Main Menu
User Menu

SOV - BN-1

Nočný ďalekohľad

Nočný ďalekohľad BN -1 slúži k pozorovaniu bojiska v noci . Diaľka viditeľnosti nočným ďalekohľadom je závislá na úrovni úbytkového žiarenia nočnej oblohy , priepustnosti atmosféry , charakteru pozorovaných terénnych predmetov a na kontraste predmetov s pozadím .
Ďalekohľad je pozorovací prístroj pre videnie v noci , založený na princípe zosilneného jasu obrazu pozorovaných terénnych predmetov elektronooptickým prevádzačom . Zobrazenie pozorovaných terénnych predmetov ,osvetlených zbytkovým žiarením nočnej oblohy , sa objektívom premieta na fotokatódu elektronooptického prevádzača . Pri ožiarení fotokatóda emituje elektróny a vytvára tak elektrónový obraz , v ktorom rozloženie hustoty toku elektrónov odpovedá rozloženiu jasu pôvodného optického obrazu . Vplyvom urýchľovacieho napätia sa elektrónový obraz prenáša na plochu luminiscenčného tienidla a vybudzuje ho . Stupeň vybudenia tienidla , teda jas jeho jednotlivých bodov , odpovedá rozloženiu jasu v optickom obraze pozorovaných terénnych predmetov. Týmto spôsobom sa na tienidle elektronooptického prevádzača vytvára obraz pozorovaného predmetu , ktorého jas je značne vyšší ako je jas jeho obrazu , premietaného objektívom na fotokatódu . Takto vytvorený obraz je dostatočne jasný pre pozorovanie okulárom .


Technické parametre:


diaľka rozpoznania osoby v odkrytom postavení na zelenom pozadí
za prirodzeného nočného svetla . . . . . . . . . . . . . . 3 - 5 x 10(-3) luxu
pracovný rozsah teplôt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -40°C až +40 °C
zväčšenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 3,2x (+-0,3)
zorné pole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9°
rozsah nastavenia očného rozstupu okuláru . . . . . .od 62 do 72 mm
možnosť zaostrenia okuláru . . . . . . . . . . . . . . . . .-4 až +4 dioptrie
napätie akumulátora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,3 až 8,8 VDoba nepretržitej prevádzky (bez výmeny akumulátora ):
pri teplote +20°C najmenej 7h
pri teplote +40°C najmenej 5h
pri teplote -40°C najmenej 3h


napätie na elektronooptickom prevádzači . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 kV
vonkajšie rozmery ďalekohľadu . . . . . . . . . . . . . . . 245x189x91 mm
vonkajšie rozmery puzdra . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 283x215x126 mm
hmotnosť v pochodovej polohe . . . . . . . . . . . . . . . 3,5 kg
hmotnosť v pracovnej polohe . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,6 kg


Príslušenstvo:
puzdro
optická utierka
záznamník
akumulátor 7D-0,115-U1.1
dobíjač akumulátorov
ďalekohľad BN-1
clona
URL : https://www.valka.cz/SOV-BN-1-t40337#154478Verze : 0
MOD