Main Menu
User Menu

SOV - 9K115 Metis (kód NATO AT-7 Saxhorn)

9K115 Metis / 9К115 Метис

     
Název:
Name:
9K115 Metis
Originální název:
Original Name:
9К115 Метис
Kategorie:
Category:
protitanková zbraň
Výrobce:
Producer:
KB Pribostrojenija (КБ Приборостроения), Tula /
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost nenabité zbraně:
Weight Unloaded:
10 kg
Ráže:
Calibre:
94 mm
Náboj:
Cartridge:
riadená raketa
Délka:
Length:
? mm
Délka hlavně:
Barrel Length:
740 mm
Kapacita zásobníku:
Magazine Capacity:
1
Výkony:
Performance:
 
Rychlost střelby:
Rate of Fire:
? ran/min
Úsťová rychlost:
Muzzle Velocity:
223 1) m/s
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
Kód NATO: AT-7 Saxhorn


Prenosný protitankový raketový komplet


1) střední rychlost 180 m/s
Zdroje:
Sources:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%
URL : https://www.valka.cz/SOV-9K115-Metis-kod-NATO-AT-7-Saxhorn-t26889#529002Verze : 0
MOD
9K115 Metis (AT - 7 Saxhorn)
9K115 Metis (označenie strely 9M115) je posledným PTRK druhej generácie. Bol vyvinutý v KBP behom sedemdesiatych rokov a do výzbroje bol zavedený v roku 1978. Tento PTRK nebol nikdy exportovaný. Z tohto PTRK bol vyvinutý nový PTRK 9K127 Metis-M. Tento komplet využíva navádzaciu sústavu SACLOS s prenosom riadiacich signálov po vodiči. Strela 9M115 nemala veľký modernizačný potenciál (podstatné zlepšenie takticko-technických parametrov).


Jedná sa o komplet s poloautomatickým systémom navádzania po zámernej, kedy sa činnosť strelca omedzuje na udržiavanie cieľa v strede nitkového kríža zameriavača, po celú dobu letu riadenej strely. Povely pre korekciu dráhy letu, sú na riadenú strelu predávané automaticky prostredníctvom mikrokábla.


Princíp činnosti: pri odpálení, je riadená strela vymetená z kontajnera štartovacím motorom a v bezpečnej vzdialenosti, dôjde k zažehnutiu hlavného motora. Nízky impulz štartovacieho motora dovoľuje použiť PTRK METIS z uzatvorených priestorov, postačuje 1,8 m voľného priestoru za odpaľovacím zariadením.


Zloženie: - odpaľovacie zariadenie 9P 151
- riadiaca jednotka 9S 816
- kontajner s uloženou strelou 9M115M


Riadená strela má účinný bojový dosah od 80 až 1000 m, kaliber 93 mm, je vybavená jednoduchou kumulatívnou bojovou časťov o hmotnosti 2,5 kg s prieraznosťou 460 mm valcovaného homogénneho panciera. Hmotnosť PTRS, spoulu s prepravno - odpaľovacím kontajnerom je 6 kg. Odpaľovacie zariadenie má hmotnosť 10 kg a je vybavené optickým zameriavačom so 6 - násobným zväčšením. Pre použitie v noci, sa dá pripojiť termovízna jednotka.9K115 Metis


Navádzanie: SACLOS
Váha: 16,3 kg
Rýchlosť streľby: 4-5 rán./min.
Rok zavedenia: 1980
Odpalovacie zariadenie: 9P151
Váha: 10 kg.
Označenie rakety: 9M115, 9M116
Dĺžka: 740 mm
Priemer: 94 mm
Váha rakety: 5,5 kg
Váha rakety v kontajneri: 6,3 kg
Bojová hlavica: HEAT (t) váha: 2,5 kg.
Dostrel:
Minimum: 40 m.
Maximum: 1000 m.
Rýchlosť: 223 m./s.
Priebojnosť: 460 mm9K115-2 Metis-M (AT - 13 Saxhorn)


PTRK 9K127 Metis-M.
Je vylepšený PTRK METIS. Odpaľovacie zariadenie, je prispôsobené pre použitie starších riadených striel 9M115, ale hlavne nových, s označením 9M116. Táto nová riadená strela má pri dĺžke 980 mm a kalibri 130 mm, zväčšený účinný bojový dosah od 40 do 1500 m. Strela je vybavená tandémovou kumulatívnou bojovou časťou o hmotnosti 4,6 kg, s prieraznosťou 550 mm valcovaného homogénneho panciera za dynamickou ochranou. Na boj proti malorozmerným cieľom, je určená verzia strely o hmotnosti 4,95 kg, s termobarickou bojovou časťou (kvapalnou trhavinou), pre vytváranie vzdušného výbuchu.
Celková hmotnosť strely s prepravno - odpaľovacím kontajnerom je 13,8 kg.
PTRK pri preprave, je nesený dvojčlennou obsluhou, v dvoch vakoch. Prvý vak obsahuje odpaľovacie zariadenie a PTRS, má hmotnosť 24,5 kg. Druhý vak obsahuje dva kusy PTRS a má hmotnosť 28,6 kg. V prípade doplnenia systému o prístroj nočného videnia má osah vakov odlišné zloženie. V prvom vaku, je odpaľovacie zariadenie a prístroj nočného videnia, vak má hmotnosť 26 kg. V druhom, sa nachádzajú dve PTRS a vak má hmotnosť 28,6 kg.
PTRK METIS je zavedený vo výzbroji Ruskej federácie, Ukrajinskej republiky, Poľskej republiky a používajú ho aj ozbrojené sily Bulharska, kde sa na základe licencie sériovo vyrába.


Termovízne prístroje, ako voliteľný doplnok, ponúka moskovská spoločnosť ELERS - ELEKTRON. Tieto prístroje nočného videnia nazvané TRAKT MULAT - 115 a SOKOL, predstavujú konvertory tepelného žiarenia v infračervenej vlnovej dĺžke (v pásme 7,5 - 12,5 m) do viditeľného obrazu. Obraz, je vytváraný pomocou optických diód a rotujúcich zrkadiel čítača (scaneru). Rad fotorezistorov, je vyrobený z materiálu na báze CdHgTe a je použitý ako optoelektronický senzor. Fotorezistory sú ochladzované tekutým dusíkom s teplotou 77 stupňov kelvina. Chladiace médium sa skladuje v tlakovej nádobe.
Výhodou týchto termovízorov je jednoduchosť a spoľahlivosť ich technologického riešenia, malé rozmery, nízka hmotnosť a možnosť montáže na rôzne typy PTRK (FAGOT, KONKURS, METIS ).


Rovnako ako Metis využíva i tento komplet navádzaciu sústavu SACLOS s prenosom riadiacich signálov po vodiči. KBP vyvinula celkom novú PTRS 9M131 s tandemovou kumulatívnou hlavicou (vzrast priebojnosti z 460 na 900mm homogénneho panciera). Dosah sa zvýšil o 500m na 1500m. Pre ničenie neopancierovaných bola vyvinutá strela s termobarickou hlavicou. Do komplexu Metis-M sa vkladajú v Ruskej federácii veľké nádeje a v súčasnosti je ponúkaná na export.


9K115-2 Metis-M


Navádzanie: SACLOS
Váha: 23,8 kg.
Rýchlosť streľby: 4-5 rán./min.
Rok zavedenia: 1980
Odpalovacie zariadenie: 9P151
Váha: 10 kg.
Označenie rakety: 9M131
Dĺžka: 910 mm.
Priemer: 127 mm.
Váha rakety: 13 kg
Váha rakety v kontajneri: 13,8 kg.
Bojová hlavica: HEAT (t) váhat: 4,6 kg.
Dostrel:
Minimum: 80 m.
Maximum: 1500 m.
Rýchlosť: 200 m./s.
Priebojnosť: 900 mm
URL : https://www.valka.cz/SOV-9K115-Metis-kod-NATO-AT-7-Saxhorn-t26889#95898Verze : 0
MOD
9K115 Metis
URL : https://www.valka.cz/SOV-9K115-Metis-kod-NATO-AT-7-Saxhorn-t26889#100419Verze : 0
MOD
Na rozdíl od systémů FAGOT a KONKURS je v raketě METIS zřetelná snaha o podstatné zjednodušení
a zlevnění jednorázově použité rakety a přenesení všech výpočtů do pozemního zařízení.
Koordinátor naváděcího zařízení 9S817 sleduje pyrotechnickou stopovku umístněnou na konci stabilizátoru
rakety rotující za letu 7-12 ot/s. Ze spirálové dráhy stopovky jsou vypočítány nejen odchylky od osy zaměřovače
ale také aktuální orientace osy kormidel vůči zemi. Díky tomu v raketě nemusí být gyroskop, komutátor výchylek
kormidel a blok elektroniky. Kormidla jsou nově poháněna proudem nabíhajíciho vzduchu.


Doba letu rakety na 1000m je 5,6 s, střední rychlost rakety je 180 m/s.Prameny:


Art 784/ 88 Przenosny zestaw przeciwpancerny 9K115 "METYS", Podrecznik, 1988
Uzbr 2373/86 Preciwpancerny pocisk kierovany 9M116, Opis i užytkowanie, 1986
URL : https://www.valka.cz/SOV-9K115-Metis-kod-NATO-AT-7-Saxhorn-t26889#360912Verze : 0
Srovnání velikostí modelové řady přenosných ruských PTŘS pro rok 2011, v plné výbavě včetně termovizorů MULAT představených před denní kanál.


U METIS-M1 ( zcela vpravo) je jasně viditelné jednokanálové řízení a vstup vzduchu pro pohon kormidel.Zdroj:
Kalendář KBP pro rok 2011
SOV - 9K115 Metis (kód NATO AT-7 Saxhorn) - Vpravo - METIS-M

Vpravo - METIS-M
URL : https://www.valka.cz/SOV-9K115-Metis-kod-NATO-AT-7-Saxhorn-t26889#386930Verze : 0
Odpalovací zařízení 9P151.


Při porovnání s odpalovacím zařízením 9P135 zjistíme, že malým doplněním elektroniky o obvody vyhodnocující v bloku filtrů i pootočení rakety kolem podélné osy mohlo dojít ke značnému zjednodušení vlastní rakety. Raketa systému Metis dostává v závislosti na pootočení rakety kolem podélné osy přímo povely k překlápění jediného páru kormidel v podobě signálu +-150V. Energie potřebná na překlopení je minimalizována díky použití "posilovače" poháněného proudem nabíhajícího vzduchu.
Proti systému Konkurs, kde pro drátech přicházely signály o velikosti korekcí v horizontálním a vertikálním směru odpadla potřeba gyroskopu, komutátoru výchylek, druhého páru kormidel a palubní pyrotechnicky startované baterie, která napájela žárovku stopovky a dva páry silových elektromagnetů kormidel.
Tím mohly poklesnout výrobní náklady a naopak se zvýšila spolehlivost a životnost raket.
Celý komplet Metis je napájen z jediné pyrobaterie na kontejneru střely, aktivované do 0,3 s po úderu spouštovým zařízením odpalovacího systému.


Hmotnost odpalovacího zařízení - max. 10 kg


Optický zaměřovač = 6x zvětšení, 6° zorné pole
Zdroj : Puskovaja ustanovka 9P151, Techničeskoje opisanije, 1984
URL : https://www.valka.cz/SOV-9K115-Metis-kod-NATO-AT-7-Saxhorn-t26889#528992Verze : 0