Main Menu
User Menu

SOV - 9K35M Strela-10M [kód NATO: SA-13 Gopher]

9К35М Стрела-10М

     
Název:
Name:
9K35M Strela-10M
Originální název:
Original Name:
9К35М Стрела-10М
Kategorie:
Category:
protiletadlový raketový systém blízkeho dosahu
Výrobce:
Producer:
?
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1979-DD.MM.RRRR
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
?
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.1977
Složení:
Composition:
 
Střela / Munice:
Missile / Ammunition:
9M37M


Možnosť používať staršie rakety 9M31, 9M37 i novšie 9M333
Odpalovací / Palebné prostředky:
Launch / Firing Means:
3 x 9A34M
1 x 9A35M
Prostředky velení, řízení a průzkumu:
Command, Control and Surveillance Means:
PU-12 / PU-12M
Prostředky technického zabezpečení:
Technical Support Means:
9V915 (technická ošetřovna)
9V839 (kontrolní a skušební stanice)
9I111 (vonkajší napájací zdroj)
Výcvikové prostředky:
Training Means:
9F624 (trenažér)
9F75 (zariadenie pre kontrolu operátora)
9F22 (imitátor vzdušného cieľa pro rádiový zameriavač)
9F83 (rozměrovo-hmotnostní ekvivalent rakety)
9F918M (učebno-výcviková raketa)
Mobilita:
Mobility:
samohybný
Uživatelské státy:
User States:

...
Poznámka:
Note:
Modernizácia systému 9K35 Strela-10


Odvodené verzie:
Strela-10MJ (Strela-10M2J) - plánovaná licenčná výroba v Juhoslávii (ako M-90 SAVA)
Strijela-10CROA1
Zdroje:
Sources:
https://forum.presscont.eu/viewtopic.php?f=41&t=210
https://www.ausairpower.net/APA-9K35-Strela-10.html
https://ru.wikipedia.org/wiki
URL : https://www.valka.cz/SOV-9K35M-Strela-10M-kod-NATO-SA-13-Gopher-t177143#521891Verze : 0
MOD
9K35M Strela-10M

Samohybný protilietadlový raketový komplet 9K35M Strela-10M (SA-13 Gopher) blízkeho dosahu je určený na ochranu mechanizovaných a tankových jednotiek a útvarov pred vzdušným útokom, je umiestnený na podvozku viacúčelového pásového obrneného transportéru MT-LB.

Vo vozidle je zabudované zariadenie na ochranu osádky pred účinkami ZHN, pasívny rádiový zameriavač 9S16 (len vozidlá 9A35M), rozpoznávací systém 1RL246, zariadenie pre vyhodnotenie priestoru odpálenia 9S86 a tankovú navigačnú aparatúru TNA-3.

Odpaľovacie zariadenie so 4 kontajnermi s PLRS 9M37M (PLRS má fotokontrastný a infračervený kanál) je umiestnené na streche korby. Vodič sedí v ľavej prednej časti korby, veliteľ vedľa neho vpravo. Pod odpaľovacím zariadením je miesto pre operátora.

Vozidlo je plne obojživelné, pričom jeho pohyb vo vode zabezpečujú pásy.
-
SOV - 9K35M Strela-10M [kód NATO: SA-13 Gopher] -


URL : https://www.valka.cz/SOV-9K35M-Strela-10M-kod-NATO-SA-13-Gopher-t177143#100426Verze : 0
MOD
9K35M Strela-10M


Složení komplexu
Protiletadlová řízená střela 9M37M
Bojové vozidlo 9A34M / 9A35M
Vozidlo technického ošetřování 9V915
Kontrolní a zkušební stanice 9V839
___________


K výcviku slouží prostředek 9F624


Protiletadlový raketový komplex 9K35M je určen k ničení letounů, vrtulníků, raket s plochou dráhou letu a ostatních vzdušných cílů, které jsou pozorovatelné zrakem a letí ve výškách 25 až 3 500 m, ve vzdálenosti (šikmá dálka) do 5 000 m a maximální rychlosti cíle 420 m/s na příletu a 310 m/s na odletu.


Historie vývojeTechnicko-taktická data - 9A34M / 9A35M
Celková hmotnost:
- 9A34M: 12 042 kg
- 9A35M: 12 152 kg


Rozměry:
- délka: 6 930 mm
- šířka: 2 850 mm
- výška v pochodové poloze: 2 200 mm
- výška v bojové poloze (náměr 0°): 3 162 mm
- výška v bojové poloze (náměr 80°): 3 965 mm
- rozchod: 2 500 mm


Maximální rychlost:
- v terénu: 30 km/h
- na silnici: 60 km/h
- plavby: 5 až 6 km/h


Maximální úhel stoupání: 30°
Maximální příčný sklon: 25°


Objem palivových nádrží: 520 l


Spotřeba paliva na 100 km: 105 až 137 l
Spotřeba paliva na 1 motohodinu: 50 l


Jízdní dosah: 500 km


Počet převážených raket:
- na odpalovacím zařízení: 4
- v přepravním prostoru: 4


Náměr: -5° až + 80°
Odměr: 360°Technicko-taktická data - 9M37M
Ráže: 120 mm
Hmotnost rakety v kontejneru: 72 kg
Hmotnost rakety: 29,5 kg
Střední letová rychlost rakety: 550 m.s-1
Systém řízení: dvoukanálový (foto kontrastní a infračervený)
URL : https://www.valka.cz/SOV-9K35M-Strela-10M-kod-NATO-SA-13-Gopher-t177143#15337Verze : 0
MOD

9M37M (STRELA-10M)
Zloženie rakety: :
1 - samonavádzacia hlavica a autopilot
2 - kormidlá
3 - blok pre kormidlové motory
4 - elektronický blok
5 - bojová časť
6 - nekontaktný zapalovač
7 - motor
8 - krídla a krídielka
9 - blok náklonu
Samonavádzacia hlavica: Umiestnená v prednej časti rakety a je určená k zachyteniu cieľa,jeho automatickému sledovaniu a k vydávaniu riadiacich signálov. Vydáva zvukový signál o zachytení cieľa.
Má dva kanály: fotokontrastný (cez deň),infračervený(horšia viditeľnosť)
Autopilot:tesne za samonavádzaciou hlavicou.Pretvára signály prichádzajúce so samonav.hlavice na odpovedajúce signály pre pootáčanie kormidiel.
Bojová časť: za autopilotom. Je trieštivotrhavá. Určená k zničeniu cieľa.
Iniciačné zariadenie: Je kontaktne nekontaktného typu a slúži k iniciácií bojovej časti pri náraze rakety na cieľ,alebo pri prelete okolo cieľa vo vzdialenosti,ktorá zabezpečuje nekontaktnú iniciáciu.
Zloženie: 1 - nárazový zapalovač, v bloku pre kormidlové motory.Vydáva signál do bojového obvodu poistného zariadenia pri náraze rakety na cieľ.
2 - nekontaktný zapalovač, k zisteniu vzdušného cieľa a k vydaniu elektrického signálu do bojového obvodu poistného zariadenia pri prelete rakety na účinnej vzdialenosti od cieľa.
3 - poistné ústrojenstvo, v bojovej časti rakety.Určené k vydaniu impulzu k iniciácií bojovej časti rakety po príchode signálu zo zapalovača.
Zabezpečuje tiež bezpečnú manipuláciu s raketou,pri odpálení až do okamžiku jej odistenia.
Motor: Vytvára ťah pre štart rakety a pre udržanie strednej rýchlosti letu až do okamžiku vypnutia motoru. Jednokomorový dvojstupňový na pevné palivo so stabilným krityckým prierezom trysky so zásobou pevného paliva a zážihovým zariadením. Ak nezasiahne raketa cieľ,pokračuje 16 sek v letu.Po tejto dobe poistné zariadenie zaistí bojovú časť a raketa pri páde na zem nevybuchne.

TTÚ 9M37M: kaliber..............120mm
dĺžka rakety.....................2190mm
rozpätie krídiel.................360mm
hmotnosť rakety..................39,2kg
hmotnosť rakety v kontajnery.....70kg
hmot.rak.s kontaj.v truhlíku.....110kg
iniciačná zariadenie........kontaktne nekontaktné poistného typu s min. vzdialenosťou aktivácie 250m od bojov.vozidla
podmienky použitia...............-50oC až +50oC


Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/104243Ďalšie informácie nájdete v téme venovanej priamo rakete 9M37M.
URL : https://www.valka.cz/SOV-9K35M-Strela-10M-kod-NATO-SA-13-Gopher-t177143#521893Verze : 0
MODURL : https://www.valka.cz/SOV-9K35M-Strela-10M-kod-NATO-SA-13-Gopher-t177143#15338Verze : 0
MOD

URL : https://www.valka.cz/SOV-9K35M-Strela-10M-kod-NATO-SA-13-Gopher-t177143#102383Verze : 0
MOD
Nostalgia za slovenskymi S-10...
SOV - 9K35M Strela-10M [kód NATO: SA-13 Gopher] -


SOV - 9K35M Strela-10M [kód NATO: SA-13 Gopher] -


URL : https://www.valka.cz/SOV-9K35M-Strela-10M-kod-NATO-SA-13-Gopher-t177143#153330Verze : 0
9K35 Strela-10

Zdroj : ATOM
SOV - 9K35M Strela-10M [kód NATO: SA-13 Gopher] - Príprava komplexu Strela-10  ©  ATOM

Príprava komplexu Strela-10 © ATOM
URL : https://www.valka.cz/SOV-9K35M-Strela-10M-kod-NATO-SA-13-Gopher-t177143#206308Verze : 0
Foto vlastní
SOV - 9K35M Strela-10M [kód NATO: SA-13 Gopher] - Foto : vlastní

Foto : vlastní
SOV - 9K35M Strela-10M [kód NATO: SA-13 Gopher] - Foto : vlastní

Foto : vlastní
SOV - 9K35M Strela-10M [kód NATO: SA-13 Gopher] -


URL : https://www.valka.cz/SOV-9K35M-Strela-10M-kod-NATO-SA-13-Gopher-t177143#512363Verze : 0
Bojové vozidlo 9A35M z výzbroje 43. protiletadlové raketové raketové brigády na Bahnech 2003. Stříbrný kontejner je určený pro přepravu hmotnostního ekvivalentu 9F83. (©Radek Havelka)


URL : https://www.valka.cz/SOV-9K35M-Strela-10M-kod-NATO-SA-13-Gopher-t177143#238046Verze : 1
MOD
9K35M Strela 10M v Juhoslávii:

Začiatkom 90. rokov 20. storočia sa pripravovala licenčná výroba PLRK 9K35M Strela-10M v Juhoslávii pri využití vlastného podvozku na báze vozidla M-80A. Pre potreby výcviku a vývoja bolo zo ZSSR dovezených celkom 18 ks vozidiel 9A34M a 9A35M, ktoré boli tabuľkovo zaradené k 1. brigáde pozemného vojska.

Vzhľadom k nasledujúcim udalostiam sprevádzaných rozpadom Juhoslávie nebol projekt licenčnej výroby nedokončený, aj keď bol predstavený prototyp PLRK SAVA M-90 využívajúci predĺžený podvozok z BVP M-80A.


Po rozpade Juhoslávie boli PLRK S-10M zaradené v ozbrojených silách Juhoslovanskej zväzovej republiky, kde boli bojovo nasadené pri leteckých útokoch NATO v roku 1999 (predpokladá sa, že rakety z týchto prostriedkov poškodili jedno až dve lietadlá OA-10A Thunderbolt II, ktoré sa ale dokázali vrátiť na zákaldne) a slúžia aj v dnešných ozbrojených silách Srbska (v rámci pozemných síl). Z pripravovanej licenčnej výroby spred 25 rokov zostala v Srbsku zachovaná len výroba protilietadlových rakiet 9M37M.


Zdroj: www.vs.rs
archív autora
URL : https://www.valka.cz/SOV-9K35M-Strela-10M-kod-NATO-SA-13-Gopher-t177143#521895Verze : 0
MOD
9K35M Strela-10M v Iraku:

Začiatkom 90. rokov obdržal Irak zo Sovietskeho zväzu mne neznámy počet PLRK 9K35M Strela-10M. jednotlivé palebné prvky boli zaradené k elitným útvarom Republikanskej gardy a bojovo nasadené pri invázii do Kuvajtu, ale najmä pri následnej operácii Púštna Búrka.

Dňa 15.02.1991 bolo PL raketou vypálenou pravdepodobne z PLRK S-10M zasiahnuté lietadlo A-10A (s.n. 78-0722, 353rd Tactical Fighter Squadron / 354th Tactical Fighter Wing) pri útoku na pozície Republikánskej gardy cca 60 míľ severne od Kuwajt City. Pilot poručík James Sweet sa katapultoval a padol do zajatia.

V rovnaký deň a na rovnakom mieste (a pravdepodobne aj rovnakým PLRK S-10M, resp. PLRK z rovnakej jednotky) bol zasiahnutý aj A-10A (s.n. 79-0130, 353rd Tactical Fighter Squadron / 354th Tactical Fighter Wing), pilot kapitán Steve Phyllis. Pilot sa snažil chrániť zo vzduchu svojho zostreleného wingmana poručíka Jamesa Sweeta, po zásahu raketou sa nekatapultoval a zahynul.

PLRK ktoré "prežili" operáciu Púštna Búrka slúžili v Irackej armáde pravdepodobne až do porážky Saddáma Husajna v roku 2003.

Zdroj: archív autora
www.2951clss-gulfwar.com
URL : https://www.valka.cz/SOV-9K35M-Strela-10M-kod-NATO-SA-13-Gopher-t177143#521898Verze : 0
MOD
9K35M Strela-10M v Chorvátsku:

Po vzniku nezávislej Chorvátskej republiky sa do rúk novovznikajúcej armády okrem prototypu M-90 Sava dostal aj bližšie neurčený počet PLRK Strela-10M. Chorvátsko pravdepodobne pokračovalo v projekte licenčnej výroby tohto PLRK a realizovalo vlastnú modifikáciu pod názvom S-10CRO A1 (Strijela - 10CROA1) využívajúcu umiestnenie odpaľovacieho zariadenia na podvozok obrneného vozidla TAM-150. Po skončení občianskej vojny disponovala Chorvátska armáda tromi vozidlami na podvozku MT-LB a ďalšími šiestimi PLRK na podvozku TAM-150.


Zdroj: en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/SOV-9K35M-Strela-10M-kod-NATO-SA-13-Gopher-t177143#521972Verze : 0
MOD