Main Menu
User Menu

SOV - 9K119 Reflex / 9K119M Reflex M / AT-11 Sniper

Prvým, vtedy ešte sovietskym tankom, používajúcim PTRS 9M119, pre komplet 9K 119 REFLEKS používajúci strelivo 3UBK14, je zatiaľ najvýkonnejší sériovo vyrábaný tank T-80U, prijatý do výzbroje v roku 1985. Jeho kanón kalibru 125 mm. nesie označenie 2A 46M-1. V dennom zameriavači strelca 1G46 IRTYŠ je zabudovaný: laserový diaľkomer, laserový kanál navedenia PTRS a kolimačný systém kanóna. Strela 9M119 môže byť použitá aj na vedenie paľby na vrtuľníky. V palebnom priemere tanku sa nachádza 45 kusov streliva pre kanón a 8 kusov nábojov 3UBK14 s PTRS 9M119. Všetky zameriavače tanku sú plne stabilizované, čo umožňuje streľbu PTRK aj za jazdy.
PTRK 9K 119 REFLEKS sú vybavené aj tanky T-80UD, vyrábané dnes na území Ukrajinskej Republiky. Na veliteľských tankoch T-80UK, ktoré sú zatiaľ jediné z radu T-80, vybavené ochranným systémom TŠU-1 ŠTORA, sa PTRK 9K 119 REFLEKS, kvôli potrebe priestoru na výkonejšie komunikačné prostriedky, nemontuje.
Prototyp tanku T-90S je vybavený PTRK 9K 119 REFLEX, ako strelivo sa používa náboj 3UBK14, 3UBK 20 s modernizovanou PTRS 9M119M.
Je určená pre tankové a protitankové kanóny kalibru 125 mm. Strela, je kratšia ako 9M117. Motor na tuhé palivo sa nachádza v strednej časti strely, pred ním, je aparatúra riadenia a dve riadiace plôšky. Medzi motorom a prijímacou aparatúrou, je umiestnená objemná bojová časť kumulatívneho typu (nieje tandemovaná). V zadnej časti, sa nachádza prímacia aparatúra a z vonkajšej strany sú uchytené štyri roztvárateľné stabilizátory. Na cieľ je navádzaná poloautomaticky, pomocou laserového lúča. Náboj v ktorom sa nachádza strela 9M119, nesie označenie 3UBK14. Je delený na dve časti, čo umožňuje používanie v automatickom nabíjacom zariadení. Podobne, ako v prípade kompletov 9K116, je strela na cieľ navádzaná laserovým lúčom s malou intenzitou a kódovaním povelov, čo znižuje pravdepodobnosť objavenia a zvyšuje odolnosť kanála navedenia proti rušeniu. Dolet strely je od 100 m až po 4000 - 5000 m. Ruské materiály rozlišujú „optimálny“ a „maximálny“ dostrel. Pri optimálnom dostrele 4000 m, udávajú pravdepodobnosť zničenia cieľa 80 až 90%. Pri maximálnom dostrele 5000 m, je to 70 až 80%. Hmotnosť kumulatívnej bojovej časti je 4,2 kg, prieraznosť 700 mm homogénneho panciera. Protitankový raketový komplet PTRK AT-11 Sniper (9K119 Reflex) tvorí PTRS 9M119, ktorá je súčasťou náboja 3UBK14 (je odpaľovaná cez kanón tanku), navádzacia sústava je poloautomatická a PTRS je navádzaná po laserovom lúči.

PTRK 9K119 Reflex je umiestnený na tankoch T-80U a T-84.


Kaliber strely.......................................125 mm
Stredná rýchlosť počas letu.........................800 m/s
Priebojnosť......................................700-800 mm
Minimálny dosah.......................................400 m
Maximálny dosah......................................5000 m
URL : https://www.valka.cz/SOV-9K119-Reflex-9K119M-Reflex-M-AT-11-Sniper-t10792#140106Verze : 0
MOD
9K119M/9M119M Refleks-M


značení US: AT-11
značení NATO: Sniper-B


střela: 3UBK20
pravděpodobnost zásahu: přes 80% (na 5000 m)
min.dostřel: 75 m
max.dostřel: 5000 m
rychlost letu: 5 km/14,2 sek
hmotnost střely: 24 kg
hmotnost zbraně: 17,2 kg
hmotnost hlavice: 4,5 kg
penetrace: 700-750 mm RHA (ang. skr.)(při sklonu 90°), 650-700 mm RHA (při sklonu 90° za ERA)


RHA = Rolled Homogenous Armour
URL : https://www.valka.cz/SOV-9K119-Reflex-9K119M-Reflex-M-AT-11-Sniper-t10792#156247Verze : 0
MOD
Refleks-M
URL : https://www.valka.cz/SOV-9K119-Reflex-9K119M-Reflex-M-AT-11-Sniper-t10792#156248Verze : 0
MOD