BT-2

БТ-2
     
Název:
Name:
BT-2 BT-2
Originální název:
Original Name:
БТ-2
Kategorie:
Category:
lehký tank light tank
Výrobce:
Producer:
DD.MM.1932-DD.MM.1933 Charkovský lokomotivní závod Kominterny, Charkov /
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1932-DD.MM.1933
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
610 (620)
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.09.1931
Osádka:
Crew:
2
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
10200 - 11000 kg 22487 - 24251 lb
Délka s kanónem dopředu:
Length with Gun Forward:
5350 mm 17 ft 6 ⅝ in
Délka korby:
Hull Length:
5350 mm 17 ft 6 ⅝ in
Celková šířka:
Overall Width:
2230 mm 7 ft 3 ¾ in
Celková výška:
Overall Height:
2160 mm 7 ft 1 in
Světlá výška:
Ground Clearance:
380/350 mm 1 ft 3 in/1 ft 1 ¾ in
Šířka pásu:
Track Width:
260 mm 10 ¼ in
Měrný tlak:
Ground Pressure:
0,65/5,65 MPa 91.37/819.46 psi
Pancéřování:
Armour:
nýtované, válcovaný plech
korba - čelo, boky - 13 mm, záď,strop - 10 mm, dno - 6 mm
věž - čelo, boky, záď - 13 mm, strop - 10 mm
riveted, rolled sheet
Hull - front, sides - 13 mm, rear, top - 10 mm, bottom - 6 mm
Turret - front, sides, rear - 13 mm, top - 10 mm
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
Liberty L12 (M5), vidlicový, vodou chlazený, zážehový dvanáctiválec o objemu 27 900 cm3 Liberty L12 (M5), V12, water-cooled, gasoline, volume of 27,900 cm3
Výkon:
Power:
295 kW při 1650 ot/min 395.6 bhp at 1650 rpm
Převodové ústrojí:
Transmission:
mechanická 4+1, planetová suchá spojka mechanical 4 +1, planetary dry clutch
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na silnici:
Road Speed:
52/72 km/h 32/45 mph
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
? km/h ? mph
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
150/250 km 93/155 mi
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
? km ? mi
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
 
Svah:
Gradient:
42 ° 93 %
Boční náklon:
Side Slope:
? ° ? %
Překročivost:
Trench Crossing:
2 m 79 in
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
0,7 m 28 in
Brodivost:
Fording Depth:
1 m 39 in
Výzbroj:
Armament:
 
Hlavní:
Main:
varianta 1 - 1x 37 mm vz.37 (B-3)
varianta 2 - 2x 7,62 (DA-2)
varianta 3 - 2x 7,62 (DT)
varianta 4 - 1x 37 mm vz.37 (B-3) - 92 nábojů
Option 1 - 1x 37 mm model 37 (B-3)
Option 2 - 2x 7.62 (DA-2)
Option 3 - 2x 7.62 (DT)
Option 4 - 1x 37 mm model 37 (B-3) - 92 rounds
Vedlejší:
Secondary:
varianta 1 - 0
varianta 2 - 0
varianta 3 - 1x 7,62 (DT)
varianta 4 - 1x 7,62 (DT) - 2 709 nábojů
Option 1 - 0
Option 2 - 0
Option 3 - 1 x 7.62 (DT)
Option 4 - 1 x 7.62 (DT) - 2709 rounds
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
Nádrže - hlavní 360 l, přídavné 140 l
Hodnoty s lomítkem platí - pásy / kola
Fuel tanks - 360 l + 140 l
True values with a slash - tracks / wheels
Zdroje:
Sources:
ŽJOLTOV,I.,PAVLOV,I.,PAVLOV,M.: TANKI BT-časť 1, Armada 9, EksPrint, Moskva 1998
PAVLOV, M.; ŽJOLTOV, I.; PAVLOV I.: Tanky BT, Eksprint, Moskva 2001
PEJČOCH, Ivo, PEJS, Oldřich: Obrněná technika 3, SSSR 1919-1945 I.část, ARES, Praha 2002
MAGNUSKI, Janusz:, KOLOMIJEC, Maksym: Rudý Blitzkrieg, Bonus A, Brno 1996
URL : https://www.valka.cz/BT-2-t6526#368571 Verze : 0

Citace - cimbal :

BT-2

Na konci 20. let zkonstruoval, na základě svého patentu na samostatné odpružení všech kol, J.W. Christie na svou dobu převratný kolopásový tank Christie M1928. Jeho věhlas pronikl i do SSSR, kde se o něj začali zajímat. Byl to ideální stroj, který by mohl splnit požadavky kladené v Plánu na výstavbu tankových sil DRRA z roku 1929 na rychlý hloubkový průzkum a operace vedoucí k přetržení nepřátelských zásobovacích linií. Tanky vyráběné v té době v SSSR těmto požadavkům naprosto nevyhovovaly a vzhledem ke stavu průmyslu nebyla šance na náhlou změnu.

V dubnu 1930 dohodl sovětský podnik Amtorg s Christiem předání výrobní dokumentace a 2 ks prototypů M1930 (dle některých pramenů nazývaných M1931) za 160 tis. USD a na začátku roku 1931 byly prototypy bez věží dodány do SSSR jako zemědělské traktory. Vozidla s označením Original I a II (BT-1) byla podrobena zkouškám a i s dokumentací předána do charkovské lokomotivky ChPZ Im. Kominterny - Továrna 183. V tomto podniku byly v budoucnosti pod vedením N.A Kunčenka vyráběny BT všech verzí. Nový tank dostal označení BT-2 a do konce roku byly vyrobeny 3 prototypy (v plánu bylo 6 ks). Jelikož v SSSR nebyl k dispozici vhodný motor v dostatečném množství, bylo z USA zakoupeno 2 000 ks motorů Liberty. Do části tanků BT-2 byl montován i upravený letecký motor M-5 (licence Liberty) podobných parametrů.

Problémem se stala výzbroj tanku. Původně se počítalo s kanonem ráže 45 mm (jeho vývoj ale nebyl dokončen) a kulometem. Proto měla být první série vyzbrojena kanonem B-3 ráže 37 mm. Ve věži konstruktéra A.A. Mološtanova se ale nakonec objevily tyto čtyři varianty výzbroje - již zmiňovaný kanon B-3 (60 ks), dva kulomety (DA) na společné lafetě a jeden (DT) šikmo mířící (kulometných celkem 350 ks) a 200 ks vozidel vyšlo z výroby s kombinací kanon 37 mm a šikmý kulomet.

Osádku tvořili 2 muži - řidič, který do tanku vstupoval dvoudílnými dvířky v čele korby a velitel (zároveň nabíječ a střelec), jehož stanoviště ve věži bylo přístupné poklopem ve střeše. Pro jízdu s pásy se k řízení používalo přibržďování pásů, pro jízdu na kolech volant, kterým se řídil přední pár kol.

Těchto vozidel bylo vyrobeno a předáno v roce 1932 396 ks (v plánu 600 ks) a na začátku roku následujícího 214 ks (dle některých pramenů 224 ks). Po té byla výroba ukončena a závod č.183 přešel na výrobu pokročilejšího BT-5. BT-2 měl řadu kladů i záporů. Mezi dobré vlastnosti patřila vysoká rychlost (u sériových strojů omezena na 52 a 72 km/h), dojezd, průchodnost, možnost pokračovat v jízdě po poškození pásu, revoluční čelní tvar a u verze s kanonem a kulometem výzbroj. Mezi nešvary patřila neexistence pojítek, těsný bojový prostor, jednomístná věž a motor (špatně se startoval a lehce začal hořet).

BT-2 se účastnily operací proti Japoncům v roce 1938 a 1939 a útoku na Polsko v roce 1939. Několik málo kusů se dožilo i operace Barbarossa.

Zdroj:
PEJČOCH, Ivo, PEJS, Oldřich: Obrněná technika 3, SSSR 1919-1945 I.část, ARES, Praha 2002
MAGNUSKI, Janusz:, KOLOMIJEC, Maksym: Rudý Blitzkrieg, Bonus A, Brno 1996
https://www.battlefield.ru/
URL : https://www.valka.cz/BT-2-t6526#528269 Verze : 1
Další varianty a vývoj BT-2BT-2 byl v době svého vzniku moderní lehký tank, který se vyznačoval vysokou rychlostí, průchodností a dojezdem. Konstruktéři si v podstatě s prvními prototypy uvědomovali jeho slabiny.


Jelikož kanon ráže 37 mm byl proti pěchotě a zodolněným cílům málo účinný, již od roku 1932 se pracovalo na zvětšení jeho ráže na minimálně 45 mm. S tímto souvisel vývoj větší věže, kde by bylo místo pro kanon, velitele (v BT-2 velice přetíženého) i nabíječe. Konstruktér Rodionov se pokusil umístit do věže BT-2 kanon K20 (45 mm) a dva muže, prodloužením věže a přidáním 80 kg vyvažovače do zadní části. Výsledkem byl stísněný prostor pro obsluhu, kombinovaný s vražedným zákluzem kanonu. Ižorský a Magnitogorský závod připravily nové věže pro lafetaci kanonu 20K (45 mm), které byly ale využity až u tanku BT-5. Neúspěšné pokusy o věž s kanonem 76,2 mm pro palebnou podporu klasických BT probíhaly v závodu Krasnyj Putilovec - ing.Dyrenkov (Leningrad, posléze Kirovovy závody) a Krasnyj Proletar. Všechny skončily u modelů nebo prototypů.


Souběžně probíhal i vývoj nového vznětového motoru, který měl nahradit stávající nespolehlivý a "samozápalný" zážehový. Dvanáctiválec D-300 prof. A.K.Djačkova měl však malý výkon (220 kW), ale lepším se ukázala společná konstrukce ChPZ (Odd.400-K.Čeplan) a Centralnovo Instituta Avia Motornovo - BD-2, 295 kW. První zkoušky proběhly v BT-2, většina však až v tanku BT-5. Po dopracování byl přijat (1937) jako známý V-2. Zároveň bylo rozšířeno oddělení 400 na ChDZ, závod č.75, který se tímto stal dodavatelem motorů pro budoucí T-34 a KV.


V pozdějších letech, kdy se do výzbroje dostávalo větší množství BT-5 a BT-7, se uskutečnilo několik konverzí již zastarávajících dvojek na mostní tanky (most 7x2,5 m, 15 t, životnost 30-32 přejezdů).
Můžeme říci, že Christieho M1930 a z něj vyvinutý BT se stal dobrým základem pro známý T-34.
Zdroj:
PEJČOCH, Ivo, PEJS, Oldřich: Obrněná technika 3, SSSR 1919-1945 I.část, ARES, Praha 2002
MAGNUSKI, Janusz:, KOLOMIJEC, Maksym: Rudý Blitzkrieg, Bonus A, Brno 1996
http://www.battlefield.ru/
URL : https://www.valka.cz/BT-2-t6526#313059 Verze : 0
Nákresy BT-2
Zdroj
BARJATINSKIJ,m., KOLOMIEC, M.:Legkie tanku BT-2 i BT-5, Broněkollekcija 1/1996, Modělist-Konstruktor, Moskva 1996

BT-2 - BT-2 s věží s kanonem a kulometem
pohled zepředu a zezadu

BT-2 s věží s kanonem a kulometem
pohled zepředu a zezadu

BT-2 - BT-2 s věží s kanonem a kulometem 
pohled zhora a z boku

BT-2 s věží s kanonem a kulometem
pohled zhora a z boku

URL : https://www.valka.cz/BT-2-t6526#317280 Verze : 0
Tady je jich celé "hejno" na manévrech spolu s T-26.
BT-2 -


URL : https://www.valka.cz/BT-2-t6526#28368 Verze : 0
Výzbroj BT-2
Zdroj
ŽELTOV,I.,PAVLOV,I.,PAVLOV,M.: TANKI BT-časť 1, Armada 9, EksPrint, Moskva 1998
PAVLOV, M.; ŽELTOV, I.; PAVLOV I.: Tanky BT, Eksprint, Moskva 2001

BT-2 - BT-2
s výzbrojí 1x 37 mm vz.1937 B-3 a 1x 7,62 mm DT

BT-2
s výzbrojí 1x 37 mm vz.1937 B-3 a 1x 7,62 mm DT

BT-2 - BT-2
detail masky kanonu B-3

BT-2
detail masky kanonu B-3

URL : https://www.valka.cz/BT-2-t6526#319735 Verze : 0
Výzbroj BT-2
Zdroj
ŽELTOV,I.,PAVLOV,I.,PAVLOV,M.: TANKI BT-časť 1, Armada 9, EksPrint, Moskva 1998
PAVLOV, M.; ŽELTOV, I.; PAVLOV I.: Tanky BT, Eksprint, Moskva 2001

BT-2 - BT-2 s výzbrojí 2x 7,62 mm DA-2 a 1x 7,62 mm DT

BT-2 s výzbrojí 2x 7,62 mm DA-2 a 1x 7,62 mm DT
BT-2 - Lafetace dvojkulometu DA-2

Lafetace dvojkulometu DA-2
URL : https://www.valka.cz/BT-2-t6526#319736 Verze : 0
BT-2 pracoviště řidičeZdroj
PAVLOV, M.; ŽELTOV, I.; PAVLOV I.: Tanky BT, Eksprint, Moskva 2001

BT-2 - Pracoviště řidiče
vlevo kontrolní panel, vpravo ovládání převodovky, od středu - volant pro řízení kol, pedály a páky pro ovládání bočních převodovek

Pracoviště řidiče
vlevo kontrolní panel, vpravo ovládání převodovky, od středu - volant pro řízení kol, pedály a páky pro ovládání bočních převodovek

URL : https://www.valka.cz/BT-2-t6526#319744 Verze : 0
Motor Liberty L-12
Zdroj
ŽELTOV,I.,PAVLOV,I.,PAVLOV,M.: TANKI BT-časť 1, Armada 9, EksPrint, Moskva 1998
en.wikipedia.org

BT-2 - Liberty L-12 v letecké verzi

Liberty L-12 v letecké verzi
BT-2 - Liberty L-12 v tanku BT-2

Liberty L-12 v tanku BT-2
URL : https://www.valka.cz/BT-2-t6526#314259 Verze : 0
Zkoušky motoru BD-2 (konstrukce ing.Čepal)
Zdroj
ŽELTOV,I.,PAVLOV,I.,PAVLOV,M.: TANKI BT-časť 1, Armada 9, EksPrint, Moskva 1998
PAVLOV, M.; ŽELTOV, I.; PAVLOV I.: Tanky BT, Eksprint, Moskva 2001

BT-2 - Prototyp motoru BD-2 v korbě BT-2

Prototyp motoru BD-2 v korbě BT-2
BT-2 - BT-2 s motorem BD-2
výfuky jsou vyvedeny vzhůru a dozadu (Jako u BT-7M)

BT-2 s motorem BD-2
výfuky jsou vyvedeny vzhůru a dozadu (Jako u BT-7M)

URL : https://www.valka.cz/BT-2-t6526#319741 Verze : 0
Prototypy na podvozku BT-2
Zdroj
PAVLOV, M.; ŽJOLTOV, I.; PAVLOV I.: Tanky BT, Eksprint, Moskva 2001

BT-2 - BT-2 věží A-43 s kanonem PS-3 76,2mm ing. Dyrenkova
(zkoušena i na T-26)

BT-2 věží A-43 s kanonem PS-3 76,2mm ing. Dyrenkova
(zkoušena i na T-26)

BT-2 - BT-2 v úpravě pro hluboké brodění

BT-2 v úpravě pro hluboké brodění
URL : https://www.valka.cz/BT-2-t6526#317086 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy


Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více