hipomobilné) transformované do vyšších celkov - samostatných práporov dvoch typov. Prvým typom boli samostatné motorizované protitankové ohňometné prápory (отдельные моторизованные противотанковые огнеметные батальоны (ОМПТОБ)) a samostatné ohňometné prápory (отдельные огнеметные батальоны (ООБ)). Kým prvé už podľa názvu boli striktne motorizované, druhé stále používali na presun kombináciu konskej sily a automobilov. Motorizované protitankové prápory mali v štruktúre 540 ohňometov FOG a vyšší počet ľudí, ďalšej výzbroje a techniky. Na druhej strane mali prápory druhého typu vyšší počet samotných ohňometov - 576 ks.

Samostatné prápory boli zaraďované do zostavy vševojskových armád a streleckých zborov. Spravidla boli nasadzované vcelku a dopĺňali činnosť pechoty a delostrelectva. Jeden prápor bol schopný vybudovať obrané postavenie široké 3-3,5 km s hĺbkou od 400 do 800 m.Zdroj: Шунков В.Н.: Красная Армия - Организация • Структура • Униформа • Знаки отличия • Боевые награды • Оружие пехоты • Танки • Артиллерия • Авиация; АСТ, 2004
URL : https://www.valka.cz/SOV-FOG-2-zapalny-fugas-t187407#545337 Verze : 3
Statický plamenomet FOG-2.


Zdroj
Ustrojstvo i eksploatacija fugasnych ognomjoto, Moskva 1944
Zaniklé ruské i-stránky.
URL : https://www.valka.cz/SOV-FOG-2-zapalny-fugas-t187407#545369 Verze : 0

Diskuse

Stena fugasu nebola dvojitá ani náhodou- nebol k tomu žiaden dôvod, ani funkčný, ani mechanický. A vidno to aj na výkresoch (rezoch vyššie).
URL : https://www.valka.cz/SOV-FOG-2-zapalny-fugas-t187407#648787 Verze : 0
Nesprávny preklad jednoho slovného spojenia. Opravené. Dik za upozornenie.
URL : https://www.valka.cz/SOV-FOG-2-zapalny-fugas-t187407#648801 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více