Main Menu
User Menu

SOV - BTR-60P

БТР-60П

     
Název:
Name:
BTR-60P
Originální název:
Original Name:
БТР-60П
Kategorie:
Category:
obrněný transportér
Výrobce:
Producer:
Gorkovský automobilový závod (GAZ)
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1960-DD.07.1963
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
?
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.1959
Osádka:
Crew:
2
Přepravní kapacita:
Seating Capacity:
14 osob/troops
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
9800 kg
Celková délka:
Overall Length:
7520 mm
Celková šířka:
Overall Width:
2906 mm
Celková výška:
Overall Height:
2375 mm
Světlá výška:
Ground Clearance:
475 mm
Pancéřování:
Armour:
-
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
2 x GAZ-40P
Výkon:
Power:
180 kW při 3400 ot/min
Převodové ústrojí:
Transmission:
2 x mechanická prevodovka, 4 stupne vpred, 1 vzad
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na silnici:
Road Speed:
80 km/h
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
? km/h
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
500 km
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
? km
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
 
Svah:
Gradient:
30 °
Boční náklon:
Side Slope:
25 °
Překročivost:
Trench Crossing:
2 m
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
? m
Brodivost:
Fording Depth:
? m
Výzbroj:
Armament:
1 x 7,62 mm guľomet SGMB (1250 nábojov)
1 x 7,62 mm út. puška AK-47 (300 nábojov)
1 x granátomet RPG-7 (5 náboj)
1 x 26,5 mm sig. pištoľ
9 x RG F-1
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
- plávajúci, kolesový OT s odkrytým bojovým priestorom (krytý krycou plachtou)
- rádiostanica: R-113
- objem palivových nádrží: 290 l
Zdroje:
Sources:
Руководство по материальной части у эксплуатации колесных бронетранспортеров БТР-60П, БТР-60ПА и БТР-60ПА-1, министерство обороны СССР, Москва 1970
www.russianarms.ru
URL : https://www.valka.cz/SOV-BTR-60P-t97603#361723Verze : 0
MOD
Koncom 50. rokov 20 storočia používala Sovietska armáda na prepravu pechoty na bojisku obrnený transportér BTR-152V1 (okrem ďalších prostriedkov). Ale tieto transportéry vykazovali aj rad nedostatkov, ktoré spôsobila použitá koncepcia používajúce prvky podvozku štandartného nákladného automobilu ZiL-151, najmä malá svetlá výška podvozku a nemožnosť prekonávať okopy. Preto vojaci požadovali po konštruktéroch nový obrnený transportér schopný prekonávať okopy so šírkou 2 m, so svetlou výškou minimálne 350 mm, nezávislým zavesením kolies a naviac so schopnosťou plávať.


V rokoch 1956-1958 prebehol vývoj transportéra vo viacerých konštrukčných kanceláriách vytvorených pri výrobcoch obrnenej techniky a nakoniec boli predstavené prototypy navrhovaných OT - ZiL predstavil svoj trojnápravový ZiL-153, GAZ svoj štvornápravový GAZ-49, Mytišinský strojárenský podnik svoj prototyp Objekt 560 a Kutaissky automobilový závod dvojicu prototypov Objekt 1015B a 1020B.


Z výsledkom testov vyšiel víťazne GAZ so svojím 4 nápravovým OT, vyvinutým pod vedením hlavného konštruktéra V. A. Dedkova. Prototyp obrneného transportéra BTRP (БТРП - бронированное транспортное средство плавающее) - pancierovaný transportný plávajúci prostriedok), známeho pod továrenským označením GAZ-49 (ГАЗ-49) bol dokončený v polovici roku 1958 a spĺňal základné požiadavky armády kladené na vozidlo. Pancierový trup (s hrúbkou oceľového panciera 6-8 mm u prototypu) s plochým dnom mal v prednej časti umiestnené prvky riadenia, v strednej časti priestor pre výsadok a v zadnej časti motorový priestor s dvojicou motorov GAZ-40P. Bol vybavený štvoricou nezávislo zavesených náprav, pričom všetky boli poháňané (vždy dve dvojice od jedného motora cez samostatné prevodovky, čo umožňovalo núdzovo pohyb aj v prípade poruchy jedného motora). Pohyb vo vode zabezpečoval vodomet v kombinácii s otáčaním kolies.


Stredná časť trupu bola uspôsobená pre prepravu výsadku (až 14 osôb plus vodič-mechanik a veliteľ) sediaceho čelom k prednej časti vozidla, na vedenie paľby z ručných zbraní boli v tejto časti vytvorené strielne (celkom 6). Pod podlahou tohto priestoru sa nachádzalo prevodové ústrojenstvo, cez ktoré bol prenášaný výkon pravého motora na 1 a 3 nápravu a ľavého na 2 a 4 nápravu. Prenos výkonu od motora zabezpečovali jednodiskové spojky s hydraulickým ovládaním, štvorstupňové hlavné a dvojstupňové prídavné prevodovky. Z hlavných prevodoviek bol poháňaný aj vodomet s priemerom 600 mm, z prídavnej prevodovky pre 1 a 3 nápravu bol vyvedený pohon navijáku. Predné nápravy boli vybavené kolíkovým diferenciálom a všetky kolesá na predných nápravách reduktormi. Nezávisle zavesené kolesá boli tlmené torznými tyčami a širokoprofilové pneumatiky boli vybavené centrálnym hustením.


Trup prototypu bol zvarovaný z pancierovej ocele (u sériových vozidiel hrúbky 6-10 mm) a zabezpečoval ochranu osádky pred priamou streľbou z ručných zbraní a črepinami. Pred nepriazňou počasia bolo možné otvorený bojový priestor uzatvoriť nepremokavou krycou plachtou. Výzbroj OT, tvorená 7,62 mm guľometom, bolo možné umiestniť na špeciálne konzoly na bokoch, alebo na prednú hornú časť vozidla.


Vozidlo bolo zavedené do výzbroje nariadením MO č. 0202 z 13.12.1959 s vojenským označením BTR-60P (P - plávajúci). Sériová výroba sa rozbehla v roku 1960 a bola ukončená v roku 1963, keď ju vo výrobných halách nahradila modifikácia BTR-60PA
Zdroj: https://army.lv/ru/btr-60/1505/395
https://legion.wplus.net/guide/army/ta/btr60.shtml
https://worldweapon.ru/tank/btr60.php
Шымилин, С.: Советскийе бронетранспортеры БТР-60/70/80/90, часть 1, Военныйе машины 14
URL : https://www.valka.cz/SOV-BTR-60P-t97603#362450Verze : 0
MOD
BTR-60P v průběhu slavnostní přehlídky v rámci oslav Dne vítězství na Rudém náměstí v Moskvě.


Zdroj: online fotoarchiv magazínu Life
SOV - BTR-60P -


SOV - BTR-60P -


URL : https://www.valka.cz/SOV-BTR-60P-t97603#353257Verze : 0
V rámci úlohy SKOT, t.j. vývoj budúceho stredného kolesového obrneného transportéru plávajúceho - OT-64 bol v decembri 1961, za účelom porovnania, v ZSSR zakúpený a dovezený jeden kus sovietskeho obrneného transportéru BTR-60P (P-plávajúci).


Skúšky prebiehali v rokoch 1962 až 1964.


Zistené rozdiely, javiace sa ako nevýhodné ( v porovnaní BTR-60P s prototypom OT-64):


- horšie jazdné vlastnosti BTR-60P,
- použité dva motory ( jeden na dve nápravy),
- slabšie pancierovanie.


Záver : Československí odborníci konštatovali, že BTR-60P svojou koncepciou skôr zodpovedá pásovému vozidlu, zatiaľ čo SKOT je čisto cestné vozidlo.


Viac podrobností v článku, uvedenom ako zdroj.Zdroj : DUBÁNEK Martin, Mgr. Skúšky sovietskeho obrneného transportéru BTR-60P v Československu - ATM, roč. 2010, č. 11, str. 71 - 73, ISSN 1802-4823
URL : https://www.valka.cz/SOV-BTR-60P-t97603#377462Verze : 0