Main Menu
User Menu

SOV - ARP-9 (automatický radiový zaměřovač)

ARP-9 - automatický radiový zaměřovač:
Автоматический Радио Пеленгатор


2x radiostanice R-802 (RSIU-5M);
- vlnové pásmo 100-150 MHz,, ale s možností předladění 20 kanálů


Byl nejčastěji umístěn v dodávkovém vozidle UAZ-452.
nebo jako "stacionární" v nádstavbě.


Elektrocentrály jsou převáženy v přívěsu GAZ-704
SOV - ARP-9 (automatický radiový zaměřovač) - Stanoviště zaměřovačů ARP-9 a ARP-6 od 3. prrtz (Foto SHARK- Pavel Vaněk

Stanoviště zaměřovačů ARP-9 a ARP-6 od 3. prrtz (Foto SHARK- Pavel Vaněk
SOV - ARP-9 (automatický radiový zaměřovač) - ARP-9 (Archiv VTÚL a PVO)

ARP-9 (Archiv VTÚL a PVO)
URL : https://www.valka.cz/SOV-ARP-9-automaticky-radiovy-zamerovac-t38105#198428Verze : 0
Automatický rádiový zameriavač ARP-9 je určený k meraniu azimutu lietadiel vybavených rádiovými stanicami typu R-801 alebo R-802, a to v čase, keď pracuje vysielač lietadla.

Hlavná aparatúra je umiestnená v prístrojovej kabíne vozidla UAZ-452AE.
V prístrojovej kabíne je jeden dvojkanálový indikátor osadený obrazovkou ( na stacionárnom veliteľskom stanovisku sú dva jednokanálové elektromechanické indikátory).


Vybavenie ARP-9


- Anténny stožiary AMU – do výšky 9 m,
- Anténa zameriavača ,
- Kuželová anténa,
- Výstražné svetlá + zdroj,
- Vybavenie rádiovej stanice R-802 UR,
- Pult na prepínanie kanálov PPK,
- Blok zameriavača,
- Menič informácie, menič napätia,
- Generátor referenčných napätí GON,
- Vysokonapäťový usmerňovač,
- Ovládací panel PU,
- Statický menič kmitočtu SPČ,
- Blok anténnych zosilovačov BAU,
- Zosilovač aténny dvojkanálový UAD,
- Ventilačné a filtračné zariadenie,
- Vykurovacie teleso,
- Elektrocentrála,
- Vybavenie velitelského stanoviska,
- Blok velitelského stanoviska BDP,
- Elektromechanický indikátor IEM + napájací blok,
- Zvukový zosilovač UZ,
- Väzobný blok BS.


ARP-9 umožňuje :


- súčastné zameriavanie dvoch lietadiel,
- retranzláciu rádiového zamerania,
- hlasové informácie oboma súbormi povelov pre velenie, ako aj signálov o prevádzkeschopnosti, a to na vzdialenosť až 10 km od stanoviska přístrojového vozidla.


Čas potrebný k zameraniu na indikátore nepresahuje 1 sekundu.


Dĺžka zamerania :


Pri výške letu lietadla 1000 m ...80 km,


Pri výške letu lietadla 3000 m … 150 km,


Pri výške letu lietadla 10000 m … 250 km.Hlavné technické údaje :


Celková technická prevádzková doba je min. 20000 hod. počas 10 rokov.


Rozsah teplôt : od –50°C do +50°C


Doba potrebná k : rozvinutiu – 30 min. / zvinutiu – 30 min.


Napájanie zariadení :


- z vonkajšej siete 220 V 50 HZ,
- vlastná elektrocentrála o napätí 220 V 400 Hz.


Kmitočtový rozsah :


- 100 až 10 MHz.Vozidlo UAZ-452AE ARP-9 ( prístrojový voz)


TTD vozidla sú totožné s automobilom UAZ-452.


Rozmery v mm:


Dĺžka : 4360
Šírka : 2000
Výška : 2240


Hmotnosť kg : 2840


Obsluha : 3 mužiZdroj : Let-27-83 Automatický rádiový zameriavač ARP-9 Popis - predpis ČSĽA, Praha, 1982
SOV - ARP-9 (automatický radiový zaměřovač) - Kabína - popis.

Kabína - popis.
SOV - ARP-9 (automatický radiový zaměřovač) - Veliteľské stanovisko - popis.

Veliteľské stanovisko - popis.
SOV - ARP-9 (automatický radiový zaměřovač) - Prístrojová kabína UAZ-452EA.

Prístrojová kabína UAZ-452EA.
SOV - ARP-9 (automatický radiový zaměřovač) - Rozvinutie ARP-9.

Rozvinutie ARP-9.
URL : https://www.valka.cz/SOV-ARP-9-automaticky-radiovy-zamerovac-t38105#352046Verze : 0
     
Název:
Name:
ARP-9
Originální název:
Original Name:
АРП-9
Kategorie:
Category:
radionavigační zařízení
Výrobce:
Producer:

?, ?, (?) /
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR (?)
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
?
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.RRRR (?)
Složení systému:
Composition of System:
1. přístrojový skříňový automobil UAZ-452AE
2. zdrojový přívěs GAZ-704 s EC
Uživatelské státy:
User States:


?
Poznámka:
Note:
ARP = automatický radiový zaměřovač (VKV)
АРП = aтоматический pадио пеленгатор (УКВ) =
Zdroje:
Sources:
Let-51-70 - Systémy a prostředky RTZ, II. vydání z r. 1982
URL : https://www.valka.cz/SOV-ARP-9-automaticky-radiovy-zamerovac-t38105#616443Verze : 1