Main Menu
User Menu
BTR-50PU veliteľsko-štábne vozidlo.


V rokoch 1961 až 1962 do Československa dovezené 7 kusov transportérov BTR-50PU.Zdroj : armada.vojenstvi.cz
URL : https://www.valka.cz/SOV-BTR-50PU-t127631#431493Verze : 0