Main Menu
User Menu
Reklama

SOV - 9K31 Strela-1 [kód NATO: SA-9 Gaskin]

9К31 Стрела-1

     
Název:
Name:
9K31 Strela-1
Originální název:
Original Name:
9К31 Стрела-1
Kategorie:
Category:
protiletadlový raketový systém blízkého dosahu
Výrobce:
Producer:
DD.MM.1968-DD.MM.1970 Saratovský agregátni závod MOP [bojové vozidlo / combat vehicle], Saratov /
DD.MM.1968-DD.MM.1970 Kovrovský mechanický závod [rakety / missiles ], Kovrov /
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1968-DD.MM.1970 (do výzbroje prijatý / in armament from 25.04.1968)
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
?
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.1967
Složení:
Composition:
 
Střela / Munice:
Missile / Ammunition:
9M31
Odpalovací / Palebné prostředky:
Launch / Firing Means:
9A31
Prostředky velení, řízení a průzkumu:
Command, Control and Surveillance Means:
Nadřízené velitelské stanoviště, napr. / superordinate command post, for example:
- PU-12
Prostředky technického zabezpečení:
Technical Support Means:
9V25B (9В25Б, pojízdná kontrolní ošetřovna na podvozku BRDM-2 / mobil inspection workshop at chassis BRDM-2)
Výcvikové prostředky:
Training Means:
?
Mobilita:
Mobility:
samohybný
Uživatelské státy:
User States:


...
Poznámka:
Note:
Kód NATO: SA-9 Gaskin

Od roku 1970 vo výrobe nahradený kompletom 9K31M Strela-1M
Zdroje:
Sources:
www.russianarms.ru
https://militaryrussia.ru/blog/i/index-1043.html
https://pvo.guns.ru/strela1/strela1.htm
https://missilery.info/missile/strela1
http://cris9.armforc.ru/srk_9k31.htm
URL : https://www.valka.cz/SOV-9K31-Strela-1-kod-NATO-SA-9-Gaskin-t237663#656973Verze : 0
MOD
Mobilný protilietadlový komplet 9K31 Strela-1 je určený na protivzdušnú obranu pozemných síl na prednom okraji bojovej línie a počas presunov. Jeho hlavným cieľom sú nízkoletiace lietadlá a vrtuľníky protivníka.

Protilietadlový raketový systém pre potreby pozemného vojska z ktorého neskôr vznikol komplet 9K31 Strela-1 sa začal vyvíjať koncom 50-tych rokov 20. storočia. Vývoj spočiatku prebiehal bez nejakej veľkej pozornosti oficiálnych úradov a ozbrojených síl, čo sa ale zmenilo, keď ZSSR zaregistrovalo informácie o vývoji obdobých prostriedkov v USA (kde neskôr vznikol komplet FIM-43 Redeye). Oficálne rozhodnutie o vývoji protilietadlového raketového kompletu (vtedy ešte určeného ako prenosný) bolo vydané rozhodnutím Rady ministrov ZSSR č. 946/398 z 25.08.1960, ktorým sa oficiálne začal v rôznych konštrukčných kanceláriách vývoj rakiet, ktoré neskôr získali označenie 9M31 a 9M32. Zadanie úlohy bolo pre obe kancelárie zhodné - vývoj ľahkého prenosného protilietadlového prostriedku zloženého z dvoch častí, pričom žiadna nesmie prekročiť hmotnosť 10-15 kg, schopného ničiť vzdušné ciele s rýchlosťou 200-250 m/s vo výškach od 50-100 m do 1000-1500 ma a diaľke do 2 km. Predbežné predstavenie výsledkov vývoja (vrátane vyhodnotenia strelieb pokusných rakiet) bolo plánované na jeseň 1962.

Raketu 9M31 a súvisiace systémy vyvíjala konštrukčná kanclelária OKB-16 GKOT (ОКБ-16 ГКОТ, neskôr premenovaná na Konštrukčnú kanceáriu presného strojárenstva - KBTM, resp. KB - Točmaš) pod vedením A. E. Nudeľmana. Na rozdiel od "konkurenčnej" Strely-2 a aj vývoja v USA sa konštruktéri rozhodli nepoužiť tepelnú samonavádzaciu hlavicu (ktorá na zachytenie a sledovanie cieľa vyhodnocuje stopu cieľa v infračervenom spektre), ale fotokontrastnú samonavádzaciu hlavicu. Toto riešenie im malo umožniť zlepšiť schopnosť rakety postreľovať cieľ na prílete (ešte predtým, ako postreľovaný cieľ napadne bránené jednotky), nakoľko tepelné emisie cieľa v jeho prednej polosfére sú podstatne nižšie ako v zadnej polosfére.

Vývoj prebiehal spočiatku paralelne s raketou Strela-2. Obe konštrukčné kancelárie vyvíjali raketu, ktorá by bola schopná cieľ zamerať a postreľovať na pasívnom príncípe bez potreby rádiolokačného ožiarenia. Po porovnaní výsledkov vývoja oboch konštrukčných kancelárií došlo v rokoch 1962-1963 k zmene zadania. Podľa zdrojov k zmene prispelo najmä to, že vývoj konkurenčného prostriedku Strela-2 bol podstatne ďalej ako Strela-1 a viac sa približoval požadovanému zadaniu. Takže zatiaľ čo vývoj Strela-2 pokračoval ako prenosný prostriedok, pre Strela-1 bolo zadanie zmenené na mobilný prostriedok, ktorý by vo výzbroji pozemných síl dopĺňal malorážové hlavňové prostriedky PVO. So zmenou súviseli aj zmeny niektorých parametrov, najmä požadovaný dosah, ktorý mal dosiahnuť až 5 km diaľkovo a 3,5 km výškovo. Aby bolo tieto parametre dosiahnuté, tak sa zmenili aj povolené takticko-technické parametre rakety - hmotnosť sa zvýšila z 15 kg na 25 kg, priemer tela mohol dosiahnuť až 120 mm a dĺžka sa mohla zväčšiť z 1250 mm na 1800 mm. Ako vhodný prostriedok pre inštaláciu bolo vybrané obrnené vozidlo BRDM-2 (rovnaký podvozok sa používal aj vo viacerých protitankových prostriedkoch). Dokončenie vývoja a predstavenie prototypu bolo plánované v jeseni roku 1964.

Vývoj ale nešiel tak, ako si plánovači predstavovali, keďže vývoj základného konštrukčného prvku rakety - samonavádzacej hlavice - sprevádzali rôzne technické a fyzikálne problémy, ktoré boli vyriešené až začiatkom roku 1967. Nasledovala integrácia jednotlivých prvkov do bojového vozidla a jeho továrenské a vojskové skúčky, ktoré boli ukončené v roku 1968. Do výzbroje bol prostriedok oficiálne zavedený 25.04.1968.

Základným bojovým prvkom kompletu je bojové vozidlo 9A31, ktoré má vo vežičke s veľkým preskleným oknom operátora umiestnené odpaľovacie zariadenie 9P31 so 4 kontajnermi 9Ja23 (každý s jednou raketou 9M31). Ďalšie 2 kontajnery na prebitie bolo možné prevážať na bokoch vozidla. Obsluha vozidla je trojčlenná (veliteľ, vodič a strelec-operátor). Aj keď je vozidlo schopné samostatnej bojovej činnosti, samotný bojový komplet je tvorený štvoricou bojových vozidiel (čatou), ktoré boli súčasťou protilietadlovej batérie (druhá čata batérie bola spravidla tvorená mobilnými hlavňovými prostriedkami - napr. ZSU-23-4).

Priestor účinnej pôsobnosti kompletu je charakterizovaný:
- diaľka: 1000 - 4200 m
- výška: 50 - 3000 m
- parameter: 3000 m
- rýchlosť letu cieľa: 310 m/s na prílete, 220 m/s na odlete

Reakčný čas (čas medzi zistením cieľa a odpálením rakety)je 8,5 s, pravdepodobnosť zničenia cieľa jednou raketou 0,1-0,6 na prílete, 0,5-0,65 na odlete.

Po zavedení do výzbroje sa vývoj samozrejme nezastavil. Už v roku 1969 bol prostriedok modernizovaný a v decembri 1970 išiel do výroby modernizovaný komplet 9K31M tvorený raketou 9M31M s rozšíreným priestorom účinnej pôsobnosti a vylepšenou samonavádzacou hlavicou. Zmeny sa dotkli aj bojových vozdiel, pričom bojový komplet bol tvorený vozidlami 9A31M (3 ks) a veliteľským vozidlom 9A31M-R, ktoré bolo vybavené pasivnym rádiolokačným prijímačom 9S12 zabezpečujúcim orientačné zistenie azimutu cieľa s aktívnym rádiolokačným zariadením na palube.


Zdroj: www.russianarms.ru
https://militaryrussia.ru/blog/i/index-1043.html
https://pvo.guns.ru/strela1/strela1.htm
https://missilery.info/missile/strela1
URL : https://www.valka.cz/SOV-9K31-Strela-1-kod-NATO-SA-9-Gaskin-t237663#656977Verze : 9
MOD