Main Menu
User Menu

SOV - BT-2PCH (se soupravou pro hluboké brodění )

БТ-2ПX - подводный ход

BT-2PCH


V roce 1934 byla v ChPZ Im. Kominterny, závod č.183 Charkov vyrobena první zkušební série souprav pro hluboké brodění pro tanky BT-2, která umožňovala překročení vodní překážky o maximální hloubce 3 metry a šířky do 1 km po dně .
Skládala se z jedné trubky o průměru 600 mm a délky 1 000 mm pro přívod vzduchu do bojového a motorového prostoru, jedné trubky pro odvod chladícího vzduchu a uniklých spalin z motorového a převodového prostoru a jedné dvojité trubky do obráceného "V", zakončené záklopkou, pro odvod spalin. Dále obsahovala těsnící soupravu na vstupy do motorového prostoru, průzory a vstupy pro osádku a zbraně.
Příprava jednoho vozidla k brodění měla trvat 4 mužům (v BT-2 byla osádka dvoučlená, předpokládala se součinnost dvou posádek) 30 minut, dvěma mužům 90 minut. Spočívala v odmontování tlumiče výfuku, namontování všech tří trub a zatěsnění vozidla. K zatěsnění vstupů do motoru se používala nepromokavá plachtovina, na průzory a věnec věže houbovitý kaučuk, na masku, hlaveň kanonu a těsnění trub speciální kůže. Vše bylo doplněno mazáním tukem.
Trubka na věži sloužila též pro nouzové opuštění vozidla. Tato 150 kg vážící souprava umožňovala pohyb vozidla pod hladinou do rychlosti 5 km/h.
Souprava pro hluboké brodění byla vyzkoušena na několika cvičeních, o použití v boji nejsou zprávy.


Zdroj
MAGNUSZKI,Janusz, KOLOMIJEC,Maksim: Rudý Blitzkrieg, nakladatelství Bonus A, Brno 1996
BARJATINSKIJ,M., KOLOMIEC, M.:Legkie tanku BT-2 i BT-5, Broněkollekcija 1/1996, Modělist-Konstruktor, Moskva 1996
ŽELTOV,I.,PAVLOV,I.,PAVLOV,M.: TANKI BT-časť 1, Armada 9, EksPrint, Moskva 1998
PAVLOV, M.; ŽELTOV, I.; PAVLOV I.: Tanky BT, Eksprint, Moskva 2001

SOV - BT-2PCH (se soupravou pro hluboké brodění ) - Souprava BT-2PCH
krycí plachta pro motorový prostor a trubky pro odvod spalin

Souprava BT-2PCH
krycí plachta pro motorový prostor a trubky pro odvod spalin

SOV - BT-2PCH (se soupravou pro hluboké brodění ) - BT-2PCH vjíždí do vody
při zkouškách Běloruského vojenského okruhu

BT-2PCH vjíždí do vody
při zkouškách Běloruského vojenského okruhu

URL : https://www.valka.cz/SOV-BT-2PCH-se-soupravou-pro-hluboke-brodeni-t86309#319831Verze : 0
MOD
BT-2PCHZdroj
BARJATINSKIJ,M., KOLOMIEC, M.:Legkie tanku BT-2 i BT-5, Broněkollekcija 1/1996, Modělist-Konstruktor, Moskva 1996
ŽELTOV,I.,PAVLOV,I.,PAVLOV,M.: TANKI BT-časť 1, Armada 9, EksPrint, Moskva 1998
PAVLOV, M.; ŽELTOV, I.; PAVLOV I.: Tanky BT, Eksprint, Moskva 2001

SOV - BT-2PCH (se soupravou pro hluboké brodění ) - BT-2PCH
pohled zboku

BT-2PCH
pohled zboku

SOV - BT-2PCH (se soupravou pro hluboké brodění ) - BT-2PCH
pohled zepředu

BT-2PCH
pohled zepředu

SOV - BT-2PCH (se soupravou pro hluboké brodění ) - BT-2PCH
pohled zezadu

BT-2PCH
pohled zezadu

SOV - BT-2PCH (se soupravou pro hluboké brodění ) - BT-2PCH
detail utěsnění masky a ústí kanonu

BT-2PCH
detail utěsnění masky a ústí kanonu

URL : https://www.valka.cz/SOV-BT-2PCH-se-soupravou-pro-hluboke-brodeni-t86309#319832Verze : 0
MOD