Main Menu
User Menu
Reklama

SOV - Automobilní KV radiový zaměřovač "GROZA"

Automobile HF radio direction-finder "GROZA"

     
Název:
Name:
Automobilní KV radiový zaměřovač "Groza"
Originální název:
Original Name:
Aвтомобильный KB Радиопеленгатор - Гроза
Kategorie:
Category:
Radionavigační zařízení
Výrobce:
Producer:
?
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1941-DD.MM.RRRR
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
?
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.RRRR
Složení systému:
Composition of System:
1. Automobilní KV radiový zaměřovač
1.a) Skříňový automobil ZIS-6
1.b) Antenní systém H-Adcock
1.c) Goniometr
1.d) KV přijímač s příslušenstvím
1.e) Bloky spojení
1.f) Bloky ovládání a regulace napájení
1.g) Nabíječka akumulátorů s agregátem
1.h) Příslušenství
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://forum.qrz.ru
URL : https://www.valka.cz/SOV-Automobilni-KV-radiovy-zamerovac-GROZA-t127183#430512Verze : 0
Automobilní KV radiový zaměřovač "GROZA"Zdroj: http://forum.qrz.ru
SOV - Automobilní KV radiový zaměřovač GROZA - http://forum.qrz.ru

http://forum.qrz.ru
SOV - Automobilní KV radiový zaměřovač GROZA - http://forum.qrz.ru

http://forum.qrz.ru
URL : https://www.valka.cz/SOV-Automobilni-KV-radiovy-zamerovac-GROZA-t127183#430514Verze : 0