Main Menu
User Menu

SOV - AZK-5 (automatizovaná zvukoměrná souprava )

Автоматизированный звукометрический комплекс 1Б17

Automatizovaná zvukomerná súprava AZK-5 (kód GRAU 1B17 (1Б17)je určená k prieskumu batérií diel pozemného delostrelectva a mínometov podľa zvuku ich výstrelov a k spolupráci pri streľbe delostrelectva podľa zvuku výbuchov striel ( mín).


Súprava je vybavená :


- zvukomerným zariadením,
- číslicovým počítačom.


Prostriedkami pre :


- topograficko-geodetické pripojenie,
- meranie prízemných poveternostných vplyvov,
- rádiové a linkové spojenie,
- elektrické napájanie a zariadením pre vytvorenie pracovných podmienok pre obsluhu.


Súprava je umiestnená v piatich vozidlách ZIL-131 so špeciálnou skriňovou nadstavbou. Tri vozidlá sú určené pre prístroje načúvacích ( naslouchacích) stredísk (NS) a dve vozidlá pre zvukomernú ústredňu (ZÚ).


Zostava jednotky :


- tri načúvacie strediská - NS-1, NS-2 a NS-3,
- zvukomerná ústredňa - ZÚ,
- poveternostné stanovisko,
- stanovisko návestného.


Obsluha :


- veliteľ zvukomerného prieskumu,
- starší zvukomerač – operátor,
- zvukomerač,
- starší topogeodet- operátor,
- spojár NS,
- veliteľ počtárskeho družstva,
- operátor,
- meteorológ,
- veliteľ návestného družstva,
- starší návestný – spojár,
- veliteľ spojovacieho družstva,
- starší spojár,
- vodič – strojník elektrocentrály.Zdroj:
Del-6-12
URL : https://www.valka.cz/SOV-AZK-5-automatizovana-zvukomerna-souprava-t84217#309328Verze : 0