Main Menu
User Menu
Prvým PTRK so strelou 9M117 ból komplet 9K 116 KASTET, určený pre ťahaný protitankový kanón MT-12 kalibru 100 mm s hladkou hlavňou. Tento kanón používal náboj 3UBK10 o hmotnosti 25 kg. Na kanón bolo namontované zariadenie pre navádzanie strely. Navádzať strelu bolo možné až na diaľku 5000 m. Tento komplet vznikol koncom sedemdesiatych a začiatkom osemdesiatych rokov. Strela kompletu bola od začiatku navrhovaná ako nenáročná na prevádzkovanie a použitie. Spoľahlivá v bojovom použití, s určením pre širokú škálu potencionálnych nosičov, vyzbrojených, tankovými kanónmi kalibru 100 a 115 mm. Jednotlivé PTRK použité pre tieto kanóny sa líšia systémom, v ktorom sú použité, aparatúrou navádzania a samotnou PTRS. Strela 9M117 a princíp jej navedenia na cieľ, je obdobný ako u ostatných PTRK. Strela je usmerňovaná na cieľ pomocou laserového lúča. Strela má dlhé telo (1084 mm), na konci ktorého sa nachádzajú štyri stabilizačné plochy štvorcového tvaru. Štyri výklopné šípové riadiace plôšky sú v prednej časti strely, tesne pred bojovou časťou kumulkatívneho typu. V prednej časti, je aj aparatúra riadenia strely. V strednej časti sa nachádza letový raketový motor na tuhé palivo. Zadná časť, obsahuje prímaciu časť aparatúry a aparát na dešifráciu a spracovanie signálov navádzania.
URL : https://www.valka.cz/SOV-9K116-Kastet-t40132#153524Verze : 0
MOD
Naváděcí zařízení na kanonu MT-12 má index 9S53 (9C53 rusky).

Zdroj : Vystrel ZUBK-10 s upravljajemym snarjadom 9M117, Moskva, Vojenizdat 1987
SOV - 9K116 Kastet - Sestava střely.

Sestava střely.
SOV - 9K116 Kastet - Speciální nábojnice.

Speciální nábojnice.
SOV - 9K116 Kastet - Letová konfigurace.

Letová konfigurace.
URL : https://www.valka.cz/SOV-9K116-Kastet-t40132#416966Verze : 0